Aktuella värden

Marknaden

 

Fredagens avskyvärda dåd i Paris är något som hålls utanför Börsen.

Så var det även efter 9/11 som tvärt om snarare blev statskottet för en lång börsuppgång.

Orsaken till den bisarra reaktionen är mycket enkel, händelserna har inget med varandra att göra mer än under en kort tid.

 

Den reaktion som alltid ses i direkt närhet till den här sortens händelser, är extremt kortsiktig och handlar ofta om frågor kring likviditet den absolut närmsta tiden.

 

Hur förskräckliga hoten eller händelserna än ser ut går det inte att bortse ifrån att marknaden tjänar pengar i alla lägen, på ett eller annat vis.

 

TI-värdet under 5 igen. Undantag

 

Det sker inte så ofta men nu händer det igen, att vi inte direkt lämnar marknaden trots att TI åter är under Ti-5.

Jag avvaktar någon eller några dagar och anledningarna är:

 

1. De flesta Geografiska sektorer är fortfarande över Ti-5

 

2. Trenden för det Breda Ti-värdet är precis i botten på sin uppåtstigande trendkanal (teknisk analys) och kan mycket väl vända uppåt precis här.

 

3. Det är inget tilltagande kapitalflöde som lämnar marknaden

 

4. Inga nya negativa faktorer eller siffror har tillkommit som skulle få marknaden att vända ner.

 

Det är alltid riskabelt att avvakta men med enbart 50% i aktiefonder är risken reducerad.

Som ni säkert vet är min inställning till aktiemarknaden väldigt avvaktande sedan länge men det har inget med Ti-strategin att göra.

Ti-värdet är inget man behöver förhålla sig till, det är bara att följa eftersom värdet är ett resultat av hur marknaden beter sig.

Ibland, som nu, behövs det lite handpåläggning för att undvika allt för många fondbyten, men oftast består riktningen på börsen ett tag efter att vi passerat gränsen Ti-5 i ena eller andra riktningen.

Det gånga året har detta skett ovanligt många gånger och jag har också kunnat se hur instabilt värdet varit genom att mera i detalj studera de olika parametrarna.

Resultatet av detta är att jag valt att hålla mig utanför börsen större delen av året.

 

V.g dröj

Noggrannhet är A och O och detta har i fallet med det utlovade kommande brygglånet betytt att det blivit ytterligare försenat.

Som läget är just nu saknas en del information som begärts in från det låntagande företaget.

Det är inte alla företag som är vana vid så strama tyglar som erbjuds när det gället brygglån.

En del förväntar sig att mindre viktiga uppgifter kan få vänta eller komma senare.

Det duger inte här.

Brygglånet drar igång först när allt är på plats.

Som bekant döljer sig Djävulen ibland i detaljerna så det gäller att vara noggran med att så inte är fallet. Vi får ha tålamod.

 

Mvh

Hans Dahlström

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,87

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

6,90

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,19

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

8,00

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,26

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,24

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Återbetalt samt 2x25% utdelning.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Återbetald totalt 11,25%

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Återbetald efter 3-månader, 15% årsränta.

 

Brygglån 11

Fulltecknat

 

Brygglån 12

Fulltecknat

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-11-16

4,4

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,1 -

Kina (HK) EWH

5,6 -

Sydafrika EZA

4,3 -7,7%

EMU-området EZU

5,2 -

Indien IFN

4,3 -

Latinamerika ILF

5,1 -

Ryssland RSX +0,1%

5,4 -

USA SPY

5,7 -

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

4,2 -

Oljeindustrin OIH

4,8 -

Teknologi QQQ

5,9 -

Olja USO

3,5 -8,2%

Energi XLE

5,2 -

Sjukvård XLV

5,0 -

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,0 -

Astra Zeneca AZN

4,2 -

Ericsson ERIC

3,9 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Kemi

1,1%

Läkemedel

0,8%

Stål

0,7%

Försäkring

-4,6%

Hela marknaden

-0,7%

5-Handelsdagar

Förändring

Fastigheter

-1,2%

El,Va,Gas

-1,2%

Bygg

-2,0%

Energi

-9,8%

Hela marknaden

-3,2%

10-Handelsdagar

Förändring

Bank

0,8%

Läkemedel

0,7%

Sjukvård

0,2%

Gruva

-10,7%

Hela marknaden

-2,2%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

14%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

10,9% -

Säljvärderade aktier

22,8% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Unde rTi-5 igen

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved