Aktuella värden

TI-check

 

Marknaden har stabiliserat sig något sedan Ti-värdet kom upp över Ti-5.

Det som främst ligger bakom detta är någorlunda anständiga vinstrapporter från företag i kombination med avsaknad av nya motgångar.

Man ser nu mera godmodigt på det växande skuldberget i spåren av stödprogram från världens Riksbanker.

 

Något som ser igenom detta är Ti-värdet.

Detta har i sin konstruktion med sådana faktorer som aktievärde, tillväxt, stabilitet i börsrörelser och valutakurser, ränteförändringar och över/underskott i statsfinanser i form av ränta på långa statsobligationer.

Domen är inte nådig.

 

Besvärligt diagram

Diagrammet nedan är inte det tydligaste jag gjort.....tyvärr, men det är fullt dugligt för att utläsa varför det varit svårt att dels fondplacera utifrån Ti-värdet och dels luta sig tryggt mot rådande Ti-värde.

 

Så här fungerar det:

Blå fältet - OMX30-Index, utvecklingen på Stockholmsbörsen de senaste 12 månaderna.

 

Tunn blå linje - Ti-värdet, där den röda tunna linjen är Ti-0.

Växlande

Under året har Ti-värdet växlat över värdet 5 inte mindre än 15 gånger och varit på gränsen att växla ytterligare 3 gånger......dvs så gott som omöjligt att följa med fondväxlingar utan allt för höga kostnader.

Ser man tillbaks i tiden är detta en av de mest växlande perioderna någonsin vad gäller Ti-värdet.

 

Större delen av året har vi varit under Ti-5 och den korta period vi var över Ti-5 var det dessutom väldigt instabila värden, både på börsen och i Ti-värdet.

Inte ens när vi hade som lägst värden var detta stabilt.

 

Kort sagt, en mycket svår period för den som vill placera på välgrundade fakta!

 

Det vi får hoppas på nu är att vi får en uppreping av perioden vi såg i våras (den första gröna linjen), en uppgång med en någorlunda stabil period.

Att börserna ska stabiliseras och gå mot en stadig period med hjälp av gigantiska skuldsättningar och accelererande valutakrig, är svårt att riktigt tro på.

 

Mvh

Hans Dahlström

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,85

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

7,40

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,40

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

8,60

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,44

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,17

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Återbetalt samt 2x25% utdelning.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Återbetald totalt 11,25%

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Återbetald efter 3-månader, 15% årsränta.

 

Brygglån 11

Fulltecknat

 

Brygglån 12

Fulltecknat

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-11-05

6,4

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

50%

Sverigefond

50%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,6 +

Kina (HK) EWH +1,2%

6,1 +

Sydafrika EZA

5,6 +

EMU-området EZU

5,6 -

Indien IFN

5,0 -2,6%

Latinamerika ILF

5,8 +

Ryssland RSX

6,6 +4,8%

USA SPY

6,4 +

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

4,5 -3,4%

Oljeindustrin OIH

6,3 +

Teknologi QQQ +0,1%

6,8 +

Olja USO

5,4 +6,2%

Energi XLE

6,5 +

Sjukvård XLV

5,3 +

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,5 +

Astra Zeneca AZN

4,5 -

Ericsson ERIC

4,9 +

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Läkemedel

4,0%

Stål

3,0%

Sjukvård

2,0%

Livsmedel

-0,6%

Hela marknaden

1,1%

5-Handelsdagar

Förändring

Olja

4,1%

Internet

3,1%

Läkemedel

2,7%

Gruva

-4,3%

Hela marknaden

0,8%

10-Handelsdagar

Förändring

Läkemedel

9,4%

Internet

8,6%

Maskin

6,0%

Gruva

-3,8%

Hela marknaden

2,9%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

57%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

25,0% +

Säljvärderade aktier

13,7% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Stabilt

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved