Aktuella värden

Marknaden

 

Studs

 

Ingen förändring av räntan från Ingves i kombination av en översåld marknad som dessutom vände upp i USA efter stängning här hemma, kan bara resultera i en rekyl uppåt.

I övrigt har inget hänt som motiverar dagens positiva tongångar.

 

Vi kan förvänta oss samma reaktion i övriga översålda sektorer som olja, gruva stål mfl. och vi kan även förvänta oss ett Julrally.

 

På lite längre sikt är det tyvärr inget som pekar på varken styrka eller att inflationsmålen skulle uppnås.

Men, i USA kommer vi mycket snart att få se den första räntehöjningen och då kan vi säkert som amen i kyrkan förvänta oss precis samma reaktion av Riksbanken.

 

Detta blir en delikat balansgång vad gäller tolkningen, antingen väljer man linjen att nu äntligen ser konjunkturen ut att förbättras och vi får en uppgång på börsen.

Eller, nu öppnar sig möjligheten för räntebaserade placeringar och börsen kommer då att få ett utflöde med lägre index som följd.

Inget av detta går att förutsäga utan ett alltför stort mått av tyckande.

 

Fakta - kunskap

Swedbank slår idag fast att den förda invandringspolitiken i Sverige kommer att ge en oväntat stor och positiv påverkan av BNP, vilket är helt rätt i flera avseenden.

För det första: oväntad, för det andra: positiv påverkan av storleken på BNP.

 

Det som nu saknas i det här konstaterandet är beskrivningen i vad som ryms bakom ökat BNP.

Först måste vi konstatera att om vi inte fått ett ökat BNP med tanke på den befolkningstillströmning vi har, då vore det en katastrof.

För det andra består "oväntad" i att man inte förutsett storleken på befolkningstillströmningen.

 

Nyanserar man dessa siffror och blandar in befolkningsmängden, får man siffran på BNP per capita och kan då se att den är så gott som oförändrad.

Lägger man i nästa steg till faktorn Statens belåning per capita, då vänder kurvan istället ner.

 

Detta är vad som utan politik brukar kallas vanligt sunt förnuft och det borde vara självklart att se hur detta leder till slutsatsen att ekonomin i övrig inte har förbättrats.

Dvs. varken konjunktur eller inflation har förbättrats.

 

Bra förklaring!

Allt detta förklaras på ett utmärkt vis i den här länken, tyvärr ingår en lite del politiskt "käbbel" men kan man blunda för det ges det en utmärkt lektion och insikt med en kanske lite förvånande slutsats.

 

Mvh

Hans Dahlström

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,96

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

6,52

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

2,91

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

8,99

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,10

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,13

0,15

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Återbetalt samt 2x25% utdelning.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Återbetald totalt 11,25%

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Återbetald efter 3-månader, 15% årsränta.

 

Brygglån 11

Fulltecknat

 

Brygglån 12

Fulltecknat

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-12-15

3,9

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

4,7 -

Kina (HK) EWH

4,9 -

Sydafrika EZA +4,8%

4,2 -6,4%

EMU-området EZU

4,8 -

Indien IFN

4,2 -

Latinamerika ILF

4,2 -

Ryssland RSX

4,2 -

´USA SPY

5,8 -

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

4,0 -

Oljeindustrin OIH

3,8 -

Teknologi QQQ

6,2 -

Olja USO +0,5%

2,6 -4,5%

Energi XLE

3,8 -

Sjukvård XLV

5,9 -

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,0 -

Astra Zeneca AZN

4,9 -

Ericsson ERIC

3,8 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Fastigheter

2,0%

Energi

1,5%

Internet

0,9%

Gruva

-3,4%

Hela marknaden

-0,3%

5-Handelsdagar

Förändring

Energi

-1,3%

Detaljhandel

-1,9%

Sjukvård

-2,0%

Media

-5,9%

Hela marknaden

-2,9%

10-Handelsdagar

Förändring

Internet

-1,0%

Personal

-2,4%

Detaljhandel

-2,4%

Olja

-13,4%

Hela marknaden

-4,4%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

28%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

7,2% +

Säljvärderade aktier

30,3% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Under Ti-5

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved