Marknaden

 

Update med bild

 

Förra veckan fick plötsligt ny fart av det stigande oljepriset och det såg ett tag riktigt lovande ut.

Nu har vi istället ett Ti-värde farligt nära Ti-8 vilket alltid indikerar ett överköpt läge.

Det betyder inte per automatik ett kommande börsras men däremot att bränslet för en fortsatt kraftig uppgång börjar ta sa slut.

 

Andra indikatorer som börjat blinka är Köp- och Säljvärderade aktier.

Här har vi nu 42% köpvärderade och 6% säljvärderade aktier på hela den breda börsen i USA, dvs av drygt 8000 värdepapper....

 

Detta indikerar en ren desperation i jakten på att finna placeringar med avkastning.

Med tanke på att vi nu går in i nästa rapportperiod kan det vara på plats med en viss försiktighet.

 

Trenden på kapitalförvaltningsmarknaden är att allt mer pengar söker sig till främst företagsobligationer men olika riskprofil.

Även de riktigt lågavkastande företagsobligationerna är eftersökta. Några få procent i årlig avkastning är bättre än risken i att köpa aktier till snart rekordpriser.

 

Det krävs inte mycket fantasi för att tänka sig att aktier kanske snart är mindre värda än nu?

Har man inte fantasi nog till det då kan det hjälpa med ett diagram över utvecklingen på USA:s aktiemarknad de senaste 16-åren:

 

Det finns visserligen mycket speciella omständigheter nu för att aktiemarknaden ska hållas uppe, det är så klart den obefintliga räntan jag tänker på.

 

Men, ökar räntan - faller aktiemarknaden. Detta är ingen gissning utan en självklarhet.

Med tanke på den mycket långa period av uppgång sedan 2009 så är aktiemarknaden helt enkelt väldigt riskabel nu.

 

En säkerhetsfaktor är att värderingarna på aktiebolagen inte är skyhöga vilket betyder att redan efter ett mindre fall kan marknaden bli attraktiv igen, tack vare hyfsade vinster i bolagen.

Det vinstutrymmet finns så länge räntekostnaderna är så låga som idag.

Men detta kommer inte att vara för evigt.

 

Med andra ord - var försiktig.

 

Mvh

Hans Dahlström

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

2,35

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

12,74

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,68

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

13,65

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,77

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,13

0,36

0,65

1,45

29,4

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 11 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har fem företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

 

Löpande Brygglån

Vi har 13 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

 

Nästa Brygglån / Företagsobligation

Nästa lån presenteras troligen i slutet av april.

Som brukligt görs detta med en generell beskrivning här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-04-18

7,9

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

6,3 +

Kina (HK) EWH

6,5 +

Sydafrika EZA

7,7 +

EMU-området EZU

6,1 +

Indien IFN +0,3%

6,5 +

Latinamerika ILF

8,1 +6,0%

Ryssland RSX

7,3 +

USA SPY

5,3 +

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD +0,7%

5,5 -0,4%

Oljeindustrin OIH

7,0 +3,3%

Teknologi QQQ

6,3 +

Olja USO

6,3 +

Energi XLE

6,7 +

Sjukvård XLV

5,5 +

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

6,2 +

Astra Zeneca AZN

4,1 +

Ericsson ERIC

5,6 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Gruva

1,7%

Läkemedel

0,7%

Papper

0,7%

Olja

-1,7%

Hela marknaden

0,0%

5-Handelsdagar

Förändring

Stål

7,6%

Gruva

5,7%

Papper

4,6%

Livsmedel

-0,6%

Hela marknaden

1,0%

10-Handelsdagar

Förändring

Gruva

8,8%

Stål

8,4%

Läkemedel

4,6%

Diversefierade bolag

-2,6%

Hela marknaden

+1,0%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

43%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

42,3% -

Säljvärderade aktier

6,7% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Snudd på överhettning

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved