Marknaden

 

I väntan på Yellen

 

 

Påskveckan blev inget bra.

Efter några ansträngda försök av börsindex att stiga vidare blev motståndet för stor efter terrordådet i Belgien som tog lusten ur det mest.

 

Osäkerheten i Europa har ökat där det oväntade dragloket Turkiet nu istället för oväntat snarare ser ut som osannolikt.

Turkiet är på väg åt fel håll om det är en öppen och positiv marknad man vill visa upp.

Den kommande turistsäsongen kommer att bli en katastrof med usla beläggningssiffror på turistanläggningar.

Det som slår hårdast är stoppet av turister från Ryssland som tidigare haft Turkiet som favoritland.

Oron i landet gör att många andra från övriga besökande länder hittar nya säkrare platser att vila upp sig på.

 

Har man varit med på resan upp och inte är beredd att höja risknivån, då är det dags att sälja Turkietfonderna nu.

 

Mer som håller på att tappa farten är Råvaror.

Både metallpriser och energipriser är på väg att rekylera från sina uppgångar.

Marknaden visar helt enkelt inte en tillräckligt stor efterfrågan. Den ökade försäljning som varit har enbart resulterat i större lager. Även om det kan ha varit ett sätt att köpa på sig råvarorna till ett lågt pris, är detta ingen bra metod att tjäna pengar på.

 

Yellen

Det "alla" väntar på nu är hur FEDs Yellen ska uttrycka sig angående kommande räntejusteringar.

Det lär bli rörelser oavsett vad hon säger och oron är ungefär lika stor oavsett i vilken riktning hon än antyder att räntan ska röra sig.

 

Börsen är för tillfället väldigt ointressant och saknar på alla vis tydliga ingredienser för rörelse.

De siffror som kommer in i form av sysselsättningsgrad, inflation, tillväxt, huspriser, osv ligger alla inom det förväntade spannet, men i nedankant.

Det betyder att det saknas katalysator för kraftigare rörelser och stora satsningar.

 

Nya Brygglån!

Betydligt bättre potential för tillväxt finns i de nya brygglån som kommer att släppas i veckan. Det är två mindre bryggor och intresset lär som vanligt vara stort.

Detaljer kommer så snart jag fått veta mer.

 

I övrigt finns mycket lite att säga om marknaden.

 

Mvh

Hans Dahlström

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

1,85

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

10,52

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,02

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

12,36

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,30

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,13

0,31

0,65

1,45

29,4

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 11 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har fem företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

 

Löpande Brygglån

Vi har 9 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

 

Nästa Brygglån / Företagsobligation

Nästa lån presenteras troligen första veckan i april.

Som brukligt görs detta med en generell beskrivning här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-03-29

7,1

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,5 -

Kina (HK) EWH

5,8 -

Sydafrika EZA

6,7 -

EMU-området EZU

5,6 -

Indien IFN

6,1 1,0%

Latinamerika ILF +2,9%

7,7 -

Ryssland RSX

6,8 -4,1%

USA SPY

5,9 -

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD +0,2%

6,0 -

Oljeindustrin OIH

6,5 -

Teknologi QQQ

5,7 -

Olja USO

6,0 -5.0%

Energi XLE

6,3 -

Sjukvård XLV

4,5 -

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

6,1 -

Astra Zeneca AZN

3,4 -

Ericsson ERIC

5,1 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Hem

0,9%

Media

0,8%

Försäkring

0,8%

Läkemedel

-1,0%

Hela marknaden

0,1%

5-Handelsdagar

Förändring

Kontor

0,4%

Bygg

0,2%

ElVaGas

-0.4%

Energi

-5,2%

Hela marknaden

-0,1%

10-Handelsdagar

Förändring

Bygg

3,4%

Hem

2,5%

Miljö

2,4%

Energi

-5,4%

Hela marknaden

0,0%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

42%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

30,9% -

Säljvärderade aktier

11,7% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Tecken på svaghet

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved