Aktuella värden

Marknaden

 

Börjar likna något

 

Den påbörjade rekylen tog snabbt en vändning neråt sedan USA tappade fotfästet.

Dagens uppgång i Kina ser inte heller riktigt solid ut och mycket talar för att vi fortfarande saknar en botten.

Men, inte på kort sikt!

Ti-värdet är nu nere på nivåer som vi inte sett mer än några få gånger sedan 2012 och detta ser onekligen ut som ett köptillfälle för den riskvillige!

 

Men så är det med att Djävulen finns i detaljerna.......

 

Diagrammet nedan visar utvecklingen de senaste 4 åren för det ledande breda

indexet S&P 500 i USA

Enbart 4 gånger har vi haft Ti-värdet så här lågt, under Ti-2,5, sedan 2012.

Vi varje sådant tillfälle har vi fått se en rekyl upp, de gröna sträcken.

 

Ti-värdet har visserligen dippat ner under Ti-5 och genererat en säljsignal vid obekvämt många tillfällen under den långa resan upp och det har inte varit för än i efterhand man kunnat konstatera att det varit bäst att bli kvar i marknaden.

Något som många glömmer.....

 

Detaljerna då?

Ser vi på de tre första gröna markeringarna och vad som hänt med marknaden, då ser vi att den vänt upp för en lång tid och aldrig fallit under sin bottennotering igen.

 

Så var det inte efter den senaste gröna signalen och detta kan mycket väl istället för en lång köpsignal, markera starten för en lång period av nergång!

 

Det korta röda strecket vid "OBS!" är något så otrevligt som en trendvändning.

Det sista gröna strecket blev inte starten för en lång uppgång utan ser nu istället ut att kunna vara starten på en period av nedgång.

 

Detta är inget man kan veta i förväg men däremot kan man skydda sig mot effekterna av den genom att antingen vänta på en stabil marknad (och då missa tillfället att vara med om en upprekyl) eller så kan man vara noga med att följa en Stop/Loss-strategi.

 

Det är absolut nödvändig att redan då man bestämmer sig för att chansa på att vi får en uppgång, också bestämma sig för hur fel man har råd att ha.

Sätt en nivå på hur stor förlust du kan ta redan när du köper, då slipper du tveka om du behöver sälja för att du gissat fel. Känns mycket enklare.....

 

Varför det finns skäl till oro ska jag visa i ett diagram som kommer i nästa Brev.

 

Mvh

Hans Dahlström

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

1,07

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

6,23

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

2,52

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

8,92

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

1,32

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,13

0,15

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. årsränta 20%.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Återbetalt samt 50% utdelning.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Återbetald totalt 11,25%

 

Brygglån 8

Återbetalt, totalt 12%ränta på 9 månader.

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Återbetald efter 3-månader, 15% årsränta.

 

Brygglån 11

Fulltecknat

 

Brygglån 12

Fulltecknat

 

Företagsobligation 4

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-01-14

2,4

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

4,1 -

Kina (HK) EWH

4,0 -

Sydafrika EZA

2,5 -8,1%

EMU-området EZU

4,1 -

Indien IFN

3,8 -

Latinamerika ILF

3,3 -

Ryssland RSX

3,1 -

´USA SPY

4,6 -

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD +0,5%

4,6 + 0,1%

Oljeindustrin OIH

2,7 -10,1%

Teknologi QQQ

4,6 -

Olja USO

1,9 -

Energi XLE

3,0 -

Sjukvård XLV

4,7 -

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

4,1 -

Astra Zeneca AZN

4,4 -

Ericsson ERIC

4,0 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Gruva

-0,3%

ElVaGas

-0,6%

Livsmedel

-1,1%

Läkemedel

-5,2%

Hela marknaden

-2,2%

5-Handelsdagar

Förändring

Livsmedel

-1,5%

ElVaGas

-2,1%

Personal

-4,0%

Läkemedel

-10,9%

Hela marknaden

-5,5%

10-Handelsdagar

Förändring

Elektronik

-0,9%

ElVaGas

-4,1%

Kemi

-5,1%

Läkemedel

-18,8%

Hela marknaden

-8,5%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

14%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

3,0% -

Säljvärderade aktier

54,1% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Fördjupad oro

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved