Aktuella värden

Marknaden

 

I helgen blev det klart att sanktionerna mot Iran pga. deras kärnkraftsprogram, upphör.

Detta betyder att en "ny" marknad öppnas upp och ett stort uppdämt köpbehov söker sig ut i världen.

 

Direkt meddelade Iran att man beställer 100st ny flygplan från bla. Boeing. Mängder med andra förtag står i kö för att återuppta affärerna med Iran som förutom att ha fått handelshindret borttaget också har fått tillgång till många miljarder dollar som varit frysta på utländska konton.

 

En del bolag är försiktigt avvaktande och vill gärna vänta tills man ser en mera stabil politisk ledning i landet eller tills det är helt klarlagt vad som gäller. Hindren på vapensidan kvarstår tex.

 

Men, köpfesten har en baksida, pengarna som ska användas till kalaset är tänkta att komma från landets gigantiska oljefyndigheter vilket man kan säga är en kolossalt dålig timing nu med ett oljepris på knappa $30 fatet.

 

Detta betyder också att även om oljepriset är lågt så kan det bli betydligt lägre eftersom Iran likt Saudi kan producera olja med vinst till mycket lägre priser än så, något inte USA eller Norge kan göra. Eller stora delar av resten av världen....

 

Prispressen på oljan kvarstår och därmed den hårda pressen på ekonomin i många andra länder som inte har någon inkomst från oljan på dessa prisnivåer.

 

 

Farliga kurvor!

 

Detta ger oss anledning att titta på vad jag skrev i förra Brevet, att ett lågt Ti-värde inte nödvändigtvis behöver betyda en förestående vändning uppåt.

 

Som jämförelse har vi kvar det förra diagrammet här nedan:

 

Diagrammet nedan visar utvecklingen de senaste 4 åren för det ledande breda

indexet S&P 500 i USA

Det diagrammet visar på vad som kan ske direkt efter vi haft ett riktigt lågt värde, som nu.

Men, diagrammet visade också en oroande trend som vi inte sett på 4 år, att vi fått än lägre börsindex efter en bottennotering i Ti-värdet, se det röda strecket vid OBS!.

 

Diagrammet nedan visar vad som kan ligga runt hörnet!

 

Jämför man det två diagrammen, det översta från 2012-2015 och det understa från 2003-2009, ser man att de påminner starkt om varandra.

Börsen vände 2003 starkt uppåt och fortsatte så fram till 2007.

Då precis som nu kom en trendförändring, den första röda linjen.

 

Vi fick då som nu, en bottennotering i Ti-värdet och många pratade om att det var ett strålande köpläge.

Från Brevet kom istället en bestämd Sälj-signal.

 

Det som skedde sedan var en skräckfärd neråt på alla världens börser.

Inte ens när vi fick ett Ti-värde på Ti-1,8 (rekordlågt) blev det ett köpläge. börsen fortsatte ner med ytterligare -10% innan den vände upp igen och vi åter fick en trend där ett nytt

svagt Ti-värde inte resulterade i en ny lägre börsindexnivå.

 

Kanske

Det är inte alls självklart att vi får se samma sak hända nu igen men likheterna är på tok för stora för att risken ska ignoreras.

Ger man sig in i marknaden nu ska man vara medveten om likheten med

tiden kring 2007-2008!

 

Mvh

Hans Dahlström

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

1,06

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

6,06

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

2,28

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

8,95

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

1,26

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,13

0,14

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. årsränta 20%.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Återbetalt samt 50% utdelning.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Återbetald totalt 11,25%

 

Brygglån 8

Återbetalt, totalt 12%ränta på 9 månader.

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Återbetald efter 3-månader, 15% årsränta.

 

Brygglån 11

Fulltecknat

 

Brygglån 12

Fulltecknat

 

Företagsobligation 4

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-01-18

2,2

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

3,8 -

Kina (HK) EWH

3,8 -

Sydafrika EZA

2,4 -

EMU-området EZU

4,0 -

Indien IFN

3,8 -

Latinamerika ILF

3,2 -

Ryssland RSX

2,7 -5,5%

´USA SPY

4,6 -

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD +1,0%

4,6 -

Oljeindustrin OIH

2,5 -

Teknologi QQQ

4,5 -

Olja USO

1,6 -5,5%

Energi XLE

3,1 -

Sjukvård XLV

4,9 -

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

4,0 -

Astra Zeneca AZN

4,0 -

Ericsson ERIC

3,5 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Bygg

-1,0%

Försäkring

-1,1%

Bank

-1,1%

Energi

-4,2%

Hela marknaden

-1,6%

5-Handelsdagar

Förändring

Livsmedel

-1,0%

ElVaGas

-1,0%

Data

-1,7%

Energi

-12,9%

Hela marknaden

-2,9%

10-Handelsdagar

Förändring

ElVaGas

-2,4%

Försäkring

-6,7%

Bank

-6,9%

Energi

-19,0%

Hela marknaden

-8,3%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

28%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

3,2% +

Säljvärderade aktier

59,1% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Fördjupad oro

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved