Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,6 +

Kina (HK) EWH

6,5 +

Sydafrika EZA

6,0 +

EMU-området EZU

6,0 +

Indien IFN +0,2%

4,9 3,2%

Latinamerika ILF

6,0 -

Ryssland RSX

6,9 -1,5%

USA SPY

5,4 +

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

5,5 -

Oljeindustrin OIH

6,0 -

Teknologi QQQ

5,4 +

Olja USO

6,2 -4,7%

Energi XLE

5,5 -

Sjukvård XLV +0,5%

5,6 +2,6%

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,2 -

Astra Zeneca AZN

4,6 -

Ericsson ERIC

4,1 +

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Media

0,7%

Livsmedel

0,7%

Bygg

0,6%

Gruva

-3,0%

Hela marknaden

-0,1%

5-Handelsdagar

Förändring

Bygg

3,2%

Media

3,0%

Data

2,8%

Gruva

-2,8%

Hela marknaden

1,2%

10-Handelsdagar

Förändring

Läkemedel

6,2%

Sjukvård

4,2%

Bygg

4,1%

Olja

-2,7%

Hela marknaden

1,7%

 

 

 

 

 

 

 

Marknaden

 

Det är inte utan en viss skadeglädje man kan konstatera att det kommer stöd

från BIS (Bank of International Settlements) dvs centralorganisationen för Centralbankerna, när det gäller ifrågasättandet av vår Riksbanks agerande i räntefrågan.

 

Egentligen kan man (jag) tycka att det borde räcka långt med vanligt förnuft för att konstatera att det inte går att bekämpa deflation med billiga lån och definitivt inte i ett rikt land.

Är det så att priset på en vara faller pga minskad efterfråga eller hård konkurrans, då kan man undra hur tankegången varit om man tror att priset på varan ska öka om kostnaden för att låna pengar minskar?

 

Stefan Ingves (RB) får ofta, men inte oförtjänt, bära hundhuvudet i denna galna politik som enbart pumpar upp priset på tillgångar och storleken på skulder.

Snart vaknar någon och säger som det är, att inflationen uteblivit men skuldberget ökat.

 

Risken är väldigt stor att det man lyckas med är att låsa fast folk i en så stor skuld att det i nästa steg är denna som hindra en växande ekonomi och därmed inflationen.

 

Ekonomiska teorier är ofta enbart fromma förhoppningar byggda på återblickar. I stort sett går det aldrig att återupprepa ett ekonomiskt skeende då allt för många parametrar inverkar.

Tex politik, växelkurser, innovationer od.

 

Den vetenskap som ligger närmst Ekonomisk vetenskap när det gäller teori och utfall är tveklöst Meteorologi, dvs läran om väder och vind......

 

Ändå

Problemet med dessa båda läror är inte ambitionen eller noggrannheten, det är vid sammanställningen det går fel.

Systemen är båda alltför komplexa för att få fram ett exakt svar på vad som ska ske och när detta kommer att ske.

Varje parameter i sig kan vara väldigt exakt och vetenskapligt korrekt studerad, men det svåra kommer vid sammanslagningen med andra parametrar.

 

 

Ekonomisk prognos

 

Oavsett hur svårt det är att få en säker prognos vare sig det gäller ekonomi eller väder så kan man för det mesta få en uppfattning om vart vi är på väg, så länge vi mäter rätt.

Alltför många ekonomijournalister styrs antingen av en agenda eller av tidsnöd och i värsta fall av okunskap.

 

För att råda bot på okunskapen kommer här en lista på det man måste ha koll på om man vill mäta rätt:

 

(Vi håller oss här till Makroekonomi och då med fördel till den i USA, i egenskap av att vara den ledande ekonomin)

 

Arbetslöshet

Den kanske mest politiska siffran av alla.

Det är en djungel att tränga igenom denna då definitionen av "arbestlös" kan vara i stort sett vad som helst.

 

I USA finns det bot för detta och den mest rättvisande siffran är från kategorin "U6" från The U. S. Bureau of Labor Statistics.

Den vanliga siffran vi får är U3 som säger hur många som har arbetslöshetsunderstöd just nu.

Kategorin U6 är däremot helt utan nåd.

Den samlar in alla arbetslösa, även de som inte längre har rätt till a-kassa, de som tar jobb då det finns, de som är avförda som "odugliga" osv.

 

Vid tillfället jag tittar på säger U3 7,3% arbetslösa.

U6 skräder inte orden utan säger som det är att 13.4% saknar mot sin vilja arbete.

 

Inflation

The American Institute for Economic Research

Så heter de som kan ge en verklighetsförankrad inflationssiffra som påminner om den upplevda.

Den inflationssiffra vi oftast får höra om verkar sällan stämma.

Visst har köttet blivit dyrare? Och försäkringen och semestern?

De officiella inflationssiffrorna är hopplöst manipulerade allt efter säsong och varor.

Bara en sådan sak som att energipriser och statliga avgifter är undantagna säger en del...

 

I USA finns en siffra som heter Everyday price Index.

Denna är inte justerad för något och ger därför samma storlek på inflationen som den uppfattas av allmänheten.

Mättillfället gav en officiell inflation på 1,06% medan den upplevda var på 3,12%....

 

Valutan

The U.S. Dollar Index, så heter indexet som mäter styrkan på USD.

Detta sker genom att ställa värdet i relation till en korg av andra valutor.

De andra valutorna är: Euro, Yen, Pund, Canada dollar, SEK och CHF.

 

Viktigt värde för att se vad omvärlden tror om USA:s ekonomi.

 

Statsräntan

10-year U.S. Treasury yeald

Räntan på den 10-åriga statsobligationen säger mycket om statens tillstånd.

Eller ska vi säga: brukade säga mycket?

 

För var räntan på ett lands statsobligation något av ett betyg på landets ekonomi.

Hör ränta - hög risk. Låg ränta - låg risk.

 

Just räntan på statsobligationer är det absolut bästa exemplet på hur en parameter kan bli korrupt och näst intill värdelös.

FED, USA:s riksbank, har genom politiskt beslut fullständigt tillintetgjort betydelsen av denna tidigare viktiga parameter.

 

Nedmonteringen började med de Kvantitativa lättnader, QE, som infördes av FED:s förre ordförande Ben Bernanke 2002.

Med politiska medel påverkades såväl räntan som penningvolymen och på så vis försvann möjligheten att använda statslåneräntan som en parameter för att mäta ett lands ekonomiska tillstånd.

 

Intet nytt

Det är just detta med förändrade villkor och politisk påverkan som gör att det inte går att vara exakt i vetenskapen om makroekonomi.

Dessutom har det alltid varit på detta vis - föränderligt.

 

Det betyder inte att man inte kan mäta eller förutse ekonomisk utveckling, men precis som med väder är det en prognos och inte någon exakt vetenskap.

 

Det är väl därför det inte heter Nobelpriset i ekonomi, utan Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

 

Det gäller att skilja på vetenskap och ekonomisk vetenskap!

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

1,04

1,82

2,56

-19

Pan America Silver

PAAS

10,68

10,05

11,16

13,51

-47

Eldorado Gold

EGO

6,35

4,84

6,82

6,49

-65

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

11,33

10,82

10,25

7

Gold Resource

GORO

4,99

3,172

4,88

5,00

10

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,64

1,10

1,45

7

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Första kupong utbetald, 25%.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Fulltecknat

 

Brygglån 7

Fulltecknat

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

 

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-05-20

5,6

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

28%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

15,2% -

Säljvärderade aktier

12,6% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Över Ti-5 igen men kraftlös

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved