Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,1 -2,1%

Kina (HK) EWH

5,4 -

Sydafrika EZA

5,4 -

EMU-området EZU

5,3 -

Indien IFN

5,1 -

Latinamerika ILF

4,8 -

Ryssland RSX

5,8 -5,1%

USA SPY

5,7 -

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

5,5 -

Oljeindustrin OIH

5,8 -

Teknologi QQQ

5,8 -

Olja USO

5,2 -4,6%

Energi XLE

5,9 -

Sjukvård XLV

4,3 -

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

4,2 -

Astra Zeneca AZN

3,8 -

Ericsson ERIC

5,2 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Fritid

2,7%

Kontor

0,4%

Bygg

0,3%

Media

-2,2%

Hela marknaden

-0,8%

5-Handelsdagar

Förändring

Fritid

3,6%

Kontor

2,5%

Bygg

2,4%

Stål

-7,0%

Hela marknaden

0,7%

10-Handelsdagar

Förändring

Fritid

3,1%

Elektronik

3,1%

Kontor

2,6%

Stål

-5,6%

Hela marknaden

0,4%

Aktuella värden

 

Marknaden

 

Bara minus

 

Det är ofta enbart en tunn linje som skiljer succé från fiasko och så ser det ut just nu på vår sektorbevakning.

Plötsligt fins det inte en enda sektor med positiv utveckling sett över en veckas tid.

Söker vi efter utvecklingen (i USA) de senaste tio handelsdagarna, då har vi en uppgång på ynka 0,4% på det breda indexet.

Igår var det inge sektor alls som visade på en positiv utveckling av de sektorer vi följer, varken geografiskt eller sektorvis.

 

Försöker vi titta mer i detalj blir det enbart mera avskräckande. Vinnarbranscherna är Fritid, Elektronik och kontor.

 

Det kan översättas till:

En utveckling som inte var fullt så illa som befarat i Fritidssektorn, större sammanslagning i Elektronikbranschen och framgång i personaluthyrningsbranschen eftersom företagen inte vågar anställa.

När sedan Stålsektorn är den stora förloraren är det svårt att se en speciell stark konjunktur i antågande.

 

Mycket riktigt föll Ti-värdet till under Ti-5 och signalerar försvagning.

 

Nu ska vi inte kasta yxorna i sjön, uppgången i ekonomin om man ser till börsens utveckling, har varit ganska stark sista tiden och det kan vara en mindre paus vi ser.

 

 

 

 

Tilldelning i Brygglånet

Som jag skrivit tidigare så var det ett väldigt intresse för brygglånet, något som inte är odelat positivt för investerare.

Tyvärr kan jag konstatera att endast de som lyckades få in handlingarna samma dag som jag skickade ut dem, fick någon tilldelning.

 

Lyckligtvis är det ett nytt brygglån på gång ev. redan nästa vecka, den här gången något större och därmed också en ny chans att komma med. Det blir troligtvis det sista brygglånet det här året.

 

Information om detta kommer under nästa vecka.

 

Böljegång

Det är fortfarande samma böljegång på börsindex som vi sett tidigare i veckan och samma intetsägande händelser eller rapporter. Med andra ord får vi låta detta passera då det inte går att på något vis ana sig till en riktning i det längre perspektivet.

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,96

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

7,82

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,74

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

10,68

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,77

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,24

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Återbetalt samt 2x25% utdelning.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Återbetald totalt 11,25%

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Återbetald efter 3-månader, 15% årsränta.

 

Brygglån 11

Fulltecknat

 

Brygglån 12

Fulltecknat

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-10-22

4,9

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

28%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

12,3% -

Säljvärderade aktier

18,0% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Vändningsförsök med starkt motstånd

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved