Marknaden

 

En enkel sammanfattning är att den är absolut oförutsägbar och irrationell. Dvs ung. som vanligt.

Det i sin tur betyder att risken har ökat rejält.

Orsaken till uppgången den senaste tiden är uppgången av priset på råolja.

Tankegången är att detta räddar ekonomin för väldigt många företag och sektorer beroende av inkomster från olja.

Det räddar även Rysslandsfonder som plötsligt hör till vinnarfonderna tack vare sin nära koppling till olja och andra råvaror.

 

Att den ökade kostnaden för olja påverkar så många fler sektorer oroar inte.

 

Andra anmärkningsvärda detaljer är prisuppgång hos guldgruvor och det pågående dollarfallet.

Detta är inget marknaden visat någon motreaktion på än så länge, men den lär komma.

 

Bryggorna

Tilldelningen av den senaste tidens anstormning av brygglån är nu klar och besked kommer snart till er som är berörda om hur utfallet blev.

 

Mer Bull...

 

I förra brevet berörde jag problemet med hävstångsprodukter som tex Bull och Bear -instrument.

Dvs börshandlade derivat som kan köpas med olika stor hävstång för att få en kraftigare utväxling på värdeförändringen.

 

Jag visade också på vilken förödande effekt värdeförändringar under en handelsdag kan ha på dessa produkter. Det som ser så enkelt och självklart ut i reklamen för produkterna är inte ens nära en sanningsenlig beskrivning av vad som händer med värdeutvecklingen över tiden, på en orolig börs.

 

Som vanligt kan detta beskrivas (men inte förklaras) med ett enkelt diagram.

Diagrammet visa utvecklingen under 1 år för dels OMX-index och dels Bull OMX med 10ggr utväxling:

 

 

 

Resultatet är förödande

Den som gick in i en position med Bull omx x10, för ett år sedan och med förhoppningen om att börsen kulle fortsätta upp, har nu förlorat 98,9% av värdet!

 

Omx däremot har bara fallit med 12% under samma tid.

 

Anledningen till att jag vill visa detta diagram är att det blir så tydligt vad som händer om man fastnar i ett felaktigt instrument under en lång tid, speciellt om det är ett instrument som är till för att användas under mycket kort tid och under en stark trend som dessutom måste vara åt rätt håll.

Rent psykologiskt är det också så att det är lätt att "ge upp" vissa felplaceringar när man redan gjort en stor förlust.

I det här fallet är det många som hoppas på att vi stiger med 15% och är pengarna tillbaka.....det är bara att konstatera att det enbart är en form av önsketänkande.

 

Har du missat Avanzas länk här nedan så passa på att läsa den.

Det borde vara obligatoriskt för alla som vill prova handel med hävstång!

 

Avanzas utmärkta artikel om derivathandel, som inte alls är så tråkigt som det låter, finns Här>

 

 

Mvh

Hans Dahlström

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

2,45

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

12,66

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,64

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

14,04

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,68

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,13

0,36

0,65

1,45

29,4

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 11 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har fem företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

 

Löpande Brygglån

Vi har 11 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

 

Nästa Brygglån / Företagsobligation

Nästa lån presenteras troligen i slutet av april.

Som brukligt görs detta med en generell beskrivning här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-04-12

7,4

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

6,1 +

Kina (HK) EWH

6,1 +

Sydafrika EZA

7,3 +

EMU-området EZU

5,6 +

Indien IFN

7,6 +

Latinamerika ILF

7,6 +

Ryssland RSX +2,2 %

7,7 +5,8%

USA SPY

5,9 -0,2%

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

6,0 +

Oljeindustrin OIH

6,5 +

Teknologi QQQ

6,0 -0,2%

Olja USO +2,5%

6,4 +12,6%

Energi XLE

6,5 +

Sjukvård XLV

5,2 +

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

6,2 +

Astra Zeneca AZN

4,1 +

Ericsson ERIC

5,6 +

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Gruva

4,4%

Stål

1,8%

Bank

0,8%

Läkemedel

-1,7%

Hela marknaden

-0,1%

5-Handelsdagar

Förändring

Gruva

10,1%

Stål

4,8%

Olja

3,6%

Konfektion

-3,6%

Hela marknaden

-0,6%

10-Handelsdagar

Förändring

Gruva

10,5%

Läkemedel

7,5%

Stål

5,1%

Konfektion

-4,0%

Hela marknaden

+1,0%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

43%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

34,9% -

Säljvärderade aktier

8,6% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Fortsatt högt Ti men svagt underlag

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved