Aktuella värden

Marknaden

 

Update Rally + Semester

 

Det har varit en väldig rusning på världens börser de senaste dagarna och de som satsat på att

Ti-värdet varit vägledande har kunnat göra fina vinster. Inte minst i olja och råvarupapper.

 

I realiteten är det förståss inget som förändrats. De förutsättningar och risker som fanns för en vecka sedan finns fortfarande kvar men nu har nedgångn varit så stor och snabb att alla indikatorer signalerade ett översålt läge.

Ingen kan säga om vi sett botten eller om vi bara har en kort rekyl, vilket kan kvitta så länge man täcker upp med stop/loss på lämplig nivå.

 

Osannolikt

En titt på förra brevets diagram säger att det känns en sning osannolikt att vi ska dels komma upp i den stigande kanalen igen och än mindre troligt fortsätta i kanalens riktning. Minnst troligt av allt är att vi i så fall kommer att göra det i samma takt som tidigare.

för att det ens ska vara tänkbart krävs en helt annan tillväxt än den vi ser idag.

 

Kina och stora delar av Asien är förbi tiden då det fanns underlag för en tillväxt på över 15%per år.

 

Europa är hopplöst fast i sina skuldproblem

 

Sydamerika är på väg utför i väldig fart

 

I USA stärks ekonomin men inte i de breda konsumerande lagren

 

Någon bredare eller kraftigare konjunktur syns inte till.

Nu är detta inget som hindrar bolag från att göra stor vinst ändå, vilket betyder att börsen mycket väl kan tuffa på men inget tyder på någon större hastighet framåt på lite längre sikt.

 

Semester

Nästa vecka kommer det troligen inget Brev, även om bevakningen fortgår.

Som vanligt gäller att Brevet kommer vid behov, tex vid signal om fondbyte eller annat viktigt.

Jag finns tillgänglig via e-post och ibland via mobiltelefon. Kan jag inte svara ringer jag upp vid tillfälle.

 

Mvh

Hans Dahlström

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

1,61

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

8,86

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

2,79

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

11,15

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

1,69

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,13

0,31

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. årsränta 20%.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Återbetalt samt 50% utdelning.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Återbetald totalt 11,25%

 

Brygglån 8

Återbetalt, totalt 12%ränta på 9 månader.

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Återbetald efter 3-månader, 15% årsränta.

 

Brygglån 11

Fulltecknat

 

Brygglån 12

Fulltecknat

 

Företagsobligation 4

Fulltecknad

 

Brygglån 13

Fulltecknad

 

Brygglån 14

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-02-29

4,6

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

4,9 +

Kina (HK) EWH

4,4 +

Sydafrika EZA

5,0 +9,1%

EMU-området EZU

4,8 +

Indien IFN

4,5 +

Latinamerika ILF

4,9 +

Ryssland RSX +3,8%

4,7 +

´USA SPY

5,2 +

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

6,2 -3,1%

Oljeindustrin OIH

4,5 +

Teknologi QQQ

5,2 +

Olja USO +5,6%

3,4 +9,8%

Energi XLE

4,3 +

Sjukvård XLV

4,8 +

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,6 +

Astra Zeneca AZN

4,1 +

Ericsson ERIC

4,9 +

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Internet

4,1%

Olja

3,8%

Stål

3,5%

Kontor

0,1%

Hela marknaden

1,6%

5-Handelsdagar

Förändring

Internet

11,2%

Stål

9,8%

Konfektion

8,3%

ElVaGas

-0,4%

Hela marknaden

3,9%

10-Handelsdagar

Förändring

Gruva

18,1%

Stål

11,3%

Maskin

6,8%

Mjukvara

-5,4%

Hela marknaden

0,3%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

57%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

8,3% +

Säljvärderade aktier

30,7% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Bottenrally

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved