Marknaden

 

 

Få Brev

Den senaste veckan har det varit få Brev och det beror på att det har släppts en rad Brygglån med bara några dagars mellanrum.

Det i sin tid betyder hög intensitet då efterfrågan är mångdubbelt större än tillgången.

Nu kommer detta att lugna ner sig, det var en tillfällighet som ledde till att alla 3 lånen släpptes nästan samtidigt.

 

I övrigt var det bra i tiden. Börsen har varit precis så ointressant som jag tyckt mig ana och igår blev det dessutom ett tillfälligt större fall.

Om detta hade med de sk. Panamadokumenten att göra vet man aldrig men oroligt blev det...

 

Det kommer att vara en mycket intressant tid framöver för en del placerare som inte har riktigt rent mjöl i påsen. Men, som en del klarsynta i debatten har noterat -Är det olagligt?

 

Är skatteplaneringen olaglig, då är saken enkel, -ett brott mot lagen.

 

Är den inte olaglig, då är den tillåten.

 

Vill man kalla det omoraliskt blir det problem eftersom den omoralen beror på med vems moral man mäter.

Det finns dessutom den aspekten att lagstiftarna som känner till dessa möjligheter till skatteplanering, har avstått från att lagstifta mot dem. Vem har då klen moral?

 

Detta kan bli början på en lång debatt....

 

Siffrorna

Ser vi till Ti-värden och annat kan vi konstatera att i stort sett samtliga Sektor och Geografiska värden har fallit, medan det Breda Ti-värdet fortsatt ligger högt.

I ett läge som detta är det alltid frågan om vad som är svansen och vad som är hunden?

Dvs. vem viftar på vem?

 

Det Breda Ti-värdet kan ge kraft åt de enskilda sektorerna att hämta sig eftersom penningströmmen, handelsvolymen och ränteläget är fördelaktigt.

Men det kan också vara så att när de underliggande marknaderna försvagas, då förjer snart det Breda Ti-värdet med ner.

 

Om man nu letar efter dåliga tecken så finns det fler:

Guldpriset är fortsatt starkt och likaså guldgruvorna.

Konsultsektorn växer vilket tyder på osäkerhet från företag att anställa.

(Här misstolkas ofta anställningssiffror. Det ser bra ut i statistiken att fler får anställning men om den anställningen är hos personaluthyrningsföretag, eller fler deltidsanställningar, är det istället tecken till oro)

 

En annan sektor som börjat hämta sig är Läkemedel och sjukvård vilket ofta är tecken på vikande konjunktur.

Det finns alltså inget speciellt hoppfullt över marknaden nu.

 

Jag skulle kunna lägga till ytterligare en faktor, det kraftigt ökade intresset för alternativa placeringar som Brygglån och andra räntebärande värden, men det vore nästan att slå in öppna dörrar.

 

Mest Bull...

 

Jag hade tänkt skriva en del om kostnaderna som finns vid handel med Hävstångsprodukter och derivat i allmänhet, men kan konstatera att Avanza redan gjort detta på ett så bra sätt att jag väljer att länka direkt dit. Länken kommer lite längre ner.

 

Det har nu varit en tid med väldiga svängningar och störtdykande priser på olja, följt av kraftiga rekyler.

Som gjort för handel med derivat, så som Warrants, Optioner, Minifutures och andra Hävstångsprodukter.

 

Det är både frestande och enkelt att handla med dessa exotiska värdepapper idag.

Både Avanza, Nordnet och en rad andra näthandlare erbjuder dem lätt och tillgängligt.

 

Många

Jag vet att flera av er läsare använder dessa instrument. Även om de känns en aning besvärliga finns det gott om utbildning och förklaringar tillgänglit hos de flesta av handelsställena.

Självklart, de är nämligen mycket inkomstbringande, speciellt för handlarna....

 

Jag handlad en del i några av dessa instrument när marknaden var som mest volatil och inte minst då i derivat kopplade till oljepriset.

Med ett Ti-värde på oljesektorn långt under Ti-2 var det som öppet mål för att kunna göra en god affär.

 

Det blev det också, men inte alls så bra som förväntat.

Anledningen till detta är de avgifter och den struktur som instrumenten är uppbyggda kring.

 

De flesta instrument har namn som antyder saker som en värdestegring på 2, 5, 12ggr den underliggande värdestegringen.

Dvs om oljepriset kulle stiga med $20 till $30 alltså 50%, då skulle värdepappret med hävstången 5ggr ge en värdestegring på 250%,

 

Glöm det!

Anledningen till urvattnad vinst är att prisstegringen inte sker i ett slag och inte konstant upp och dessutom inte på en dag, för det är vad som krävs för att få den utmålade värdestegringen.

 

Det kan med god vilja förstås om de som erbjuder instrumenten inte förklarar hela strukturen.

Den är nämligen väldigt svår att förstå om man inte är expert på derivering och avancerad ekonomisk matematik.

Det som däremot saknas är ett försök att göra detta, genom tex. exempel från verkligheten.

 

Som Avanza nämner tar det mindre än ett år för att helt radera värdet i ett instrument med 12ggr hävstång, om värdet på det underliggande instrumentet, tex. oljepriset, växlar mellan upp 2% och ner -2% varje dag.

Ett inte så realistiskt exempel kanske men det ger en vägledning.

 

Tips

Utan att fördjupa oss i detta, det kräver lite mer och djupare studier än vad som kan ges här, finns det några få enkla grundregler:

 

  • Behåll inga instrument med kraftig hävstång, över natten.

Du kan vakna fattig...

 

  • Använd inte instrument där du kan förlora mer än du satsat, tex vid valutaspekulation

 

  • Kom ihåg att ett automatiskt stop/loss inte betyder att du faktiskt blir utstoppad just till det pris du önskar. Det kanske helt enkelt inte finns några köpare där.

 

  • All derivathandel är mycket avancerad med program som ser till att till varje pris undvika att ge bort en vinst. Sätter du en stop/loss nivå kommer den troligen att träffas och din position blir såld och strax efteråt kommer kursen att gå åt andra hållet igen. För och fortfarande vid handel med låg volym, sköts detta manuellt, men idag sköts det via program. De bäst betalda på Wall Street idag är programmerare.....

 

  • För att vinna det här spelet ska odsen vara på topp för din del, tex genom att bara agera vid extrema Ti-värden!

 

Avanzas utmärkta artikel om derivathandel, som inte alls är så tråkigt som det låter, finns Här>

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

1,97

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

10,92

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,07

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

12,93

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,38

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,13

0,29

0,65

1,45

29,4

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 11 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har fem företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

 

Löpande Brygglån

Vi har 11 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

 

Nästa Brygglån / Företagsobligation

Nästa lån presenteras troligen i slutet av april.

Som brukligt görs detta med en generell beskrivning här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-04-06

7,4

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,6 -

Kina (HK) EWH

5,8 -

Sydafrika EZA

6,6 -

EMU-området EZU

5,4 -

Indien IFN

5,7 -

Latinamerika ILF

6,9 -4,7%

Ryssland RSX

6,7 -

USA SPY

5,9 -

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD +1,3%

5,7 +

Oljeindustrin OIH

5,9 -

Teknologi QQQ

6,0 -

Olja USO

4,7 -6,2%

Energi XLE

6,0 -

Sjukvård XLV

4,9 +0,7%

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

6,0 -

Astra Zeneca AZN

3,8 -

Ericsson ERIC

5,2 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Gruva

1,5%

Fastigheter

1,0%

Stål

0,3%

Papper

-1,7%

Hela marknaden

-0,8%

5-Handelsdagar

Förändring

Läkemedel

4,2%

Fastigheter

1,0%

Mjukvara

0,4%

Metall prod.

-3,3%

Hela marknaden

-0,6%

10-Handelsdagar

Förändring

Läkemedel

4,2%

Sjukvård

2,0%

Kontor

2,0%

Olja

-5,2%

Hela marknaden

-0,3%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

43%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

30,7% -

Säljvärderade aktier

8,8% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Högt Ti men svagt underlag

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved