Marknaden

 

Extrema siffror

 

Stigande oljepris och starka vinstsiffror från rapporterande bolag satte fart på börsen igen.

Vi har nu flera indikatorer som visar på antingen en kommande mycket stark börsperiod eller ett förestående börsfall.....

 

I detta läge finns inga som helst pålitliga och tydliga riktlinjer och allt beror på räntemanipulationen.

 

Kvot

Det finns just nu en indikator som visar på det näst högsta läget på 20år.

Vid de andra tillfällena har börsen stigit mycket kraftig flera år efteråt.

 

Signalen är kvoten mellan Köp- resp. Säljvärderade aktier och värdeslag.

När kvoten är noll finns det lika många värdeslag som har Köp- resp. Säljvärdering. Då brukar börsen tuffa på utan någon förutsägbar riktning.

 

Nu är istället kvoten åtta (nedre delen av diagrammet) vilket är väldigt extremt.

Så högt värde har vi haft två gånger tidigare, båda gångerna strax efter att börsen börjat stiga efter en riktigt stor nedgång. Det inträffade 2003 och 2009.

 

Nu har vi visserligen haft en nedgång men inte lika stor och då blir frågan om vi kan lita på indikatorn som i så fall säger att vi kan förvänta oss en börsstegring på minst 50% de närmsta åren?

 

Annat nu

En avgörande skillnad nu mot då är räntan!

Det som skedde 2009 vid senaste extremnivån för kvoten var att räntan (i USA) föll från 5% till nästan 0%.

 

Vid det andra extremtillfället, år 2002, för räntan från 6,5% till 1%.

Vid båda tillfällena triggades ett långt börsrally igång!

 

Den här gången börjar vi på 0% i ränta...........!

 

Hoppas jag får en viss förståelse för att jag inte med större bestämdhet kan säga vad som är på gång.

Istället för att med indikatorerna kunna visa på vad vi kan förvänta oss, visar dessa istället på problemet med räntevapnet.

Till detta kommer också Riksbankernas stödköp av ländernas egna statsobligationer.

Det är här vi har bränslet till kursrusningarna.

 

Deltagande i aktiemarknaden är inget annat än ett spel numera. Det finns inga tydliga signaler eller beteenden längre, mer än det dagsaktuella humöret.

 

TI-värdet

Detta fungerar fortfarande alldeles utmärk eftersom det mäter just humöret!

Men, nackdelen är att patienten, Marknaden, har drabbats av någon form av manodepressivt tillstånd med ständiga humörssvängningar. Sådana är inte förutsägbara.

 

 

Diagrammet ser väldigt spännande ut så länge vi bortser från ränteförändringarna eller som nu, potentialen för ränteförändringar.

 

Med dessa i åtanke ser diagrammet snarare en aning skrämmande ut.

 

Mvh

Hans Dahlström

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

2,35

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

13,80

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,79

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

14,02

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,94

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,13

0,36

0,65

1,45

29,4

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 11 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har fem företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

 

Löpande Brygglån

Vi har 13 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

 

Nästa Brygglån / Företagsobligation

Nästa lån presenteras troligen i slutet av april.

Som brukligt görs detta med en generell beskrivning här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-04-26

7,9

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

6,7 +

Kina (HK) EWH

6,6 +

Sydafrika EZA

7,7 +

EMU-området EZU

6,5 +

Indien IFN

6,5 +

Latinamerika ILF

7,8 +

Ryssland RSX +2,9%

7,9 +4,3%

USA SPY

6,3 +

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

5,6 +

Oljeindustrin OIH

7,9 +5,7%

Teknologi QQQ

6,3 -0,2%

Olja USO +3,0%

7,0 +

Energi XLE

7,3 +

Sjukvård XLV

5,7 +

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

6,8 +

Astra Zeneca AZN

4,6 +

Ericsson ERIC

5,2 +

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Energi

1,3%

Olja

1,1%

Finans

0,9%

ElVaGas

-1,8%

Hela marknaden

0,1%

5-Handelsdagar

Förändring

Gruva

5,1%

Stål

4,2%

Olja

3,3%

Diversifierade bolag

-1,8%

Hela marknaden

1,0%

10-Handelsdagar

Förändring

Gruva

14,9%

Stål

12,4%

Olja

9,9%

Läkemedel

-1,1%

Hela marknaden

+2,4%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

43%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

41,9% -

Säljvärderade aktier

6,3% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Snudd på överhettning

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved