Aktuella värden

Marknaden

 

 

Lite positivism finns det kvar, både Latinamerika och Oljeservicesektorn steg med 2% igår.

Trots att indikatorn Köpvärderade aktier är nere i 8,8% dvs paniknivå, är detta inget som märks av speciellt tydligt eftersom aktiehandeln blundar för värderingen i sig och därför inte säljer av aktier i den omfattning som borde vara normalt.

Anledningen är den gamla vanlig; brist på alternativ placering.

 

Vi ser samma fenomen i Ti-värdet för Geografiska- samt Sektor-fonder. Fortsatt höga Ti-värden trots att det Breda Ti-värdet fallit till Ti-4,1.

 

Här är orsaken att det Breda Ti-värdet tar större hänsyn till faktorer som statslåneränta, omsättning samt statsskulder.

Just nu har vi ingen annan riktning än att det är högst osäkert vart börsen tar vägen.

 

 

Spelhandel

 

Som jag skrev i förra brevet är de flesta råvaror nu ner i rekordlåga nivåer sett på medelkort sikt. Detta gör att potentialen för kraftiga prisförändringar är stor.

 

Vi kan få se en snabb korrektion, som vid förra tillfället oljan noterade bottennivåer, eller så kan vi få ett utfall av uppgivenhet och då ett snabbt fall ytterligare nedåt.

 

Självfallet kan vi också få se uppgivenhet som tar uttryck i inaktivitet.

Vi vet inget av detta men vi vet att potentialen för en reaktion av något slag har ökat pga prisfallet.

 

Jag vet att detta låter väldigt mycket som en väderleksprognos men även där ser vi hur man efter en period av extremt väder får en förändring.

 

Råvaror kan handlas på många vis, tex. i Råvarufonder, Börshandlade råvarufonder sk. ETF:er eller i hävstångsprodukter där varje liten förändring i råvarupriset skalas upp x2, x4, x8, x12, eller mer, oavsett riktning.

Då pratar vi om warrants, futures och optioner.

 

Detta är precis så avancerat och riskabelt som det låter!

 

Men, det är också väldigt underhållande om man har tid och möjlighet att koncentrera sig på vad man gör och dessutom har förstånd och karaktär nog att begränsa skadan när det går åt fel håll....

 

Så här

Jag kan skriva många sidor med text om hur denna handel ska gå till och lika mycket om riskhantering, men inget är så bildande som att prova med ett testkonto med fiktiva pengar!

 

Ett mycket bra och ganska enkelt sätt att göra detta är att öppna ett kostnadsfritt testkonto hos en av de ledande handelsplattformarna: Saxo Bank. (klicka)

 

Här kan du öva med fiktiva 100.000$ i 20 dagar.

Det finns även mängder med utbildningsmaterial på Saxos hemsida.

 

Är du novis kan jag föreslå att först titta in hos > Avanza eller > Nordnet och se vad de har att erbjuda.

Även där finns mycket nyttig information och utbildning i ämnet.

 

Att börja hos Saxo Bank är bra för utbildningen men inte nödvändig för att handla i liten skala, det gör man bäst hos Avanza och Nordnet som bjuder på ett mycket stort utbud av värdepapper av den här sorten.

 

Ett kapitel som behandlas lite väl snålt är rikshanteringen.

Om denna finns bara en sk att säga, avsätt inte mer pengar för den här typen av handel än du har råd att förlora!

 

Med en sund riskhantering undviker man de flesta fallgropar, men inte alla.

Den vanligaste fallgropen uppstår när marknaden plötsligt viker och det inte finns köpare på den nivå som du satt som din Stopp-nivå.

Det kan då betyda att du visst blir stoppad, dvs ditt innehav säljs, men att detta ske till ett mycket lägre pris än det önskade.

(Saxobank förlorade flera hundra miljoner i egen handel då Schweiz valuta plötsligt förändrades kraftigt i värde, trots att Saxo är specialist.....)

 

Ha skoj

Den här handeln är utmärkt för den äventyrlige som söker lite spänning under julen, eller som har disciplin nog att sköta detta löpande och med full kontroll.

 

Lätt!

Vid förra tillfället oljan bottnade hade jag tid och möjlighet att bevaka detta och kunde följa utvecklingen dagligen. Det var nästan löjligt lätt att göra en bra vinst på kort tid på den uppgången som följde.

 

Nyckeln för att lyckas vid dessa tillfällen är att inte bli för girig, ta hem en god vinst.

Det gäller också att vänta på tillfället, inte tro att det finns alltid.

 

Slutligen och det viktigaste, går det inte åt rätt håll så vänta inte på att marknaden ska vända utan erkänn för dig själv att du missbedömt situationen och dra dig ur affären!

 

 

Mvh

Hans Dahlström

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,96

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

7,17

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,05

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

8,78

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,17

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,20

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Återbetalt samt 2x25% utdelning.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Återbetald totalt 11,25%

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Återbetald efter 3-månader, 15% årsränta.

 

Brygglån 11

Fulltecknat

 

Brygglån 12

Fulltecknat

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-12-10

4,1

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,1 -

Kina (HK) EWH

5,2 -

Sydafrika EZA

3,7 -7,9%

EMU-området EZU

5,2 -

Indien IFN

4,2 -

Latinamerika ILF+2,0%

4,9 -

Ryssland RSX

4,3 -

´USA SPY

5,8 -

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

4,1 1,9%

Oljeindustrin OIH +2,0%

4,1 -

Teknologi QQQ

6,2 -

Olja USO

2,7 -9,5%

Energi XLE

4,0 -

Sjukvård XLV

5,7 -

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,2 -

Astra Zeneca AZN

5,0 -

Ericsson ERIC

3,9 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Olja

2,2%

Gruva

1,1%

Stål

1,0%

Hemmet

-2,2%

Hela marknaden

-0,7%

5-Handelsdagar

Förändring

Livsmedel

0,1%

Personal

-0,6%

Detaljhandel

-1,0%

Olja

-6,0%

Hela marknaden

-2,4%

10-Handelsdagar

Förändring

Internet

0,4%

Personal

-0,9%

Sjukvård

-1,5%

Olja

-9,4%

Hela marknaden

-2,4%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

14%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

8,8% -

Säljvärderade aktier

23,7% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Under Ti-5

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved