Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,5 +

Kina (HK) EWH

5,6 -1,6%

Sydafrika EZA +2,4%

5,8 +

EMU-området EZU

5,7 +

Indien IFN

5,0 -

Latinamerika ILF

5,2 +

Ryssland RSX

6,2 +3,5%

USA SPY

6,4 +

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

4,8 -2,7%

Oljeindustrin OIH +3,2%

6,0 +

Teknologi QQQ

6,8 +

Olja USO

5,4 +6,3%

Energi XLE

6,3 +

Sjukvård XLV

5,4 +

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,2 +

Astra Zeneca AZN

4,6 +

Ericsson ERIC

4,6 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Läkemedel

4,0%

Stål

3,0%

Sjukvård

2,0%

Livsmedel

-0,6%

Hela marknaden

1,1%

5-Handelsdagar

Förändring

Läkemedel

5,6%

Sjukvård

3,5%

Flyg&Försvar

3,5%

Gruva

-4,2%

Hela marknaden

1,3%

10-Handelsdagar

Förändring

Fritid

7,7%

Flyg&Försvar

6,3%

Maskin

6,3%

Konfektion

-4,8%

Hela marknaden

1,8%

Aktuella värden

Marknaden

 

Vi fick se betydligt stabilare börser igår med så gott som samtliga marknader och sektorer på uppsidan.

Men visst är det märkligt att då finna världens största ekonomi, Kina, och landet med världens näst största befolkningsmängd, Indien, på förlorarsidan?

 

Bland de enskilda branscherna var det Läkemedel och Sjukvård som sticker ut tillsammans med Flyg&Försvar.

Anledningen till detta är en rad större affärer och sammanslagningar tillsammans med goda vinstrapporter från flygindustrin.

En plump i protokollet är Stålsektorn som definitivt inte borde hittas bland förlorarna vid en konjunkturuppgång.

 

Oavsett detta så var trenden tydlig och stabil. Nu hoppas vi på en fortsättning i den riktningen.

 

Det som tydligast talar för detta är att ECB idag går ut och klappars sig själva på axeln och utnämner sitt ekonomiska stödprogram till en succé. (Nej jag skämtar inte)

 

Man menar att genom att förse marknaden med obegränsat med pengar så har bankerna haft möjlighet att låna ut dessa till låg ränta och då kunnat få fart på ekonomin i Europa...

 

Om det nu är någon som ska utnämna detta till succé så är det väl bankerna?

 

Oavsett vad den förda politiken bär med för framtiden så kan vi konstatera att just nu är det fördelaktigt för aktiesparande och än bättre obligationssparande i kombination med dess föregångare, brygglån.

Risken för att vi kommer att se en snar räntehöjning är försumbar för ett tag framöver.

 

Jokern i leken är om Riksbanken någon gång skulle vakna upp och inse att inflationen inte kan triggas med än mer pengar ingen frågar efter, utan istället tar till sitt värsta vapen - devalvering av kronan.

Detta är i stort sett den enda metod som skulle kunna påverka inflationen, men någon förvarning lär vi inte få höra.

 

Med den förda svenska ekonomiska politiken lär ingen devalvering behövas, kronan kommer att falla ändå så det kan vara på sin plats för den som funderar på mer fondplaceringar att titta utomlands.

Något klart svar om var kan jag inte ge än, speciellt inte då förhållandet SEK/USD - EUR redan känns ansträngt.

Kronan har redan tappat ca 25% mot dollarn och ca. 12% mot euron, på bara några år.

Tanken " - Kan det bli värre?" vågar man inte tänka fullt ut....

 

Brygglån i framtiden

Här kommer goda nyheter! Det har varit både tidsödande och ganska så besvärligt att teckna sig för ett brygglån eller en företagsobligation. Detta har senaste tiden gjort att vi inte alltid hunnit med.

Nu kommer rutinen att förbättras!

Jag kommer att kontakta alla som redan har depåer angående dessa förändringar, så snart som möjligt.

 

 

Surrogatpengar

 

Sedan 2009 har vi haft en fin börsuppgång och speciellt då i USA.

I diagrammet nedan ska vi se på den vita delen av fältet, det visar på två saker:

 

- Dow Jones Index, blå linje. Här kan vi se hur indexet stigit med över 100% sedan botten 2009

 

- Vi kan också se hur stor andel av fondbolagens förvaltade kapital (sparpengar) som är likvider, röd linje

Den här utvecklingen hade varit fullt möjlig om det varit så att sparare satt in mer pengar i sina fonder och därmed drivit aktiekurserna uppåt. Då hade det varit fullt rimligt att fondbolagens andel av likvida medel legat konstant mellan 4-3% av de totala tillgångarna.

Helt i linje med grunderna för ekonomiska teorier.

 

Variant

Nu förhåller det sig inte riktigt så..... Sedan 2009 fram till maj 2015 har 526 miljarder USD lämnat fondmarknaden i USA!

 

Det återstår då två förklaringar till hur kurvan för andel likvida medel kan ligga kvar på samma nivå och båda förklarningarna är lika förskräckande:

 

- Andelen derivat i kombination med belåningsgraden av tillgångarna, har ökat i samma takt som likvider har lämnat fondbolagen. Dvs. med 526 miljarder USD.

 

- Kurserna har drivits upp med befintlig minskande penningmängd genom att fondbolagen i stort sett säljer och köper mellan varandra.

Ren trading med en obehaglig likhet med ett klassiskt Chicken race.

Frågan är när motparten inte längre tycker på Köp....?

 

Tills dess tar vi gärna del av ökande kurser så länge vi bara är beredda att lämna kalaset i tid.

 

Mvh

Hans Dahlström

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,91

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

7,63

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,68

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

8,62

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,60

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,21

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Återbetalt samt 2x25% utdelning.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Återbetald totalt 11,25%

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Återbetald efter 3-månader, 15% årsränta.

 

Brygglån 11

Fulltecknat

 

Brygglån 12

Fulltecknat

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-11-03

5,9

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

50%

Sverigefond

50%

 

Geografiska fonder

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

57%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

23,1% +

Säljvärderade aktier

15,3% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Motströvig uppgång

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved