Aktuella värden

Marknaden

 

Under dagen

 

Det var som väntat ingen vidare fart i marknaden förra veckan.

Som om det inte var illa nog var den dessutom väldigt slagig.

Signalen var tydlig - Håll dig borta!

 

Dessto mer fart var det på bryggånen, 40 + 25 MSK, vilket betydde att de fulltecknades i en väldig fart.

Det står nu klart för även de större aktörerna att detta fungerar väldigt väl.

Det i sin tur betyder att det är stora summor som bokas upp och det är det som gör att lånen fulltecknas på bara några tilmmar.

 

Som tur är har vi en väl fungerande rutin för detta och även om det inte alltid går vägen så får vi in de flesta.

Det kommer att fyllas på med betydligt fler brygglån och obligationer nu under våren.

Detta för att det inte enbart är långivarna som uppteckt det förträffliga med lånen utan även låntagare som nu ser hur man kan på kort tid resa kapital för investeringstillfällen, så länge man är beredd att pantsätta vad som krävs och så länge man är beredd att vara helt öppen med ekonomi och vandel. Är man inte det, då är vägen stängd.

 

Börsen....

Under dagen har börsen fallit allt mer för att nu nå noteringar på endagsfall vi inte sett på flera år.

Det är bra. Då börjar vi se sådant som ska till för att vi ska kunna kalla det en urblåsning.

Det har aldrig funnits någon hållbar botten utan en urblåsning först.

Om det sedan är detta som är urblåsningen, det vet vi inte än.

 

Bidragande till dagens fall är att det nu börjar bli svårt att gömma undan sådant som Greklands lånekris, som inte på något vis är åtgärdad på ett i längden hållbart sätt.

Krisen är lika aktuell nu som då det pratades som mest om den.

Frågan är när situationen i de andra länderna med dålig ekonomi ska komma upp?

 

Tyvärr har dagens aktivitet tagit på tiden så några nya diagram blir det inte idag.

Förhoppningsvis kommer det ett med riktigt tråkig information i morgon....

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

1,42

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

8,44

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

2,86

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

10,90

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

1,57

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,13

0,22

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. årsränta 20%.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Återbetalt samt 50% utdelning.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Återbetald totalt 11,25%

 

Brygglån 8

Återbetalt, totalt 12%ränta på 9 månader.

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Återbetald efter 3-månader, 15% årsränta.

 

Brygglån 11

Fulltecknat

 

Brygglån 12

Fulltecknat

 

Företagsobligation 4

Fulltecknad

 

Brygglån 13

Fulltecknad

 

Brygglån 14

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-02-08

3,2

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

4,4 -

Kina (HK) EWH

3,8 -3,0%

Sydafrika EZA

4,2 -

EMU-området EZU

4,4 -

Indien IFN

5,0 -

Latinamerika ILF

4,5 -

Ryssland RSX

4,2 -

´USA SPY

4,7 -

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD +1,6%

6,2 +3,9%

Oljeindustrin OIH

3,7 +

Teknologi QQQ

4,3 -6,0%

Olja USO

2,6 -

Energi XLE

3,8 -

Sjukvård XLV

4,3 -

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,1 +

Astra Zeneca AZN

3,7 -

Ericsson ERIC

4,2 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Gruva

2,1%

ElVaGas

-0,3%

Försäkring

-0,5%

Mjukvara

-7,4%%

Hela marknaden

-2,0%

5-Handelsdagar

Förändring

Gruva

11,9%

Stål

1,3%

ElVaGas

0,7%

Mjukvara

-9,0%

Hela marknaden

-2,9%

10-Handelsdagar

Förändring

Gruva

20,9%

Stål

10,5%

ElVaGas

5,0%

Mjukvara

-11,2%

Hela marknaden

-1,6%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

43%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

7,7% +

Säljvärderade aktier

43,5% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Mer svaghet

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved