Aktuella värden

Marknaden

 

Update - Back on track

 

Riksbankens tilltag att likt en dåre fortsätta med räntesänkning som medicin mot för låg tillväxt, ger fondplacerare inget val - det är Börsen som får bli platsen för förvaring av kapital.

Trots att absolut inget tyder på förbättrat klimat för ekonomisk tillväxt, har marknaden vänt upp igen mot samma höjder som tidigare och med samma förutsättningar som tidigare.

 

Varken Kina, Ryssland eller efterfrågan på råvaror och energi, har förändrats.

Däremot har det utfärdats löften om fortsatta räntesänkningar, pengar från överstatligt håll (läs ECB) till företagsobligationsköp och ovanpå detta, misstanken om att flera länder nu kommer att behöva bryta den någorlunda tysta överenskommelsen att undvika valutakrig för att göra just sin exportindustri mera attraktiv.

 

Ti-värdet

Vi är åter stabilt över Ti-5 och det är säkert inga problem att äga aktier.

Trots det är det så gott som omöjligt att rekommendera placering i aktiefonder just nu.

Det ligger en rekyl runt hörnet och tillsammans med det oförändrade ekonomiska klimatet är det väldigt svårt att påstå att aktieplacering nu är bra på lång sikt.

Det blir ingen sådan rekommendation innan vi sett en riktig rekyl.

 

Brygglånen

Flera av dessa har nu nått sin återbetalningsdag vilket betyder likvider på kontot.

Det ska man inte ha om det är förräntning man är ute efter.

Som tur är kommer det nu en jämn ström av nya lån med förhoppningsvis lik god ränta och säkerhet som tidigare.

Tack vara att antalet lån nu ökat finns det också en betydligt bättre möjlighet att kunna boka upp en plats i dessa.

Så snart jag får någon form av information kommer jag att skicka ut denna till er med kapitalförsäkringskonto. Givetvis kommer jag även att skriva om dem här i brevet.

 

Det finns inte mycket att tillägga i ett klimat som detta.

Aktiefonderna stiger just nu för att de inte kan göra så mycket annat då det saknas alternativa placeringar.

Det som kommer att stå på tur är dock företagsobligationer, stöttade av köp från ECB.

Den typen av placeringar är inget som brukar dra till sig småsparares pengar men blir volymerna tillräckligt stora kommer säkert banker och pensionsfondbolag att haka på i form av nya fonder med företagsobligationer som bas.

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

1,93

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

10,26

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,38

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

12,72

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,26

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,13

0,34

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. årsränta 20%.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Återbetalt samt 50% utdelning.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Återbetald totalt 11,25%

 

Brygglån 8

Återbetalt, totalt 12%ränta på 9 månader.

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Återbetald efter 3-månader, 15% årsränta.

 

Brygglån 11

Återbetalt

 

Brygglån 12

Fulltecknat

 

Företagsobligation 4

Fulltecknad

 

Brygglån 13

Fulltecknad

 

Brygglån 14

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-03-14

7,0

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,6 +3,3%

Kina (HK) EWH

5,2 -0,2%

Sydafrika EZA

6,3 +

EMU-området EZU

5,7 +

Indien IFN

5,4 +

Latinamerika ILF

7,3 +

Ryssland RSX +2,8%

6,7 +

USA SPY

5,9 +

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

6,2 -1,0%

Oljeindustrin OIH +4,2%

7,0 +

Teknologi QQQ

5,6 +

Olja USO

6,1 +5,6%

Energi XLE

6,3 +

Sjukvård XLV

4,7 +

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

6,0 +

Astra Zeneca AZN

3,9 +

Ericsson ERIC

5,3 +

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Olja

2,9%

Fordon

2,6%

Läkemedel

2,6%

Gruva

-0,1%

Hela marknaden

1,6%

5-Handelsdagar

Förändring

Stål

3,3%

Papper

3,1%

ElVaGas

1,9%

Diversifierade bolag

-0,8%

Hela marknaden

0,6%

10-Handelsdagar

Förändring

Stål

18,3%

Olja

10,9%

Gruva

10,4%

Läkemedel

1,1%

Hela marknaden

3,7%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

57%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

31,1% +

Säljvärderade aktier

12,0% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Stabilt Över Ti-5

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved