Aktuella värden

Marknaden

 

God Jul!

 

Gårdagens börsutveckling blev en vinglig historia där det först såg ut som starten på ett Julrally men sedan slutade med nedgång. I Sverige vill säga.

I USA vände det istället upp på kvällen vilket automatiskt orsakar att samma sak händer här idag på morgonen.

Börsen är med andra ord helt utan egen styrka och riktning.

 

För att gjuta mod i oss här hemma fick vi hör igår på ekonominyheterna åter höra långa utläggningar om hur vi står inför en stark konjunkturuppgång och en urstark ekonomi.

Basen för det påståendet var åter att svensk BNP har stärkts kraftigt.....

Fortfarande tycks man inte ha gått grundkursen i ekonomiska begrepp och förstått att ett växande BNP med lånade pengar inte betyder något bra.

 

Med tanke på USA:s nya räntepolitik med stigande räntor under året kommer vi snart in i ett skede där förtagen kommer att få se sina lånekostnader öka, vilket man självfallet kommer att lägga över på sina kunder att betala. Möjligtvis kommer då den av många efterlängtade inflationen att ta fart!

Samtidigt kommer alternativen till kapitalplacering på börsen också att öka i form av stats- och förtagsobligationer.

Ett spännande år väntar..

 

Bra julklapp

Det får de husägare som i HD fått rätt mot Myrsjöhös angående den usla byggmetoden Enstegstätade fasader, kan äntligen förvänta sig upprättelse. För byggbranschen är det säkert inte lika populärt, tusentals hus har byggts med den metoden och när nu HD ger både husköpare och nuvarande ägare rätt till ersättning för nödvändiga reparationer och ombyggnader, då lär detta ta hårt på lönsamheten. För mindre byggfirmor kan det vara ett av två val som gäller, göra rätt eller konkurs.

 

Julefrid

Nu stänger vi av för en skön helg, det finns ingen anledning att försöka få något seriöst ut ur Börsen under dagar som dessa.

Radarn är som vanligt påslagen men förutom eventuella spekulationsmöjligheter i råvaror är det svårt att se något speciellt intressant investeringsområde nu.

 

Brygglån och Företagsobligationer återkommer vi till efter ledigheten då nya fina tillfällen kommer att presenteras.

 

God Jul!

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

1,04

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

6,49

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,17

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

9,23

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,11

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,13

0,19

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Återbetalt samt 2x25% utdelning.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Återbetald totalt 11,25%

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Återbetald efter 3-månader, 15% årsränta.

 

Brygglån 11

Fulltecknat

 

Brygglån 12

Fulltecknat

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-12-22

3,5

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD +1,2%

4,9 -

Kina (HK) EWH

5,0 -

Sydafrika EZA

4,3 -

EMU-området EZU

5,0 -

Indien IFN

4,7 +2,4%

Latinamerika ILF

4,1 -

Ryssland RSX

3,9 -6,5%

´USA SPY

5,7 -

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

4,2 +1,6%

Oljeindustrin OIH

3,3 -10,3%

Teknologi QQQ +1,1%

6,1 -

Olja USO

2,4 -

Energi XLE

3,5 -

Sjukvård XLV

6,1 -

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

4,6 -

Astra Zeneca AZN

4,9 -

Ericsson ERIC

4,7 +

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Stål

1,9%

Flyg&Försvar

1,5%

Energi

1,4%

Fastigheter

-0,4%

Hela marknaden

0,4%

5-Handelsdagar

Förändring

Energi

9,4%

Läkemedel

3,9%

ElVaGas

3,0%

Olja

-2,3%

Hela marknaden

0,4%

10-Handelsdagar

Förändring

Energi

8,2%

Läkemedel

1,5%

ElVaGas

0,7%

Fastigheter

-5,9%

Hela marknaden

-2,5%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

28%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

8,4% -

Säljvärderade aktier

26,7% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Ner igen

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved