Aktuella värden

Marknaden

 

Orsak?

 

Som alltid när världens börser rasar söker man efter en orsak till detta.

Det är väldigt ovanligt med någon enskilld orsak, det som händer är snare en sorts kollektiv kännsla av att "nu vågar vi inte längre".

 

Det som anges som orsak är ofta något som pågått en längre tid, exempelvis en krypande uppvärdering och acceptans av allt högre pe-tal.

 

Det kan också vara sådant som den ständigt pågående krisen i Grekland, som man bara blundat för ett tag. När man som igår öppnade ögonen, då var den kvar!

 

En annan ursäkt är oron över en krympande tillväxt i Asien. Det är väl klart att den krymper!?

Skulle tillväxten ligga kvar på 15% om året istället?

 

En detalj det inte pratats speciellt mycket om, ännu, är att personen som satte fokus på svindlerierna kring Madoff, nu säger att det finns ytterligare tre sådana svindlerier, varav en är större....

 

Det är svårt att säga vad som är orsak och verkan men diagrammet här nedan går inte att blunda för.

 

De två graferna visar på två saker, den översta är en sammanslagning av alla aktier och aktiefonder som handlas på börsen i USA. Composit Alla Aktier USA

 

Den undre är vinst per aktie för detta konstgjorda index: Vinst per aktie

 

Tiden är de senaste fem åren, 2011-2016.

Bolagen kommer och går men då indexet består av över 8000 aktier har detta inte så stor betydelse.

 

Värdet

Idag värderas genomsnittsaktien i denna modell till $34.8 och vinsten per aktie är $0.85 .

(Helt artificiella siffror men då beräkningsmodellen är densamma över tiden har det ingen betydelse).

 

Vad vi direkt kan se i diagrammen är att vinsten på kort tid fallit från $1.00 till $0.85.

Priset per aktie har fallit från ca $38 (finns inte utskrivet) till idag $34.8 .

 

Går vi bakåt i tiden till då vi senast hade en intjäning på $0.85 per aktie hamnar vi i mitten av 2013 då aktiepriset var $32.3.

Det var till ett aktiepris som var -7% lägre än idag.

 

Första gången sedan 2011 (då diagrammet börjar) vi hade en vinst per aktie på $0.85, var i början av 2013. Då var aktiepriset $29.0 vilket är -17% lägre än idag.....

 

Konsekvenser

Man kan tolka detta som att vi idag har en övervärdering i aktiepriset på

mellan -7% till - 17% .

 

Man kan också fundera på vad framtidstron betydde för aktiepriset 2013.

Ett annat sätt att se det på är att aktiepriset stigit eftersom det genom politisk räntepåverkan nu saknas andra sätt att spara på.

Vad betyder det i så fall om räntan nu tillåts stiga....?

 

Saknas

Det som rimligtvis saknas nu för en återhämtning av aktiepriserna är stigande vinster i bolagen, minskad finansoro i länder som Grekland samt stigande tillväxt i Asien.

 

Även om värderingen på aktier fallit något är det fortfarande allt annat än självklart att faran för mer fall är över.

 

 

Mvh

Hans Dahlström

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

1,54

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

8,55

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

2,76

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

11,39

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

1,70

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,13

0,24

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. årsränta 20%.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Återbetalt samt 50% utdelning.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Återbetald totalt 11,25%

 

Brygglån 8

Återbetalt, totalt 12%ränta på 9 månader.

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Återbetald efter 3-månader, 15% årsränta.

 

Brygglån 11

Fulltecknat

 

Brygglån 12

Fulltecknat

 

Företagsobligation 4

Fulltecknad

 

Brygglån 13

Fulltecknad

 

Brygglån 14

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-02-09

2,9

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

3,9 -

Kina (HK) EWH

3,7 -2,6%

Sydafrika EZA

4,1 +4,3%

EMU-området EZU

4,2 +

Indien IFN

5,0 +

Latinamerika ILF

4,2 +

Ryssland RSX

3,7 +

´USA SPY

4,6 -

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD +1,3%

6,3 +5,3%

Oljeindustrin OIH

3,7 +

Teknologi QQQ

4,3 -5,4%

Olja USO

2,4 +

Energi XLE

4,0 +

Sjukvård XLV

4,2 -

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

4,7 +

Astra Zeneca AZN

3,5 -

Ericsson ERIC

4,0 +

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Gruva

2,4%

Försäkring

0,3%

Papper

-0,1%

Energi

-4,6%

Hela marknaden

-1,5%

5-Handelsdagar

Förändring

Gruva

12,6%

Stål

0,6%

Metall prod

0,5%

Mjukvara

-13,3%

Hela marknaden

-4,5%

10-Handelsdagar

Förändring

Gruva

23,2%

Stål

9,2%

ElVaGas

6,2%

Läkemedel

-13,5%

Hela marknaden

-1,9%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

14%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

7,1% -

Säljvärderade aktier

49,1% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Ras på gång

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved