Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,4 +

Kina (HK) EWH+1,7%

6,0 +

Sydafrika EZA

5,8 -2,7%

EMU-området EZU

5,7 +

Indien IFN

5,4 +

Latinamerika ILF

5,2 +

Ryssland RSX

6,3 -

USA SPY

6,1 +2,1%

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

5,5 -

Oljeindustrin OIH

6,2 +

Teknologi QQQ +2,8%

6,6 +4,6%

Olja USO

5,0 -6,2%

Energi XLE

6,2 -

Sjukvård XLV

4,5 -

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

4,7 +

Astra Zeneca AZN

4,2 -

Ericsson ERIC

4,5 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Läkemedel

2,7%

Internet

0,4%

Sjukvård

0,3%

Konfektion

-5,2%

Hela marknaden

0,8%

5-Handelsdagar

Förändring

Fritid

5,0%

Bygg

3,6%

Maskin

3,4%

Konfektion

-6,1%

Hela marknaden

0,7%

10-Handelsdagar

Förändring

Internet

4,9%

Fritid

4,6%

Elektronik

3,4%

Konfektion

-6,6%

Hela marknaden

0,9%

Aktuella värden

 

Marknaden

 

Fondbyte

 

Knappt fick jag iväg det förra Brevet innan beskedet om förlängd tid med låg ränta kom.

Indirekt kom det från både Europa, USA och Kina.

På onsdag kommer det högst troligt även från Sverige när Riksbanken lämnar nästa räntebesked.

 

Detta är i första hand positivt för kursutvecklingen för aktier.

Anledningen är den samma som de senaste åren, att det saknas placeringsalternativ.

 

I grunden är beskedet om förlängd period med stödprogram inget annat än ett underkännande av just den här metoden som ett sätt att få fart på tillväxt och konjunktur.

Varken tillväxt eller inflation vill infinna sig.

 

Det är varken kapitalbrist eller höga räntekostnader som orsakat dålig tillväxt.

Orsakerna är snarare överkapacitet och brist på organisk tillväxt.

 

Synligast är detta i sektorn Råvaror och Bank/Finans.

Men det är en helt annan frågan än var man ska placera sitt sparkapital för att få tilllväxt på detta.

 

Fondbyte?

Ti-värdet som mäter aktivitet, riktning och stabilitet på börsen, indikerar att förutsättningarna för att investera i aktiefonder nu är bra.

 

Rent fundamentalt är jag övertygad om att såväl börsen som tillgångsslagen är kraftigt övervärderade. Men detta är inget som någonsin hindrat börsen från att stiga ytterligare.

 

En placering i aktiefonder nu sker enbart med Ti-värdet som grund.

På samma grund kommer nästa säljsignal att basera sig.

 

Det är värt att tänka på att vid majoriteten av tidigare lyckosamma signaler om fondbyten, har detta skett vid en köpsignal från TI>5 i kombination med en fundamental analys som visat på en för lågt värderad börs.

Den här gången har vi en köpsignal som triggats av för mycket hemlösa pengar i kombination med en fullvärderad börs.

Försiktighet och uppmärksamhet krävs.

 

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,94

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

8,26

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

4,0

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

10,07

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,77

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,22

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Återbetalt samt 2x25% utdelning.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Återbetald totalt 11,25%

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Återbetald efter 3-månader, 15% årsränta.

 

Brygglån 11

Fulltecknat

 

Brygglån 12

Fulltecknat

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-10-26

5,3

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

50%

Sverigefond

50%

 

Geografiska fonder

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

57%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

20,5% +

Säljvärderade aktier

17,6% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

TI-värdet över 5

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved