Aktuella värden

Marknaden

 

Fungerar Ti-värdet?

 

Året började med en riktig nödbroms i Kina där automatstoppet gick igång och låste börshandeln igår.

Givetvis följde resten av världens börser med och det på goda grunder.

 

Försäljningen och den förväntade tillväxten vägrar följa förhoppningarna vilket tydliggör de höga värderingarna på aktier i allmänhet.

Det är också tydligt att överutbudet av både varor och råvaror är på tok för stort för att möjliggöra några större vinstökningar.

 

En annan sak som nu börjar synas är hur illa manipulationen av räntor har slagit.

Istället för att ha satt fart på konjunkturen och möjliggjort för företagens expansion, har räntepressen verkat till ett allt lägre kostnadsläge för företagen. Det är genom denna kostnadsminskning vinsterna uppstått, inte genom en starkare konjunktur.

Som alltid anpassar sig verksamheter till rådande verklighet och det betyder att priset på de producerade varorna och tjänsterna nu anpassats till noll kostnad för räntor.

Hur bra detta blir när räntorna stiger säger sig självt.

Detta är en av de faktorer som ligger bakom rädslan på aktiemarknaden.

 

Ti-värdet då?

Det gångna året var allt annat än lämpligt för fondbyte med hjälp av tekniska faktorer så som Ti-värdet.

Inte så att system som tex. TI-värdet slagit fel, tvärt om.

Istället har värdet tydligt berättat att marknaden inte styrs av en egen inneboende kraft från konjunkturen utan tvärt om, de rörelser vi sett är direkt styrda av krafter som stödpaket och räntemanipulation.

 

Diagrammet

Det diagram som kommer här nedan är tyvärr inte visuellt sett riktigt så tydligt som jag önskat, men väl till innehållet!

 

Diagrammet visar utvecklingen för börsindexet OMX30 för 2015.

Ovanpå detta har jag placerat TI-värdet

Ti-värdet och vår signal, är den blå linjen. Det röda strecket är Ti-5 dvs brytpunkten för köp/sälj och helt kopplad till den blå linjen.

Den lila bakgrunden är utvecklingen för OMX30Index på Stockholmsbörsen.

 

Det är näst intill pinsamt att se hur väl utvecklingen följer varandra.

Vad den följsamheten betyder är att det inte finns någon som helst egen kraft i utvecklingen för börsindexet!

Handeln och utvecklingen är helt och hållet styrd av tekniska signaler och helt befriad från de psykologiska faktorer som normalt sett annars är det som styr och leder börsutvecklingen.

 

För att lyckas med fondbyte i en marknad som denna krävs daglig handel, minst.

Det har inte funnits någon kraft i form av framtidstro eller framtidsrädsla. Här är det istället den dagliga och stundliga utvecklingen som styrt.

 

Detta har varit väldigt synligt i TI-värdets rörelser och har också varit det som gjort att köp/säljsignaler så gott som helt uteblivit.

 

Med facit i hand kan vi lätt konstatera att det varit absolut rätt!

Lika rätt har det varit att placera i Brygglån och Företagsobligationer som givit en stadig avkastning under året.

Dessa är till skillnad från aktiemarknaden helt kopplade till den ekonomiska verkligheten.

 

Det finns inget som tyder på att mönstret kommer att förändras i första taget, tvärtom lär det istället tillkomma en komponent som handlar om hur marknaden så smärtfritt som möjligt kan backa ut från den här situationen med konstgjort ränteläge

Ett spännande år ligger framför oss!

 

Mvh

Hans Dahlström

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

1,10

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

6,76

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,08

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

9,61

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

1,68

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,13

0,19

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Återbetalt samt 2x25% utdelning.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Återbetald totalt 11,25%

 

Brygglån 8

Återbetalt, totalt 12%ränta på 9 månader.

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Återbetald efter 3-månader, 15% årsränta.

 

Brygglån 11

Fulltecknat

 

Brygglån 12

Fulltecknat

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-01-05

3,8

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

4,5 -

Kina (HK) EWH

4,3 -

Sydafrika EZA

3,5 -5,3%

EMU-området EZU

4,4 -

Indien IFN

4,1 -

Latinamerika ILF

3,7 -

Ryssland RSX

3,5 -

´USA SPY

5,1 -

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD +1,4%

4,2 + 0,7%

Oljeindustrin OIH

3,7 -

Teknologi QQQ

5,3 -4,2%

Olja USO

2,6 -

Energi XLE

3,8 -

Sjukvård XLV

5,5 -

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

4,5 -

Astra Zeneca AZN

5,1 -

Ericsson ERIC

4,5 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Gruva

0,9%

Energi

0,1%

Olja

0,0%

Internet

-3,0%

Hela marknaden

-1,6%

5-Handelsdagar

Förändring

Elektronik

3,9%

Kemi

1,6%

Försäkring

0,0%

Kontor

4,1%

Hela marknaden

-2,3%

10-Handelsdagar

Förändring

Stål

5,3%

Gruva

5,3%

Olja

4,1%

Livsmedel

-0,7%

Hela marknaden

-1,3%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

14%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

5,1% -

Säljvärderade aktier

26,2% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Ny oro

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved