Marknaden

 

Update

 

De flesta sektorer ser ut att än så länge ha stått emot den svaghet vi kan se i omsättning och kapitalflöde och Ti-värdet har åter stigit något.

 

Men med det senaste beskedet att Japans centralbank, BOJ, inte rör sin ränta som väntat har fått en del marknader att oroas.

Här hemma är de orderingången som inte riktigt är i fas med förväntningarna och i bakgrunden för svagheterna på Europas marknader finns troligen en gnagande oro Brexit.

 

Den mest logiska lösningen på Brexitkrisen borde vara att regeringen i Storbritannien tillsammans med EU-styret faktiskt lyssnar på oron hos medborgarna i Storbritannien och justerar regelverket så att det passar flertalet av invånarna i landet.

Men den lösningen kostar så mycket prestige att den knappast är genomförbar. Dvs ett läge ungefär som strax innan WW1, prestige framför förnuft och praktiska lösningar.

 

Känslan nu inför Brexit är ungefär "om vi blundar försvinner den" vilket den givetvis inte gör.

Det finns inget att vinna på varken ett krav på oförändrat regelverk eller på Brexit. Det blir oavsett utgången av detta ett avgörande med två förlorare om man inte kan kompromissa.

 

Brygglånen

Det blev ingen snabb lösning på problemet med i det lån som skulle startas i veckan.

För dessa gäller 100% enligt avtal, annars inga pengar.

För långivarna är denna hårda fasta linje väldigt trygg.

Det finns inget skäl till att öka risken om inte också ersättningen ökas i motsvarande grad.

 

Nu ser vi fram emot nästa lån enligt plan och det ska släppas kring den 9:e maj. Detta lån kommer att löpa på längre tid, troligen kring 12-18 månader. Fler detaljer kommer löpande.

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

2,44

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

14,30

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,88

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

13,54

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,95

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,13

0,36

0,65

1,45

29,4

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 11 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har fem företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

 

Löpande Brygglån

Vi har 13 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

 

Nästa Brygglån / Företagsobligation

Nästa lån presenteras troligen början av maj.

Som brukligt görs detta med en generell beskrivning här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-04-28

8,0

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

6,4 -

Kina (HK) EWH

6,6 +

Sydafrika EZA

7,1 -0,5%

EMU-området EZU

6,3 +

Indien IFN

6,4 +

Latinamerika ILF +2,4%

8,1 +3,1%

Ryssland RSX

7,5 +

USA SPY

6,2 +

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

5,5 -

Oljeindustrin OIH +3,4%

7,5 +

Teknologi QQQ

5,7 -2,8%

Olja USO

7,4 +3,9%

Energi XLE

7,5 +

Sjukvård XLV

5,8 -

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

6,8 +

Astra Zeneca AZN

4,6 -

Ericsson ERIC

3,6 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Stål

2,0%

Olja

2,0%

Energi

1,8%

Läkemedel

-1,1%

Hela marknaden

0,3%

5-Handelsdagar

Förändring

Olja

3,7%

Energi

2,7%

Papper

2,6%

Internet

-2,2%

Hela marknaden

0,2%

10-Handelsdagar

Förändring

Olja

7,1%

Energi

6,0%

Gruva

5,0%

Internet

-3,7%

Hela marknaden

+1,2%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

57%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

41,3% +

Säljvärderade aktier

6,5% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Fortsatt starka siffror

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved