Aktuella värden

Marknaden

 

Bränslebrist

 

Marknaden har hållit sig stabil ett tag och många makroekonomiska siffror har tolkats så välvilligt det bara gått. Det har resulterat i en stabil utveckling med allt lägre svängningar på börsen.

 

Nu kan det vara slut på det.

Räntebeskedet från USA igår om att låta den vara oförändrad var väntad och reaktionerna därifrån var lugna.

Men under natten har det tolkats och analyserats vad som egentligen skedde och hur framtiden ser ut.

Resultatet är att räntan lämnats oförändrad för att tillväxten rensad från yttre påverkan och framtida förväntningar helt enkelt inte är bra nog.

Väger man in antydan om kommande räntehöjningar då kan det vara det som får börsen på fall igen.

 

Man får inte glömma att börsnivån är där den är enbart tack vare frånvaron av ränta.

Likaså måste man ta med den frånvaron när det gäller bolagens vinster.

Bolagslånen drar för närvarande en väldigt låg kostnad som istället ger utrymme till en god vinstmarginal.

 

När världens rikaste länder, USA, Schweiz, Norge osv, jobbar frenetiskt med räntereglering för att stabilisera och dopa ekonomin, då finns det skäl till oro.

 

Det är inte främst ekonomin i dessa länder som står på spel, företagen går bra och genererar vinster, det är istället frågan om hur länge börsvärdet på företagen kan fortsätta växa?

 

Höjs räntan kommer börsen att till viss del dräneras på kapital som istället placeras i ränteavkastning och bolagens vinster kommer att falla i takt med ökade kostnader för lån.

Så enkelt att inte ens finansmarknaden kan blunda för det.

 

Lugnt

Det är trots allt tämligen lugnt och stabilt på marknaden nu och vi kan troligen stanna kvar på den här nivån ett tag till. Men, potential för något större lyft saknas nu när bränsletillskottet via räntesänkningar saknas.

 

Brygglånen

Som man kan se längst ner i brevet har jag ändrat på presentationen av brygglån och företagsobligationer.

 

Då det av sekretesskäl inte går att i klartext skriva om lånen här i brevet, ger jag istället en generell beskrivning och status.

 

Alla detaljfrågor, prospekt, historisk utveckling osv. går via telefon eller e-post.

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

1,98

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

10,90

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,56

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

13,10

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,35

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,13

0,31

0,65

1,45

29,4

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 11 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har fem företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

 

Löpande Brygglån

Vi har 9 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

 

Nästa Brygglån / Företagsobligation

Nästa lån presenteras troligen första veckan i april.

Som brukligt görs detta med en generell beskrivning här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går på någon enstaka dag.

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-03-17

7,2

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,5 +

Kina (HK) EWH

5,5 +

Sydafrika EZA

6,2 -

EMU-området EZU

5,7 +4,1%

Indien IFN

5,3 -

Latinamerika ILF

6,5 -1,6%

Ryssland RSX +4,0%

6,8 +

USA SPY

5,9 +

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

6,6 +

Oljeindustrin OIH

6,8 +

Teknologi QQQ

5,7 +

Olja USO +4,9%

6,1 +

Energi XLE

6,4 +3,6%

Sjukvård XLV

4,4 -0,2%

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

6,0 +

Astra Zeneca AZN

3,5 -

Ericsson ERIC

5,4 +

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Olja

2,9%

Fordon

2,6%

Läkemedel

2,6%

Gruva

-0,1%

Hela marknaden

1,6%

5-Handelsdagar

Förändring

Stål

3,3%

Papper

3,1%

ElVaGas

1,9%

Diversifierade bolag

-0,8%

Hela marknaden

0,6%

10-Handelsdagar

Förändring

Stål

18,3%

Olja

10,9%

Gruva

10,4%

Läkemedel

1,1%

Hela marknaden

3,7%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

28%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

30,1% -

Säljvärderade aktier

12,4% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Stabilt Över Ti-5

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved