Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,4 +

Kina (HK) EWH

4,9 +

Sydafrika EZA

5,4 +

EMU-området EZU

5,2 +

Indien IFN +0,3%

5,1 +

Latinamerika ILF

4,9 +

Ryssland RSX

5,5 +5,1%

USA SPY

5,6 +

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD 0,4%

5,6 +

Oljeindustrin OIH

5,5 +4,5%

Teknologi QQQ

5,6 +

Olja USO

5,6 +

Energi XLE

5,7 +

Sjukvård XLV

4,4 +

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

4,7 +

Astra Zeneca AZN

4,6 -

Ericsson ERIC

5,4 +

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Personal

0,8%

Internet

0,8%

ElVaGas

0,8%

Gruva

-2,0%

Hela marknaden

0,0%

5-Handelsdagar

Förändring

Stål

6,2%

Gruva

5,5%

Papper

4,5%

Läkemedel

-1,6%

Hela marknaden

1,7%

10-Handelsdagar

Förändring

Stål

17,0%

Gruva

16,0%

Olja

15,2%

Läkemedel

1,8%

Hela marknaden

5,8%

Aktuella värden

 

Marknaden

 

Räntefrossa

 

Den stabila uppgången darrade till direkt idag när höjning av räntan, främst i USA, blev det prioriterade samtalsämnet.

Trots att vi för ovanlighetens skull inte är i fas med USA vad gäller inflation så är vi det på många andra sätt.

 

USA har tveklöst en faktisk och påtaglig inflation, här kommer vi definitivt att få en inflation i form av ökat skattetryck.

Om tex. bensinen blir dyrare så är det ingen som bryr sig om ifall orsaken kallas moms, miljöavgift, skatt eller vad som helst, den blir dyrare och det upplevs som inflation.

 

Vidare har vi ett allt mera troligt hot; minskat ränteavdrag och alla förändringar det rimligen kommer att medföra vad gäller fastighetspriser, kapitalbeskattning osv.

Just nu ser det visserligen inte speciellt troligt ut att man från den sk. regeringen skulle finna kompetens nog att genomföra några större ekonomiska reformer och än mindre troligt att få igenom förslagen i Riksdagen, men hotet finns.

 

Verkligheten trycker på, räntan kommer att stiga, inflationen kommer att upplevas och andra placeringar än aktier och aktiefonder kommer att bli aktuella.

Detta är vad som pressar börsen.

 

Rörelser

De kraftigaste rörelserna har vi sett i de sektorer som varit de största förlorarna, Olja, Energi, Stål, Guld och Ryssland.

 

Samtliga är sektorer som inte stiger på annan grund än att att de nyss var de största förlorarna.

Den reaktionen brukar inte vara en bra grund för fortsatt uppgång vilket betyder att man bör vara väldigt försiktig med att dras med i uppgången.

 

Rapportperioden för tredje kvartalet har också börjat. Inga större eller överraskande siffror har setts till, varken på upp- eller nedsidan.

Sådant kan leda till lättnadsrally men inte vara grund för en stabil uppgång.

 

Aktiemarknaden känns helt enkelt inte speciellt lockande just nu och speciellt inte så länge Ti-värdet är under Ti-5.

 

Brygglånet försenat till onsdag eller torsdag...

Jag vet att många väntar på besked för att få möjlighet att komma in i bryggan men allt måste vara på plats innan den kan släppas.

Det handlar om att varje underliggande affär och överenskommelse ska vara förseglad och underskriven samt att varje säkerhet ska vara inlämnad och registrerad innan start.

Det är just noggrannheten i detta som är grunden till framgången i dessa produkter, både för långivare och för låntagare.

 

Vi får helt enkelt ge oss till tåls.

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,96

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

7,52

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,68

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

10,79

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,88

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,29

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Första kupong utbetald, 25%.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Återbetald totalt 11,25%

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Återbetald efter 3-månader, 15% årsränta.

 

Brygglån 11

Fulltecknat

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-10-13

4,8

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

23%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

11,3% -

Säljvärderade aktier

18,5% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Starkt vändningsförsök

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved