Aktuella värden

Marknaden

 

Uppgången håller i sig än så länge men ännu är inte på säker mark så länge Ti-värdet är under Ti-5.

Ser vi på veckoutvecklingen så har så gott som samtliga sektorer en positiv utveckling där Ryssland tagit täten med en uppgång på över 10%. Detta är enbart tack vare Putins bombastiska uttalanden kring förgörandet av IS. En väldigt god idé.

 

Något annat som också vänt är priset på olja och dessutom av samma orsak, dvs bombardemang och terror. Detta resulterar alltid i stigande oljepriser eftersom tillgängligheten på olja brukar minska i takt med oron.

 

När vi nu talar om vändande pristrender kan det vara läge att titta på den portfölj av guld-relaterade aktier som jag startade för precis två år sedan.

 

Anledningen till den portföljen, Guldfynd, var att priset på guldaktier då var väldigt sett till värderingen.

Det var då det, med den tidens referenser, idag har vi andra referenser.

 

Att det kunde bli så noterades mycket tydligt redan då portföljen startades, vikten av att alltid använda sig av en Stop/Loss -strategi kan inte överskattas!

 

Det dröjde inte länge efter att portföljen startades innan det var dags att använda sig av säljknappen.

 

Diagrammet nedan visar vad som hänt.

 

 

Bottenfiske och bottennapp

 

Portföljen Guldfynd har med tiden fått en helt annan mera ironisk och tänkvärd innebörd.

Trots att vi tidigt fick säljsignal i portföljen har jag valt att låta den ligga kvar som varnagel och studieobjekt över innebörden av ett fallande pris på guld.

 

Diagrammen nedan är från den börshandlade fonden GLD vilken består av en rad guldrelaterade bolag.

Värdeförändringen i denna fond är inte lika kraftig som i portföljen Guldfynd men visar ändå vad som kan hända vid försök till bottenfiske.

I november 2013 hade GLD tappat ca 40% i värde på ganska kort tid. Det var kanske dags att köpa guld?

Ett lågt Ti-värde på Ti-2,8 hade passerat och priset så ut att vara på väg upp.

Urvalet för portföljen gjordes genom att söka efter aktier med god värdering och potential.

Istället för att använda den börshandlade fonden GLD valde jag ett anta aktier istället.

Anledningen var att få en bra hävstång från till synes nerpressade aktier.

 

Beslutsgrunden för köpet var det stora prisfallet på kort tid i kombination med ett passerat lågt Ti-värde och ett tidigare försök till uppgång. Detta tillsammans med kraftigt pressade aktiepriser gjorde att jag sjösatte portföljen Guldfynd, med målet att den skulle dubblas i värde på några år.

 

Tanken var god!

Portföljen började mycket riktigt att stiga rejält.......en kort tid.

 

En blick tillbaka med hjälp av diagrammet från 2011-2015 visar tydligt på vad som kan ske, trots att allt ser så bra ut.

 

Detta är också anledningen till att alltid använda sig av en Stop/Loss- strategi!

Nu får vi ett annat perspektiv på guldpriset....

Det är lätt att konstatera att vi faktiskt hade rätt då hösten 2013, prisraset var stort och snabbt.

Även Ti-2,8 visade sig vara ett riktigt lågt Ti-värde som signalerade en uppgivenhet hos ägarna av GLD-fonden. Det var faktiskt ett bra tillfälle att handla!

 

Direkt efter lanseringen av portföljen Guldfynd, steg den kraftigt, betydligt mer än fonden GLD.

Men, glädjen blev kort.

 

Nedgången för allt guldrelaterat fortsatte och speciellt så för enstaka aktier som nu fick stora problem med sin överlevnad, detta speciellt när guldbrytningen var kopplad till andra metaller så som koppar. Efterfrågan föll över hela linjen.

 

Nu har GLD fallit med ytterligare -15% sedan det som 2013 såg ut som en bottennotering.

För aktierna i Guldfynd är det betydligt värre, de flesta har halverats i värde och för en del är det än sämre.

 

Inga problem!

Med ett normalt mått av försiktighet och sund vinsthemtagning ska den här portföljen lätt ha givit en god utdelning!

Anledningen till det är dels den kraftiga uppgången efter köpet som ska ha resulterat i en vinsthemtagning och dels Stop/Loss-strategin som skulle tvingat fram en försäljning vid minst två tillfällen:

 

- Vid ett förutbestämt sälj-pris, kanske -10%

 

- Då Ti-värdet åter föll under Ti-5.

 

Sammanfattning

Kan man bara undvika att förälska sig i sina aktier, då är det inte omöjligt att kunna göra en god affär på en felaktig framtidstro!

 

Mvh

Hans Dahlström

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,85

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

6,76

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,20

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

8,04

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,27

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,22

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Återbetalt samt 2x25% utdelning.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Återbetald totalt 11,25%

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Återbetald efter 3-månader, 15% årsränta.

 

Brygglån 11

Fulltecknat

 

Brygglån 12

Fulltecknat

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-11-19

4,8

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100% (50%)

Sverigefond

0% ( 50% )

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,7 +

Kina (HK) EWH

5,7 -0,7%

Sydafrika EZA

5,3 +

EMU-området EZU

5,5 +

Indien IFN

4,6 +

Latinamerika ILF

5,8 +

Ryssland RSX +3,6%

6,7 +9,6%

USA SPY

6,3 -+

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

4,1 -

Oljeindustrin OIH +3,2%

5,2 +4,0%

Teknologi QQQ

6,6 +

Olja USO

3,4 -2,3%

Energi XLE

5,6 +

Sjukvård XLV

5,8 +

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,7 +

Astra Zeneca AZN

5,2 +

Ericsson ERIC

4,4 +

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Konfektion

2,8%

Gruva

2,7%

Läkemedel

2,4%

Elektronik

-2,2%

Hela marknaden

1,0%

5-Handelsdagar

Förändring

Flyg&Försvar

1,7%

Kemi

1,7%

Läkemedel

1,0%

Försäkring

-4,0%

Hela marknaden

-0,3%

10-Handelsdagar

Förändring

Bank

1,0%

Kemi

0,1%

Flyg&Försvar

0,1%

Gruva

-10,3%

Hela marknaden

-1,7%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

42%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

18,8% +

Säljvärderade aktier

20,6% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Fortfarande under Ti-5

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved