Aktuella värden

Marknaden

 

Dagens fråga blir om börsfallet beror på ett nerskjutet ryskt flygplan eller om det beror på den svaga kraften i det som ska föreställa en stark konjunktur?

Oavsett vilket saknas styrkan på såväl börser som i övriga tillgångsslag.

 

Köptillfälle i järnmalm???

 

Igår ifrågasatte jag om fallet de senaste åren hos råvaror av olika slag verkligen är så kraftigt?

Det kan vara så att den uppgång vi tidigare haft enbart berott på kombinationen stor efterfrågan-dålig tillgång.

Den dåliga tillgången är bortbyggd med råge vad gäller råvaror med "obegränsad" tillgång, så som järnmalm, koppar, aluminium. Även olja och ädelmetaller får räknas dit.

Höjer man bara prisgränsen för vad som räknas som utvinningsbart, då kan man inte ens prata om att oljan skulle vara en bristvara.

Speciellt inte som det görs försök på alla håll med att ersätta den med andra energiformer.

 

Prisras

Vi får ta ett exempel för att få perspektiv och vi tar järnmalm.

Som jag skrev igår var detta ner under sitt 5-års lägsta pris och många pratar nu om att vi har ett köptillfälle.

Visst, det kanske är så, men det beror knappast på att priset fallit i 5 år.

 

Diagrammet nedan ställer det hela i ett annat ljus

Här är en bild över järnmalmsprisets utveckling de senaste 115-åren, justerat mot inflationen som varit.

 

Den här sortens jämförelser är inte helt lätta att hantera, bara en sådan sak som att verktyget för prissättning har ändrats från att prissättas av en kartell till att den nu sker på en spot-marknad, kan ställa till det en del.

Andra händelser som förändrat det mesta är tex. två världskrig, utbyggnad av tredje-välden och införande av global handel....

 

Men, det vi främst ser är att priset nu faktiskt ligger i nivå med det genomsnittliga priset de senaste 115 åren!

Det som varit extremt är den kraftiga variationen de senaste decennierna.

Främsta orsakerna till detta är Kinas ekonomiska expansion i kombination med att gruvindustrin inte var utbyggd nog för att klara detta när Kina lämnade kommunismen bakom sig.

Nu har ekonomin svalnat, gruvor finns det tretton på dussinet och konjunkturen i världen är inte på topp.

Då kanske vi tom. ska vara nöjda med att järnmalmspriset faktiskt ligger kvar på genomsnittspriset?

 

Vägledning

Det är lätt att inse att ett diagram som detta inte ger någon som helst vägledning för vart priset är på väg. Däremot berättar det mycket väl var det historiskt befinner sig men den informationen får nästan ses som ren kuriosa eller som någon form av allmänbildande information.

 

Med detta menar jag att spekulation mot det fallande priset på järnmalm inte går att göra med hjälp av historiska diagram.

Möjligtvis med hjälp av derivatan (förändringshastigheten) på detta över en lämplig period, men då är man långt ute i teknisk handel.

 

Ännu mer

Med en full bild över prisutvecklingen ser man lätt hur omöjligt det är att ta fram en kommande riktning för priset utifrån historiska uppgifter.

Saken är att det faktiskt än mer komplicerat än så.

Idag finns det många gruvbolag i järnmalmsbranschen som genererar högre vinst nu än för några år sedan, trots ett lägre malmpris.

Orsaken är att de verkar i länder med hög inflation och med en valuta som faller mot USD i vilken malmen prissätts.

Det i sin tur betyder att arbetskraften blir billigare. Som om detta inte räcker så är fraktpriserna lägre än någonsin i takt med överkapacitet och låga oljepriser.

Även energipriset har fallit och dessutom, räntekostnaden på nya lån för expansion är nästan obefintliga!

 

Det är alltså en del att tänka på när man ska spekulera i framtida prisutveckling.

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,84

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

6,77

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,03

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

8,22

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,26

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,22

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Återbetalt samt 2x25% utdelning.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Återbetald totalt 11,25%

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Återbetald efter 3-månader, 15% årsränta.

 

Brygglån 11

Fulltecknat

 

Brygglån 12

Fulltecknat

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-11-24

5,2

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

50%

Sverigefond

50%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,6 +

Kina (HK) EWH

5,9 +

Sydafrika EZA

5,4 +

EMU-området EZU

5,6 +

Indien IFN

4,6 +

Latinamerika ILF

5,9 +

Ryssland RSX +0,1%

6,4 +3,3%

USA SPY

6,2 +

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

4,0 -0,1%

Oljeindustrin OIH +1,0%

4,8 +

Teknologi QQQ

6,5 +2,4%

Olja USO

3,4 +

Energi XLE

5,3 -

Sjukvård XLV

5,7 +

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,4 -

Astra Zeneca AZN

5,2 +

Ericsson ERIC

4,3 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Fastigheter

2,6%

Livsmedel

2,4%

Miljö

2,3%

Stål

-1,8%

Hela marknaden

0,2%

5-Handelsdagar

Förändring

Konfektion

5,2%

Kontor

3,8%

Läkemedel

3,7%

Energi

-2,8%

Hela marknaden

1,5%

10-Handelsdagar

Förändring

Flyg&Försvar

3,2%

Bygg

2,5%

Kontor

2,5%

Energi

-8,2%

Hela marknaden

-0,1%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

42%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

19,09% -

Säljvärderade aktier

20,6% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Ingen övertygande styrka

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved