Aktuella värden

Marknaden

 

Snabblektion om risker

 

Som för att riktigt understryka risken med "bottenfiske" fortsatte hela börsen sin färd nedåt, med råvarusektorn i täten.

Oljan noterade ny bottennivå och bäva månde den som satsade hela slanten på en hävstångsprodukt åt fel håll i oljesektorn!

 

Glöm inte att allt kan halveras i pris.

När det gäller värdepapper är det tom. värre än så, vid en viss nivå går bolaget i konkurs eller så har värdet på derivatet understigit en nivå som gör att det dras in så som värdelöst.

 

Oljan

Diagrammet nedan visar priset på sk. Wti-olja, en vanlig handelskvalitè, där vi tydligt ser hur priset istället för att vända vid den förra lägstanivån på 10 år, fortsatte ner.

 

Det är möjligt att vi vände upp ganska snart men det finns inga av de vanliga tekniska indikatorerna som säger detta.

Det som dessutom gör dessa ganska så obetydliga är att hela världsbilden för prissättning på olja har förändrats kraftigt.

Vi har idag faktorer som miljöaspekter, bränsleeffektivare fordon och anläggningar, nya prospekteringsmöjligheter som i USA och inte minst, ett havererat OPEC.

 

Med andra ord saknar hela sektorn stabilitet och spelregler vilket gör att vi helt enkelt får se var efterfrågan, tillgänglighet och pris kommer att mötas i balanserad form.

Även Guldet i fara

Vi har en liknande situation i guldsektorn.

Bolaget Timmins Gold corp. som vi har i listan Guldfynd, har hamnat i ett så besvärligt läge att det kanske inte överlever.

Detta har skett trots god tillgång på guld och trots ett stigande intresse.

Problemet är att man inte klarar att hålla guldproduktionen igång till det pris som råder.

 

Trots att guldpriset är ungefär det samma idag som för ett år sedan har nu kostnaderna för brytningen hunnit ikapp de gruvor som har en för hög kostnad.

Timmins hade en beräknad kostnad kring $825-925 per unce guld.

Det priset rymde en hel del optimism och hade ingen marginal för diverse oväntade problem.

När priset beräknades låg marknadspriset för guld på nivåer kring $1400 och var på väg upp, det var inte hela världen om man hamnade några hundar dollar fel.

 

Idag kostar guldet ca $1070 vilket är något lägre än Timmins faktiska kostnader..

Skillnaden på att klara sig eller inte kan vara väldigt liten men så länge man inte får mer betalt för guldet än vad det kostar att bryta, då kan det bara gå på ett vis.

 

Det finns idag en mängd relativt nystartade guldgruvebolag som såg sin chans när guldpriset för 5-10 år sedan såg ut att gå mot högre pris.

Gruvor startades i fyndigheter som tidigare inte varit lönsamma.

Vid starten såg det bra ut och det blev vinst direkt, tyvärr dröjde det inte länge innan priset föll till nivåer under lönsamhet.

I hopp om en snar vändning höll man sig fast vid brytningen. Nu ser kassan ut att sina för flera av dessa bolag.

 

Precis samma sak såg vi här i Sverige där Pajalagruvan nätt och jämn han starta innan järnmalmspriset tydligt visade att den inte kunde bli lönsam. Resultatet blev en katastrof.

 

Globalt - lokalt - globalt

Det är så kedjan ser ut, först är det den globala ekonomin som bromsar, det kan vara pga en svalnande konjunktur, överutbud eller ekonomisk ovarsamhet i form av dåliga lån.

Resultatet av detta blir för de lokala producerande bolagen en sämre efterfrågan och då en nedgång i ekonomi och arbetstillfällen på lokal nivå.

Det i sin tur gör att speciellt utvecklingsländer med ekonomisk tyngd i råvaror, blir mindre attraktiva för globala investerare.

Det blir med andra ord inte längre lika intressant att investera i tex. Afrika- eller Latinamerikafonder.

Pengarna söker sig till andra ställen och ekonomin i de ratade länderna faller än mer.

 

Det tar ofta tid att vända en sådan cykel och det är ett av skälen till att vara försiktig med "bottenfiske" bland aktier, fonder och råvaror.

 

 

Mvh

Hans Dahlström

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,95

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

7,14

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,08

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

8,85

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,19

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,13

0,15

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Återbetalt samt 2x25% utdelning.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Återbetald totalt 11,25%

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Återbetald efter 3-månader, 15% årsränta.

 

Brygglån 11

Fulltecknat

 

Brygglån 12

Fulltecknat

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-12-14

3,7

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

4,6 -

Kina (HK) EWH

4,9 -

Sydafrika EZA

2,8 -16,1%

EMU-området EZU

4,7 -

Indien IFN

4,1 -

Latinamerika ILF

4,2 -

Ryssland RSX

4,1 -

´USA SPY

5,6 -

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD +0,6%

4,1 -

Oljeindustrin OIH

3,7 -

Teknologi QQQ

5,9 -

Olja USO

2,4 -11,2%

Energi XLE

3,7 -

Sjukvård XLV

5,6 -

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

4,8 -

Astra Zeneca AZN

4,8 -

Ericsson ERIC

3,7 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Papper

-0,6%

Bygg

-1,0%

Elektronik

-1,0%

Stål

-4,3%

Hela marknaden

-1,7%

5-Handelsdagar

Förändring

Livsmedel

-1,6%

Detaljhandel

-1,9%

Sjukvård

-2,3%

Olja

-6,8%

Hela marknaden

-3,5%

10-Handelsdagar

Förändring

Gruva

-1,0%

Internet

-1,9%

Sjukvård

-3,23%

Olja

-11,8%

Hela marknaden

-4,4%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

14%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

6,5% -

Säljvärderade aktier

29,2% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Under Ti-5

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved