Aktuella värden

Marknaden

 

Fondbyte

 

Nej, det höll inte.

USA fortsatte ner igår efter att råvarumarknaden försvagats ytterligare.

Det betyder att oavsett hur fantastisk ekonomin än sägs vara här i Sverige så följer vi USA och resten av världen.

 

Vi är i ett läge som varken är svagt eller starkt och varken indikerar uppgång eller nedgång.

Att exponera sig mot börsen i ett läge som detta är en chansning, gissning eller ett känslomässigt ställningstagande. Det finns inga fundamentala stöd, varken i ekonomin eller rent psykologiskt, för vilken riktning börsen ska ta den närmsta tiden.

Bättre då att stå utanför.

 

Vi befinner oss nu på samma nivå som när vi senast steg in i Sverigefonder, den 26/10.

Jag var skeptisk till signalen redan då och det har också visat sig att styrkan saknats.

 

Råvarorna.

Det som slår så hårt mot priset på råvaror och bolag som förknippas med dessa är den allmänna nedgången i efterfrågan i kombination av den stora tillgången på råvaror.

Nu är det många bolag som fått lägga sina priser på nivåer som innebär en direkt förlust men där ett stopp av utvinning blir än mera kostsamt på grund av anläggningarna riskerar att mer eller mindre förfalla vid driftstopp. Till detta kommer problemet med personalförlust, återställningskrav och infrastruktur som stängs vid ett stopp.

Bättre då att så länge som möjligt fortsätta driften men på låg nivå.

Det har helt enkelt blivit en fråga om vad som kommer först; konkurs eller konjunkturförbättring.

 

Guldbranschen har redan testat detta ett tag med resultatet att många lågproducerande gruvor nu går på knäna.

När inte ens guldsektorn stiger vid en krisande ekonomi som vi nu har, då finns det fog att vara försiktig.

 

Undantag?

Oljan har fallit i pris och ingen ljusning syns.

Det som däremot skulle kunna vara ett gott tecken för en kortsiktig spekulant är förståss det väldigt låga Ti-värdet.

Värdet är idag Ti-2,7 men har om lägst varit på nivån 1,8 för ett år sedan.

Det låga Ti-värdet indikerade en stor misstro mot priset som då var betydligt högre än nu.

 

Nu är priset lägre och det är inte säkert att vi åter få se så mycket lägre Ti-värden för oljan.

Spekulanter bör se sig omkring för köpvärda warrents.

Jag återkommer till detta och glöm inte att den här typen av handel är direkt utbytbar mot Hästar, Stryktips, Poker eller annan spänningshobby med pengar. Det har inget med sparande att göra.

 

Nu till fondbytet!

 

 

Mvh

Hans Dahlström

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,93

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

7,18

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,07

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

8,58

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,20

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,20

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Återbetalt samt 2x25% utdelning.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Återbetald totalt 11,25%

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Återbetald efter 3-månader, 15% årsränta.

 

Brygglån 11

Fulltecknat

 

Brygglån 12

Fulltecknat

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-12-08

4,8

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,9 -

Kina (HK) EWH

5,5 -

Sydafrika EZA

4,0 -

EMU-området EZU

5,5 -

Indien IFN

4,2 -

Latinamerika ILF

4,8 -

Ryssland RSX

4,5 -6,5%

´USA SPY

6,1 -

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

4,1 0,4%

Oljeindustrin OIH

4,0 -

Teknologi QQQ

6,5 -

Olja USO

2,7 -9,5%

Energi XLE

4,0 -

Sjukvård XLV

5,8 -

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,5 -

Astra Zeneca AZN

5,2 -

Ericsson ERIC

4,5 +

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Fastigheter

0,4%

Detaljhandel

0,1%

Livsmedel

0,1%

Olja

-5,0%

Hela marknaden

-0,9%

5-Handelsdagar

Förändring

Internet

1,2%

Personal

0,4%

Gruva

0,2%

Olja

-10,5%

Hela marknaden

-1,5%

10-Handelsdagar

Förändring

Försäkring

1,8%

Personal

1,2%

Livsmedel

0,9%

Olja

-9,1%

Hela marknaden

-0,9%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

28%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

17,3% +

Säljvärderade aktier

20,2% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Pressat

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved