Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD +1,0%

5,4 +

Kina (HK) EWH

4,9 +

Sydafrika EZA

5,4 +

EMU-området EZU

5,2 +

Indien IFN

5,1 +

Latinamerika ILF

5,0 +

Ryssland RSX

5,4 +11,0%

USA SPY

5,2 +

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD 1,6%

5,2 +

Oljeindustrin OIH

5,4 +

Teknologi QQQ

5,4 +

Olja USO

5,7 +12,4%

Energi XLE

5,1 +

Sjukvård XLV

4,9 +

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

4,7 +

Astra Zeneca AZN

5,1 +

Ericsson ERIC

5,2 +

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Gruva

2,9%

Papper

2,1%

Transport

1,2%

Försäkring

-0,6%

Hela marknaden

0,2%

5-Handelsdagar

Förändring

Stål

13,4%

Gruva

11,1%

Energi

10,1%

Läkemedel

-1,3%

Hela marknaden

3,4%

10-Handelsdagar

Förändring

Stål

15,2%

Gruva

13,2%

Olja

12,7%

Läkemedel

-3,6%

Hela marknaden

3,4%

Aktuella värden

 

Marknaden

 

Fondbyte i Oktober?

 

Marknaden har stigit stadigt de senaste veckorna och Ti-värdet går mot bytessignal.

Men vi befinner oss i oktober, den kanske värsta av alla månader.

 

Det går att ställa upp en hel parad av avskräckande börshändelse under denna avsvalnande månad.

 

Här kommer en del minnesvärda oktoberhändelser:

 

Oktober 2008

Det var härden stora kraschen startade, den som manade fram 0-räntor och aldrig tidigare skådade stödpaket och detta är inte över än.

 

Oktober 2001

Starten på Afghanistankriget och därmed stora påfrestningar i USA:s budgetbalans, något som syns ännu.

 

Oktober 1997

Illa Oktoberkraschen på Dow Jones. Börsen blev värd 700Mdr USD på en dag.

 

Oktober 1994

Rubelkollaps, -27% på en dag.

 

Oktober 1987

Black Monday i USA. -25% i värdefall på en dag.

 

Så här håller det på och inte bara på börsen, det är också väldigt tydligt i politiken att oktober är en speciell månad.

Anledningen är så klart att väldigt mycket har legat och avvaktat under sommaren och nu när allt återgått till full fart i både affärer och politik är det oundvikligt att detta drar med sig stora händelser.

 

Det ska kraftigt förbättrade förutsättningar till för att vi ska se en ny strålande börstid framför oss, som det ser ut nu är det snarare tvärt om, nya problem läggs till de gamla.

Greklandskrisen har knappast försvunnit bara för att man inte pratar om den längre och i USA är det inte längre så mycket räntehöjningar som nya stödprogram, QE 4, som är på tapeten.

 

Situationen här hemma behöver vi knappast ens nämna....

 

Brygglånet försenat till onsdag

Presentationen av det förestående brygglånet är uppskjutet tills på onsdag för att allt ska vara juridiskt säkrat, dvs precis som det ska vara.

Det är högst troligt att lånet blir fulltecknat redan samma dag och därför är det viktigt med snabb respons på prospektet.

Innan jag skickar ut detta kommer jag att gå igenom villkor och säkerhet. Självklart kommer jag inte att lägga ut det om jag inte gillar vad jag ser.

 

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,99

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

7,83

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,95

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

10,82

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,98

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,28

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Första kupong utbetald, 25%.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Återbetald totalt 11,25%

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Återbetald efter 3-månader, 15% årsränta.

 

Brygglån 11

Fulltecknat

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-10-12

4,7

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

57%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

14,32% +

Säljvärderade aktier

16,0% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Starkt vändningsförsök

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved