Aktuella värden

Marknaden - Update

 

Ofta fungerar marknaden så att när den väl tagit sig förbi gränsen TI-5 då ska det mycket till för att skaka om och ändra på riktningen.

 

Inte ens helgens nyheter om bombdåd på ryskt passagerarplan eller dagens siffror från Kina som pekar på en kraftig nedgång för både import och export, får marknaden att reagera.

Tvärt om så fortsätter tom. guldet att falla i pris.

I ett svagt och oroligt marknadsläge hade dessa nyheter resulterat i en kraftig nedgång på samtliga börser.

Ett tydligt bevis på att börsrörelser främst påverkas av psykologiska orsaker snarare än rent ekonomiska fakta.

 

Stål

Det finns inte mycket att säga om en marknad som denna där den mest uttalade produkten vid en högkonjunktur, Stålet, är i fortsatt fall.

Trots fortsatt tillväxt och hoppfulla blickar mot framtiden säger stålindustrin att det råder en mycket svag efterfrågan.

Kapaciteten är fortfarande på tok för stor sedan den förra högkonjunkturen, för att kunna få upp priserna på både malm och stål.

Detta trots att energipriserna är väldigt låga.

Just energipriser är annars något som påverkar lönsamheten i stålindustrin.

 

Det må vara att konjunkturen är på väg upp men det sker utan någon som helst kraft i verklig tillväxt.

Uppgången har sin näring i finansiell verksamhet och får energin från stödprogram vilka genererar mängder av pengar tillgängliga för lån.

 

I Sverige är tillståndet smått komiskt när det blir tal om BNP-tillväxt.

Allt dyrare bostäder byter ägare och allt högre kostnader för inrikespolitiken får BNP att formligen explodera. För att inte tala om den mängd av nya förteg som sägs växa fram.

Frågan nu är bara när någon vågar säga som det är, att tillväxten drivs av skuldsättning och att det nyetablerad företagen är fåpersonersbolag i tjänstesektorn, finansierade av skatter.

 

Vi hänger med i börsuppgången så länge den varar men utan att göra oss några illusioner om tingens tillstånd.

Brygglånet

Än så länge finns ingen ny information om det kommande brygglånet.

Det hoppfulla är att lånet kommer att bli betydligt större än det senaste, som tyvärr fulltecknades på några timmar. Återkommer om detalje när jag vet mer.

 

Mvh

Hans Dahlström

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Återbetalt samt 2x25% utdelning.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Återbetald totalt 11,25%

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Återbetald efter 3-månader, 15% årsränta.

 

Brygglån 11

Fulltecknat

 

Brygglån 12

Fulltecknat

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,78

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

6,90

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,24

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

8,28

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,25

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,16

0,65

1,45

29,4

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-11-09

6,4

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

50%

Sverigefond

50%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,5 +

Kina (HK) EWH

5,9 +

Sydafrika EZA

5,4 +

EMU-området EZU

5,6 -

Indien IFN

4,7 -3,1%

Latinamerika ILF

5,6 +

Ryssland RSX

6,1 +4,8%

USA SPY

6,4 +

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

4,3 -4,7%

Oljeindustrin OIH +0,6%

6,0 +3,2%

Teknologi QQQ

6,8 +

Olja USO

4,7 -

Energi XLE

6,3 +

Sjukvård XLV

5,2 +

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,5 +

Astra Zeneca AZN

4,5 +

Ericsson ERIC

5,4 +

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Mjukvara

1,7%

Bank

1,4%

Stål

1,2%

Gruva

-3,4%

Hela marknaden

0,0%

5-Handelsdagar

Förändring

Sjukvård

3,4%

Läkemedel

3,2%

Mjukvara

2,9%

Gruva

-7,3%

Hela marknaden

1,1%

10-Handelsdagar

Förändring

Internet

5,9%

Läkemedel

5,4%

Sjukvård

4,9%

Gruva

-13,1%

Hela marknaden

1,1%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

24%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

24,2% -

Säljvärderade aktier

16,0% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Lugnat sig

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved