Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,4 -

Kina (HK) EWH

5,5 -

Sydafrika EZA

5,3 -4,2%

EMU-området EZU

5,5 -

Indien IFN

4,8 -

Latinamerika ILF

5,0 -

Ryssland RSX +1,1%

5,8 -

USA SPY

6,1 +0,2%

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

5,0 -2,0%

Oljeindustrin OIH +1,2%

5,6 -

Teknologi QQQ

6,5 +

Olja USO

5,6 +3,8%

Energi XLE

6,0 -

Sjukvård XLV

4,9 +

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,0 +

Astra Zeneca AZN

4,5 +

Ericsson ERIC

4,5 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Internet

1,3%

Olja

0,8%

Fordon

0,8%

Försäkring

-26%

Hela marknaden

0,0%

5-Handelsdagar

Förändring

Internet

3,1%

Läkemedel

2,1%

Flyg&Försvar

1,8%

Gruva

-6,2%

Hela marknaden

0,0%

10-Handelsdagar

Förändring

Fritid

6,5%

Internet

5,5%

Flyg&Försvar

4,3%

Energi

-6,6%

Hela marknaden

0,8%

Aktuella värden

 

Marknaden

 

Ovilligt rally

 

De börsrörelser vi sett sedan signalen om fondbyte kom är allt annat än övertygande.

Istället för som brukligt att se en kraftig rörelse uppåt i sektorer som halkat efter eller i sektorer som är vinnare i början på en uppgångsperiod, har vi enbart sett tvehågsenhet och oro.

Detta trots bra vinster vid kvartalsrapporter och i många fall bra prognoser.

Råvarusektorn som brukar vara väldigt stark vid dessa tillfällen ser närmast hopplös ut.

Totalt visar Breda marknaden, som speglar konjunktur och riktning på börsen, en rörelse på ynka 0,8% för de senaste två handelsveckorna.

 

Detta om något säger att vi lika väl som att förvänta oss en kommande uppgång, kan få se ett börsfall när som helst.

Styrkan lyser med sin frånvaro och kanske är det så att marknaden även börjat tappa tron på manipulering av räntor och statslån?

 

Tråkigt om Brygglån!

Något som verkligen talar för detta är det som hände med brygglånet jag skrev mig varm om i förra veckan.

Inte nog med att det drog ut på tiden till högst olämpliga fredag eftermiddag. När det så väl släpptes tog det slut så gott som omedelbart!

Det är med andra ord fler än jag som nu sett det förträffliga med denna kombination av lån och säkerhet.

Nu går stora aktörer in och placerar betydande belopp i dessa lån för att på så vis komma åt ränta för sitt hemlösa kapital.

De 35 miljonerna som skulle hitta långivare var upptecknade på mindre än 2 timmar.

 

Brygglån i framtiden

För att vi även ska få tillgång till dessa brygglån i framtiden krävs mer förberedelser.

Jag kommer även framöver att varsla om kommande lån och ser då gärna att jag får information från er som vill placera. På så vis kan jag förbereda handlingarna så att handläggningen blir så kort som möjligt.

Jag kommer även att skicka ut sms till er med färdig kapitalförsäkring, dvs till er som redan tidigare placerat i bryggor och obligationer, för att berätta när ett lån är på väg att släppas.

 

Skälet till det här något stressande förfaringssättet är egentligen två:

- Ett brygglån är ett lån med så kort varsel som möjligt. Man använder detta när det inte finns tid att vänta på finansiering via tex. en obligation.

Det är helt enkelt brått om för att inte missa en affärsmöjlighet.

 

- Men... Säkerheten är viktigast av allt. Ina lån släpps innan sista dokumentet eller sista kontrollen av strukturen är gjord. När så allt är på plats, då är det brått om och lånet släpps.

Ibland kan det bli så ila som i fredags då lånet släpptes på eftermiddagen och med endast en timmas varsel för oss som har att ta ställning till lånet.

 

Låntagaren blev nöjd. För dem betyder det att de fick pengarna till köpet och kunde låsa in affären innan den gick vidare till andra intressenter.

Vi får försöka vara med bättre vid nästa tillfälle.

Har du funderat på att placera i kommande brygglån, hör då redan nu av dig till mig.

Det kommer knappast att finnas möjlighet att öppna en ny depå samma dag som lånet släpps.

 

Äntligen!

Nu är snart såväl datorer som program åter på plats och jag kan då återgå till att använda mig av fler illustrativa diagram igen!

Inget visar en trend så tydligt som ett diagram.

Så, håll ut, de kommer snart igen.

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,90

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

7,57

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,50

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

10,07

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,60

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,21

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Återbetalt samt 2x25% utdelning.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Återbetald totalt 11,25%

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Återbetald efter 3-månader, 15% årsränta.

 

Brygglån 11

Fulltecknat

 

Brygglån 12

Fulltecknat

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-11-02

5,3

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

50%

Sverigefond

50%

 

Geografiska fonder

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

42%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

17,6% +

Säljvärderade aktier

18,2% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Motströvig uppgång

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved