Aktuella värden

Marknaden

 

Positiva sidan

 

Det blev den positiva linjen som fick råda när Yellen meddelade att FED höjer räntan i USA med 25 punkter.

Signalen är att ekonomin går bra och framtiden är ljus.

Ett nog så bra besked så länge ingen tittar för noga i korten.

 

Visst minskar arbetslösheten och visst finns inflation, men kvalitén på dessa faktorer är av tveksam sort.

De arbeten som ökar mest är lågavlönade deltidsarbeten och inflationen är läge än någonsin de senaste tio åren, något som missas i den snabba nyhetsrapporteringen.

 

Sambanden

Det är här man ska titta om man vill förstå vad som sker och varför.

Den absolut största anledningen till att FED nu höjer räntan är att man ser att näringslivet inte längre behöver avlastat med hjälp av statliga pengar.

Arbetslösheten är nere kring 5% i USS enligt officiella mätmetoder och pengar att låna till investeringar finns i överflöd.

 

Detaljerna ställer till det om man vill granska vad det egentligen är som sker.

Börjar vi med arbetstillfällena så är det lågkvalitativa arbetsillfällen som står för den absolut största delen.

Den totala summan för företagens löneutbetalning är i stort sett oförändrad, trots att antalet arbetstillfällen ökat....

I förlängningen betyder det att det inte finns fler pengar i rörelse för konsumtion som kan driva på inflationen.

 

Just inflation är något väldigt svårt att mäta eftersom vissa faktorer har en stor påverkan.

Oljepriset och i förlängningen bensinpriset är en sådan faktor. Det har fallit kraftigt under året vilket påverkat inflationssiffrorna.

Men för den enskilde personen är detta inget som märks om man inte har bil eller är beroende av transporter.

Priset för flygresor har också fallit kraftigt men det har enbart resulterat i att man flyger mer, inte lägger pengarna på annat.

Det finns mängder av exempel på hur omöjligt det är att ge en rättvisande bild av inflationen och hur en statlig hjälp istället korrumperar marknaden.

Bästa exemplet på det är troligen prisbildningen för fastigheter där prissättningen konstant ligger så nära smärtgränsen för köparen som möjligt.

När FED gör priset för huslån billigare, då höjer säljaren priset och resultatet blir en allt större skuldsättning, ett problem att ta itu med när räntan stiger igen.

 

Positivt

När man ser efter signaler på börsen som ska avgöra om det är lämpligt att placera i aktier eller inte, då är fakta som ovan helt ointressanta.

Det som främst styr börskonjunkturen är psykologiska ställningstaganden av sparkollektivet, inte hårda fakta som lönsamhet, räntor od. Detta är istället faktorer som med tiden kommer att påverka psykologin och viljan att investera på börsen.

 

Ti-värdet är fortfarande lågt men viljan att fort komma in på börsen igen är stor hos många, det ser vi här hemma där förra veckans nedgång nu är borta efter bara två handelsdagar.

Allt ser ljust ut och julrallyt är på gång.

Men, en placering i den här sortens snabba reaktioner kräver bevakning och är inget man kan lämna obevakat.

 

Ett diagram över det gånga året är på sin plats:

 

Förra årets uppgång startade end ett mäktigt börsrally som varade hela våren.

Om det är det vi ser början på nu är det ingen som vet men vi kan konstatera att de ekonomiska förutsättningarna och villkoren inte skiljer sig något speciell nu mot då, tvärtom faktiskt.

Då var det fortfarande aktuellt med den Europeiska skuldkrisen vilken nu är fullständigt bortglömd till sin existens.

En ganska lam gissning på ny kris är den om Storbritannien ska lämna EU.....

Mer om det ser vi längre fram.

 

Mvh

Hans Dahlström

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,98

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

6,83

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

2,97

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

9,10

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,17

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,13

0,18

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Återbetalt samt 2x25% utdelning.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Återbetald totalt 11,25%

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Återbetald efter 3-månader, 15% årsränta.

 

Brygglån 11

Fulltecknat

 

Brygglån 12

Fulltecknat

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-12-17

3,9

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,2 +

Kina (HK) EWH

5,2 +

Sydafrika EZA

4,8 +6,3%

EMU-området EZU

5,3 +

Indien IFN

4,7 +

Latinamerika ILF 2,1%

4,8 +

Ryssland RSX

4,7 +

´USA SPY

5,3 +

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

4,2 +

Oljeindustrin OIH

4,0 -

Teknologi QQQ +1,5%

6,6 +

Olja USO

2,5 -3,3%

Energi XLE

4,0 -

Sjukvård XLV

6,3 +1,3%

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,1 +

Astra Zeneca AZN

5,2 +

Ericsson ERIC

4,4 +

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Energi

6,9%

Gruva

2,8%

Läkemedel

2,4%

St¨ål

-0,7%

Hela marknaden

1,2%

5-Handelsdagar

Förändring

Energi

7,4%

Läkemedel

2,3%

Internet

1,6%

Stål

-4,9%

Hela marknaden

0,3%

10-Handelsdagar

Förändring

Energi

3,3%

Personal

0,2%

Internet

0,2%

Olja

-9,7%

Hela marknaden

-2,2%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

43%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

12,4% +

Säljvärderade aktier

23,6% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Vändning?

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved