Aktuella värden

Marknaden

 

De senaste två veckorna har varit stabila med positiv utveckling.

Som bekant växer inget till himmeln och detta gäller även Börsen.

 

Vi tar en titt på hur utvecklingen för Ti-värdet brukar te sig efter en period med tydlig bottenvändning.

 

 

Ti-mönster

 

Alla plötsliga uppgångar följs av korrigering. Så ser mönstret ut.

Däremot går det aldrig att säga något om hur det ser efter en sådan korrigering.

 

Det tveklöst bästa mönstret efter en bottenkänning på riktigt låga Ti-värden är när man ser en tvekande och försiktig återhämtning. Så gott som alltid är detta starten på en lång uppgångsperiod.

 

Tyvärr ser det inte ut så just nu.

 

Diagrammet nedan visar Ti-värdet och den breda aktiemarknadens utveckling i USA de senaste fem åren.

 

Procentsatserna, alla kring -50% är hur mycket den initiala uppgången har fått ge tillbaka nvid tiden då Ti-värdet åter var nere på Ti-5.

 

Vid det senaste tillfället har vi dessutom backat vidare.

 

Det jag vill säga med detta diagram är att det högst troligt kommer en korrigering på ca -50% av den uppgång som varit de senaste veckorna.

Vart vi tar vägen därifrån vet jag inte men känner man att man missat uppgången så ska man vara medveten om att det troligen ligger en "andra chans" runt hörnet.

Förutom att visa hur mycket av den första uppgången som fått ges tillbaka visar även diagrammet en annan sak, att vi nyss haft en verklig lågpunkt i Ti-värdet!

Man kan säga att det varit bäddat för en stark första uppgång!

Det diagrammet inte säger något om alls, det är vart vi tar vägen härifrån.....

 

Mvh

Hans Dahlström

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

1,90

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

10,12

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,38

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

12,48

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,20

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,13

0,34

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. årsränta 20%.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Återbetalt samt 50% utdelning.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Återbetald totalt 11,25%

 

Brygglån 8

Återbetalt, totalt 12%ränta på 9 månader.

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Återbetald efter 3-månader, 15% årsränta.

 

Brygglån 11

Fulltecknat

 

Brygglån 12

Fulltecknat

 

Företagsobligation 4

Fulltecknad

 

Brygglån 13

Fulltecknad

 

Brygglån 14

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-03-10

6,8

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,1 +

Kina (HK) EWH

5,1 -0,6%

Sydafrika EZA

6,2 +

EMU-området EZU

5,1 -

Indien IFN

5,4 +

Latinamerika ILF

6,9 +

Ryssland RSX +2,8%

6,5 +4,6%

USA SPY

5,6 -

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

6,3 -1,0%

Oljeindustrin OIH

6,3 +

Teknologi QQQ

5,3 -

Olja USO +5,2%

6,0 +9,2%

Energi XLE

5,9 +

Sjukvård XLV

4,5 -

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,6 -

Astra Zeneca AZN

3,8 +

Ericsson ERIC

5,0 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Papper

1,6%

Olja

1,5%

Energi

1,3%

Stål

-0,6%

Hela marknaden

0,3%

5-Handelsdagar

Förändring

Gruva

3,6%

Olja

3,6%

Metall prod.

3,3%

Läkemedel

-2,6%

Hela marknaden

0,5%

10-Handelsdagar

Förändring

Stål

15,6%

Olja

10,9%

Energi

8,3%

Läkemedel

0,5%

Hela marknaden

3,5%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

28%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

24,7% -

Säljvärderade aktier

12,4% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Stabilt Över Ti-5

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved