Aktuella värden

Marknaden

 

Förra veckan avslutades med Thanks giving och halvstängd börs i USA, något som så klart påverkar intensiteten och intresset för handel.

Ser vi på utvecklingen sedan vi passerade Ti-5 igen så har denna varit ganska lam.

Andelen nya vinnaraktier är betydligt färre än brukligt vid den här situationen. Det finns fortfarande all anledning at tvivla på en strålande börsavslutning för året.

 

Mycket av de positiva siffror som presenterats vad gäller tillväxt verkar vara gjorda för en totalt okunnig publik.

Stigande BNP i Sverige som resultat av en ohämmad invandringspolitik är inte det samma som en stigande BNP per capita.

I USA såg vi hur BNP steg från prognostiserade 1,6% till 2,1%. Problemet med det var en stor del av de oväntade +0,5% var pga att företagen byggt upp lager av sällanköpsprodukter så som båtar, bilar, vitvaror, elektronik etc. Anledningen till det är att man söker en försäljningsfördel genom att alltid ha varorna till hands för omedelbar leverans.

Stiger inte efterfrågan, då slår den strategin bak ut vid nästa räkenskapstillfälle i stället genom att vi då får se avskrivningar och förluster i kombination med lägre produktion.

Det är mycket som döljer sig bakom siffrorna.

 

 

Tjurmarknad?

 

Det är många som pekar på att börsen faktiskt stiger och att vi därför fortfarande är i en sk. Tjurmarknad.

Må så vara, men det går inte att bortse från det som inte stiger men som definitivt borde göra så om vi ska vara i en tjumarknad:

 

- Kina, här ser vi en tydlig avsvalning i så gott som alla sektorer. Man ska inte glömma att Kinas ekonomi fortfarande är planstyrd av makten även om den är väldigt lik en rejäl kapitalistmarknad ibland

Lån, räntor, tillstånd, allt bestäms politiskt.

 

- Oljepriset. Låg efterfrågan, överproduktion, osämja i prissättningsmaskinen OPEC som fått se sin makt falna.

 

- Eurozonen. Den ekonomiska krisen överskuggas för tillfället av flyktingkrisen som i förlängningen blir samma sak, dvs ekonomi. I sak har inget förändrats.

 

- Inkomst per capita. Medelklassen med köpkraft blir allt mindre och allt mer beroende av lån till sina inköp.

 

- Räntehöjningar. Det är allt mer en tidsfråga innan USA avlossar startskottet för räntehöjningar. Den konstgjorda räntenivåns dagar går mot slutet.

 

- Lönsamhet. Lönsamheten hos företagen sammantaget och i genomsnitt, faller. Det beror främst på överetablering och minskad efterfrågan. Visst finns det bolag som gör rekordvinster, men de är undantagen.

 

- Råvarupriserna. Som jag skrivit om tidigare faller så gott som samtliga råvaror i pris. Även här beror det på överetablering i kombination med minskad efterfrågan.

 

Det börjar kännas som om tjuren är mogen för slakt...?

 

Äntligen klart med nytt Brygglån!

Fulla detaljer kring detta släpps troligen i morgon men redan nu kan jag säga detta:

 

-Det blir i form av en kortare refinansiering av ett tidigare lån men med samma tidsram som vanligt, dvs 6 +/- 3 månader.

 

-De av er som redan har lån till bolaget kan med fördel konvertera detta.

Den upplupna räntan återbetalas men kan även med fördel sättas in i detta lånet. det blir då en bra ränta på ränta-effekt.

 

- Säkerheten kommer att vara i svenska fastigheter. Då bolaget självfallet vill ha en så låg räntekostnad som möjligt har man valt att sätta en mycket stor säkerhet vilket gjort att de pressat räntan något, till 13% på årsbasis isf. 15% som vi sett tidigare. Med tanke på den väldigt stora säkerheten är detta fullt acceptabelt.

 

Fler detaljer följer i morgon men redan nu kan jag säga att det kommer att fulltecknas på kort tid.

 

Mvh

Hans Dahlström

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,89

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

6,96

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,06

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

8,01

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,23

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,21

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Återbetalt samt 2x25% utdelning.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Återbetald totalt 11,25%

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Återbetald efter 3-månader, 15% årsränta.

 

Brygglån 11

Fulltecknat

 

Brygglån 12

Fulltecknat

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-12-01

5,8

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

50%

Sverigefond

50%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD +1,0%

5,7 +1,5%

Kina (HK) EWH

5,5 -

Sydafrika EZA

4,7 -

EMU-området EZU

5,7 +

Indien IFN

4,7 +

Latinamerika ILF

4,9 -5,9%

Ryssland RSX

5,5 -

USA SPY

6,2 +

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

4,0 -

Oljeindustrin OIH +1,3%

5,1 +2,5%

Teknologi QQQ

6,5 -

Olja USO

3,3 -0,7%

Energi XLE

5,3 +

Sjukvård XLV

5,8 -

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,8 +

Astra Zeneca AZN

5,2 +

Ericsson ERIC

4,5 +

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Miljö

1,5%

Gruva

0,8%

Energi

0,6%

Livsmedel

-1,8%

Hela marknaden

-0,3%

5-Handelsdagar

Förändring

Miljö

4,5%

Livsmedel

3,2%

Papper

2,1%

Transport

-1,9%

Hela marknaden

0,6%

10-Handelsdagar

Förändring

Miljö

6,2%

Flyg&Försvar

5,5%

Kontor

5,2%

Gruva

-1,6%

Hela marknaden

2,8%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

42%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

19,9% -

Säljvärderade aktier

17,2% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Svagt positiv

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved