Aktuella värden

Marknaden

 

Update

 

Teknisk analys, en USA-börs på uppgång i kombination med naiv tolkning av "BNP" från Tyskland blev det som lade grunden till den kraftiga uppgången i går.

 

I dag finns det risk för andra bullar....dvs. bear.

 

USA-uppgången kom av sig, Asien hakade inte på uppgången och en analys av de positiva siffrorna från Tyskland visar på samma luft som de från Sverige, dvs att uppgången beror på lånefinansierade nya utgifter till följd av invandringspolitik i kombination med konstgjord räntenivå.

 

Som bekant räknas "alla" köp in i BNP och tillväxtsiffror.

Enkelt exempel på det är om jag och grannen köper bostad av varandra och lånar en miljon var för detta, då har BNP stigit med 2 miljoner. Ångrar vi oss och gör om köpet med var en nylånad miljon då har BNP stigit med 4 miljoner.

I förlängningen har även statsskulden gjort det men det ser ut som tillväxt i statistiken.

Dessutom har värdet på de samlade tillgångarna stigit med 4 miljoner...

(Ja jag förenklar väldigt här men principen är just den jag beskriver)

 

Allt fler lärda inom ekonomi försöker nu försiktigt varna för att den nerpressade räntan är farlig, senast Professor Jonung i Lund.

Det är svårt och besvärligt att ta ett fast ställningstagande i dessa frågor, risken är att man hamnar i en försvarsställning för sin ståndpunkt istället för att få en hälsosam diskussion kring dessa och detta är troligen det som gör att vi sällan ser sansade diskussionen kring ämnen där det uppenbart behövs men där åsikterna är starka.

 

Men åter igen, vi följer marknaden oavsett vad vi tycker om den.

 

Fondmixen

Med ett Ti-värde under 5 har vi hamnat i ett besvärligt läge vad gäller placeringen av sparandet.

Som ni ser finns två varianter: 100% Penningmarknadsfond, eller 50% penningmarknad och 50% Sverigefond.

Det andra alternativet gäller för de som är beredda till en lite högre risk och som redan vid min signal om fondbyte placerad så.

Om du inte gjorde fondbytet då gäller att fortsatt ligga utanför marknaden, dvs 100% penningmarkandsfond.

 

De signaler vi har från marknaden nu är minst sagt tvetydiga. Så gott som samtliga sektorer är över Ti5 trots att det Breda styrande värdet är under Ti-5.

Frågan nu är vilken signal som kommer att styra?

 

Den största skillnaden mellan Ti-värden för den Breda marknaden och för Sektorer är att det för den Breda marknaden är mer viktat mot parametrar som statsränta, statsskulder, kapitalflöden od.

För sektorer ser man mer på direkta mätbara värden, efterfrågan, förändringstakt od.

 

Man kan sammanfatta detta så att själva grunden för den globala ekonomin ser betydligt sämre ut än vad de enskilda sektorerna gör.

Eftersom det är i just enskilda sektorer vi investerar är det just nu dessa vi får fokusera på.

 

 

 

 

 

Mvh

Hans Dahlström

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,83

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

6,74

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,22

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

8,02

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,24

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,22

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Återbetalt samt 2x25% utdelning.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Återbetald totalt 11,25%

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Återbetald efter 3-månader, 15% årsränta.

 

Brygglån 11

Fulltecknat

 

Brygglån 12

Fulltecknat

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-11-18

4,5

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100% (50%)

Sverigefond

0% ( 50% )

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,5 -

Kina (HK) EWH

5,7 +

Sydafrika EZA

5,2 -

EMU-området EZU

5,5 -

Indien IFN

4,6 -1,1%

Latinamerika ILF

5,4 -

Ryssland RSX +1,7%

6,0 +2,1%

USA SPY

6,0 -

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

4,1 -

Oljeindustrin OIH

4,8 -

Teknologi QQQ

6,2 -

Olja USO

3,4 -7,7%

Energi XLE

5,4 -

Sjukvård XLV +1,1%

5,5 -

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,4 -

Astra Zeneca AZN

5,1 +

Ericsson ERIC

4,4 +

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Läkemedel

0,9%

Kemi

0,6%

Flyg&Försvar

0,5%

Energi

-3,3%

Hela marknaden

-0,1%

5-Handelsdagar

Förändring

Flyg&Försvar

0,5%

Kemi

0,2%

Bygg

-0,8%

Konfektion

-7,7%

Hela marknaden

-1,6%

10-Handelsdagar

Förändring

Bank

0,6%

Elektronik

-0,8%

Sjukvård

-0.9%

Gruva

-13,7%

Hela marknaden

-2,7%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

42%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

14,0% +

Säljvärderade aktier

21,6% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Under Ti-5 igen

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved