Aktuella värden

Marknaden

 

Titt på siffror

 

Det pågår nu en hård kamp mellan Bulls och Bears, de som vill se en fortsatt nedgång och de som vill få igång uppgången.

Detta har givetvis inget med realekonomi att göra utan är enbart en form av spel mellan de olika sidorna.

Spelarna på nedsidan vill fortsätta att tjäna pengar på nedgången ytterligare ett tag för att därefter byta planhalva och få vara med på en längre uppgång.

 

De som däremot vill få tillstånd en uppgång redan nu gör vad de kan för att inte ge med sig.

Tydligt exempel på detta är att även om börsen i tex. Asien eller USA stängt ner så ger man sig inte längre in på den vägen utan försöker begränsa handeln och om möjligt pressa upp kurserna.

Att det enbart är försiktiga försök syns tydlig på den klena handelsvolymen.

 

Siffrorna

Vi kan börja med Ti-värdet:

Vi noterade ett riktigt lågt värde den 20/1 på Ti-2,0. Det var det lägsta värdet på 5 år!

Det finns en garanterad uppgång efter ett så lågt värde men det finns ingen garanti på att uppgången håller i sig en längre tid.

Vill man spela på det låga Ti-värdet måste man vara beredd på att hoppa av efter en kort vinst även om det är troligt att fler uppgångar följer.

 

Det som talar emot en lång uppgång nu är att Ti-värdena för de olika sektorerna fortfarande är väldigt höga i förhållande till det Breda Ti-värdet.

Det betyder att marknadsklimatet i form av volym, räntor, flöde in-ut ur fonder mm är betydligt sämre än vad som syns i börshandeln. En direkt följd av bristen på alternativ till aktiesparande.

 

Oljan

Där söker man absolut en botten på den här nivån kring $30 fatet.

Ska man spela på detta ska man inte vara för kortsiktigt.

Någon större nedsida på längre sikt är svår att se.

 

Sektorbevakning

Rörelserna på 1-dag, 1-vecka och 2-veckor, ger väldigt oklara besked.

Det saknas helt tydliga eller typiska tecken för en nedgångsperiod.

Normalt sett skulle Guld hal legat i ledningen tillsammans med Läkemedel. Nu är det blandat och dagens vinnare eller förlorare beror på vilka eftersläpande sektorer som kommit i ropet.

Vi ser också stora skillnader med bara några dagars mellanrum, allt beroende på om det var några större ras eller uppgångar för en eller två veckor sedan.

Rysslandsfonden RSX är typisk för detta. Trotts en allt sämre ekonomi i landet har vi idag en notering som är +12,1% högre än för en vecka sedan. Här handlar förändringen enbart om en chansning på att placerare ska anse att Rysslandsfonder fallit allt för mycket på för kort tid och att mer fondplaceringar ska gå den vägen.

 

Guldgruvor

Dessa hålls tillbaka pga. det låga guldpriset.

Här finns ingen vägledning att hämta.

 

Nästa vecka

Då beräknas det släppas minst en brygga och en obligation. Någon information om låntagarna har jag inte än men det mesta tyder på fler hyresfastighetsbolag.

Behovet av hyreslägenheter är enormt i landet och det problemet lär ligga kvar i flera år.

Jag återkommer med mer information så snart som möjligt.

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

1,17

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

6,64

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

2,30

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

9,59

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

1,40

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,13

0,18

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. årsränta 20%.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Återbetalt samt 50% utdelning.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Återbetald totalt 11,25%

 

Brygglån 8

Återbetalt, totalt 12%ränta på 9 månader.

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Återbetald efter 3-månader, 15% årsränta.

 

Brygglån 11

Fulltecknat

 

Brygglån 12

Fulltecknat

 

Företagsobligation 4

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-01-28

2,6

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

4,5 +

Kina (HK) EWH

3,8 +

Sydafrika EZA

3,2 +

EMU-området EZU

4,5 +

Indien IFN

4,4 +

Latinamerika ILF

3,7 +

Ryssland RSX +3,3%

4,0 +12,1%

´USA SPY

4,7 +

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

5,5 +

Oljeindustrin OIH

2,8 +

Teknologi QQQ

4,5 -0,2%

Olja USO +2,3%

2,4 +11,4%

Energi XLE

3,3 +

Sjukvård XLV

4,9 -

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

4,6 -

Astra Zeneca AZN

4,4 -

Ericsson ERIC

4,3 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Gruva

0,5%

ElVaGas

0,2%

Konfektion

0,1%

Läkemedel

-3,4%

Hela marknaden

-0,9%

5-Handelsdagar

Förändring

Gruva

9,0%

Olja

8,3%

Energi

6,4%

Papper

-4,4%

Hela marknaden

1,1%

10-Handelsdagar

Förändring

Gruva

2,9%

ElVaGas

1,8%

Konfektion

1,1%

Papper

-8,4%

Hela marknaden

-2,7%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

43%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

3,7% +

Säljvärderade aktier

47,7% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Svårt att nå lägre nivå

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved