Marknaden

 

Skämt?

 

FEDs Janet Yellen fick i början av veckan fart på Börsen igen.

Det som behövdes var ett tydligt uttalande om att ekonomin inte alls går så bra som man vill tro....

Det i sin tur betyder att kommande räntehöjningar skjuts på framtiden och när de kommer, då blir det försiktiga ökningar.

 

För investerare betyder detta att alternativ till börsen kommer att saknas ytterligare en tid vilket ger utrymme för högre kurser.

 

Eller om man ser på saken på ett annat sätt.....större fallhöjd.

Onekligen är reaktionen på börsen något av ett skämt när det numera är de dåliga nyheterna som lyfter den?

 

Men, verkligheten verkar komma ikapp.

Asien ser väldigt svagt ut och veckan kan fortfarande landa i ett minus.

 

Brygglånen

Det har varit full aktivitet för brygglånsinvesteringar den här veckan.

De som redan har konto för detta har fått besked om de två mindre lånen som erbjudits och som fulltecknades på några få timmar.

Lånen var så pass små, 30 MSEK, att det inte fanns utrymme för öppning av nya konton, därav tystanden i Brevet.

 

Även måndagen kan bli på detta vis då det släpps ett litet lån till, som komplement till ett redan löpande lån.

Företaget i fråga har både finansiering, köpeavtal, affärsplan och full orderbok, men nej, något kort lån från Banken medges inte då det faller utanför ramarna....

 

För företagets del, och vår, är det utmärkt att det finns den här möjligheten till finansiering.

Om inte hade en mycket god affär runnit dem ur händerna.

(Censurering av både Jo..s och företagets namn är pga att alla handlingar än så länge är konfidentiella av konkurrensskäl)

Fler detaljer kommer nästa vecka.

 

Priviligierade

Jo..s arbete med en alternativ lånestruktur för företag är en succé, ingen tvekan om det.

Detta har orsakat en anstormning från alla håll, av låntagaraspiranter, av långivare och av försäljningsorganisationer.

Det är en mycket attraktiv och unik produkt att erbjuda sina placeringskunder.

Det finns idag inga problem med att placera nya bryggor och inte heller obligationer.

 

Det lilla bekymmer som finns är att bryggorna ofta är betydligt mindre än obligationerna vilket i sin tur betyder att det krävs en liten säljorganisation för bryggor och en större för obligationer.

 

Nu kommer snart en lösning på detta där vi som varit med från början, eller öppnar nytt konto via oss, kommer att få fortsatt ensamrätt på just bryggorna!

Obligationerna kommer att erbjudas fler vilket betyder att refinansieringen av bryggor nu blir än snabbare och säkrare!

 

För mycket?

Jag förstår att det kan uppfattas som brevet handlar väl mycket om bryggor och obligationer men det speglar också den verklighet som finns. Det är stora omflyttningar av sparmedel från fonder, aktier od till just olika former av företagsobligationer.

Anledningen är främst två: Säkerhet och hög ränta.

 

Enligt Finansinspektionen får man inte tala om stor säkerhet när det bara finns en emittent i en obligation, men verkligheten bryr sig inte om hur många det är som står bakom ett lån. Det som räknas är vilken säkerhet som ställts och hur denna förvaltas utom räckhåll för låntagaren.

Som man ofta ser anpassar sig marknaden till verkligheten betydligt fortare än vad regelverken gör.

 

Andra placeringsmetoder

Nästa vecka tar vi en titt på något riktigt frestande för en aktiv placerare, Bull- och Bear-produkter.

Något som är betydligt sämre än man tror....

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

1,90

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

10,99

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,13

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

12,57

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,37

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,13

0,31

0,65

1,45

29,4

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 11 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har fem företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

 

Löpande Brygglån

Vi har 9 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

 

Nästa Brygglån / Företagsobligation

Nästa lån presenteras troligen första veckan i april.

Som brukligt görs detta med en generell beskrivning här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-04-01

7,3

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

6,2 +

Kina (HK) EWH

6,4 +

Sydafrika EZA +1,1%

7,3 +

EMU-området EZU

6,2 +

Indien IFN

6,3 +

Latinamerika ILF

8,0 +4,4%

Ryssland RSX

7,0 +

USA SPY

6,2 +

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD +05%

5,9 +

Oljeindustrin OIH

6,7 +

Teknologi QQQ

6,2 +2,0%

Olja USO

5,6 -3,8%

Energi XLE

6,4 +

Sjukvård XLV

4,5 +

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

6,6 -

Astra Zeneca AZN

3,7 -

Ericsson ERIC

5,6 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Stål

1,2%

Livsmedel

1,1%

Energi

0,9%

Läkemedel

-1,0%

Hela marknaden

0,1%

5-Handelsdagar

Förändring

Stål

2,0%

Mjukvara

1,9%

ElVaGas

1,9%

Läkemedel

-2,3%

Hela marknaden

0,6%

10-Handelsdagar

Förändring

Stål

8,4%

Papper

6,5%

Bygg

5,7%

Energi

-1,5%

Hela marknaden

2,6%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

57%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

40,3% +

Säljvärderade aktier

9,1% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Toppar ur?

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved