Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,0 +

Kina (HK) EWH

4,9 +

Sydafrika EZA 2,0%

5,1 +11,5%

EMU-området EZU

5,0 +

Indien IFN

5,0 +

Latinamerika ILF

4,9 +

Ryssland RSX

5,2 +

USA SPY

5,2 +

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

5,1 +

Oljeindustrin OIH

5,2 +

Teknologi QQQ

5,2 +

Olja USO

5,4 +

Energi XLE

5,1 +10,0%

Sjukvård XLV +1,6%

4,9 +

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

4,5 +

Astra Zeneca AZN

5,1 +

Ericsson ERIC

5,1 +

Sektorbevakning

Ej uppdaterad idag

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Stål

5,0%

Maskin

3,9%

Olja

3,7%

Läkemedel

-0,1%

Hela marknaden

1,6%

5-Handelsdagar

Förändring

Olja

10,5%

Stål

10,3%

Energi

9,8%

Bank

1,2%

Hela marknaden

4,0%

10-Handelsdagar

Förändring

ElVaGas

2,6%

Personal

2,5%

Olja

1,1%

Läkemedel

-11,5%

Hela marknaden

-0,8%

Aktuella värden

 

Marknaden

 

Svagt positivt

 

Trots att den politiska delen av marknadsekonomin är fortsatt kaosartad med negativa räntor, otillräckliga stödpaket och obefintlig inflation, kan man inte blunda för att en hel del företag är mycket vinstrika med kraftig tillväxt.

 

Nästan alla sektorer har nu stigit till ett värde nära eller strax över Ti-5.

Det breda Ti-värdet är däremot fortfarande klart under på sina Ti-3,9 vilket är svagt men inte ovanligt i början på en vändning.

Jag ger inga köpsignaler med mindre än att marknaden är stark, dvs över Ti-5, men väl signaler om chansköp då Ti-värdet visat sig mycket lågt, in närheten av Ti-2.

Ni som bevakar detta har kunnat göra bra vinster i Olja.

 

Men...att det inte finns någon garanti mot fortsatt fall ser vi tydligt i tex. guldpriset som trots låga Ti-värden fortsatt att visa på en usel utveckling.

Åter igen, detta är ingen marknad för trygga pensionspengar!

 

Det är däremot på sin plats att vara beredd på ett fondbyte.

 

Tyvärr rätt om Brygglånen

Jag vet att en del av er läsare tycker att jag skriver väl mycket om Brygglån och Obligationer, med vad annat kan man göra med den utvecklingen vi haft?

En aktiv portfölj har givit en årsränta på mellan 10-13% efter skatt. Svårt att klaga på det.

 

Men nu inträffar det jag befarat, att allt fler insett fördelen och säkerheten i Jool produkter.

De som har till uppgift att förvalta större företagskassor eller förmögenheter, till god säkerhet, har uppmärksammat resultatet över de senaste åren, vilket betyder att det nu blir allt svårare att komma åt en andel i dessa placeringar.

 

Öppna kapitalförsäkring

Inledningsvis fanns det tid att i lugn och ro både öppna en kapitalförsäkring och att teckna sig för tex. ett brygglån, då ett sådant presenterades.

Det är slut på detta nu, tyvärr.

Lånen fulltecknas på ca 2-3 dagar.

 

För att ändå ha en möjlighet att ta del bör man i tid öppna kapitalförsäkringen.

När detta väl är gjort är det betydligt enklare att teckna sig för ett brygglån eller en obligation när denna väl släpps.

 

Har du funderat på detta, hör av dig till mig så ordnar vi detta i god tid.

 

Ni med färdig kapitalförsäkring kommer med anledning av nyordningen att höra av mig via mail eller telefon de närmsta dagarna.

 

Datorer....

Inget tycks kunna krångla mer än ny teknik och just nu är det införandet av nya program och datorer som stjäl tid här. Förhoppningsvis kommersnart allt att vara på plats och då kommer också Brevet ut lite tidigare.

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,95

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

7,65

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,84

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

10,44

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,89

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,29

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Första kupong utbetald, 25%.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Återbetald totalt 11,25%

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Återbetald efter 3-månader, 15% årsränta.

 

Brygglån 11

Fulltecknat

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-10-08

3,9

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

57%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

10,2% +

Säljvärderade aktier

19,0% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Starkt vändningsförsök

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved