Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

4,3 +

Kina (HK) EWH +0,7%

4,2 +4,9%

Sydafrika EZA

3,4 -7,1%

EMU-området EZU

4,3 -

Indien IFN

4,4 -

Latinamerika ILF

3,4 -

Ryssland RSX

3,8 -

USA SPY

5,2 -

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

4,4 -

Oljeindustrin OIH

3,8 -

Teknologi QQQ

5,3 -

Olja USO

3,4 -3,8%

Energi XLE

3,8 -

Sjukvård XLV

4,8 -

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

4,1 -

Astra Zeneca AZN

5,3 +

Ericsson ERIC

4,2 +

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Fordon

-0,1%

Metall prod

-0,2%

Internet

-0,2%

Konfektion

-1,9%

Hela marknaden

-0,8%

5-Handelsdagar

Förändring

Hemmet

3,2%

Fordon

3,1%

Bygg

2,9%

Gruva

-2,5%

Hela marknaden

1,3%

10-Handelsdagar

Förändring

Energi

6,2%

Olja

6,2%

Stål

5,9%

Gruva

-0,3%

Hela marknaden

2,9%

Aktuella värden

 

Marknaden

 

Världens börser är i högform just nu och fullständigt oberäkneliga.

Vi ser allt från fallande trender till galopperande stigningar som tex. i Japan där man utan annan anledning än en "omvärdering" fick börsindex att stiga med 8% på en dag....

Världen mest onödiga jobb just nu tycks vara aktieanalytikerns då kurser och värderingar är helt och hållet känslostyrda.

 

Det går inget vidare för Riksbanken heller.

Det som förra veckan såg ut att vara en stigande inflation och därmed stoppade fortsatt räntesänkning, visade sig istället vara ren deflation med -0,2% prisutveckling för KPI, dvs de priser vi som konsumenter känner av.

Detta i sin tur kommer att stärka kronan, något som Riksbanken avskyr vilket i sin tur betyder att räntan kommer att sättas till -0,45% vid nästa räntemöte, ett sätt att devalvera m.a.o.

 

 

Trenden i färg

 

För att kunna skaffa sig en överblick av vad som sker tar vi idag en titt på ett diagram som visar utvecklingen för de sektorervi följer.

Det vi mäter är USA-handlade ETF:er det vill säga fonder, som följer de bevakade länder eller sektorerna.

Värdeförändringarna är gjorda i USD vilket tar bort valutabruset och ger en tydligare bild av omvärldens bedömningen för sektorerna.

 

Diagrammet visar värdeförändringen i de olika sektorerna av en lika stor

summa placerad 1/1 2015 och fram tills i går:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet är väldigt talande vad gäller omvärldens bedömning av länderna!

 

RSX, Ryssland. Det fanns i början av året en förhoppning om stabilisering mellan Ryssland och Ukraina vilken sedan grusades. Till detta lades det havererade oljepriset, en viktig inkomst för landet.

Resultatet blev en 4 månaders stigning med +45% och sedan nästan hela vägen ner igen, men trots detta är ändå Ryssland det land som utveckats bäst med sina +8% !

 

EZU (EZE på bilden), EWH ,EWD ,IFN , SPY: Europa, Kina, Sverige, Indien och USA: Trots väldiga olikheter bedöms dessa sektorer som likvärdiga och har haft en utveckling på -2% till -6% .

 

EZA, Sydafrika. Här spelar man i egen liga med sitt beroende av guldpriset och synen på Afrika. Resultatet så här långt är en förlust med -18%.

 

ILF, Latinamerika. Här är förloraren, -26% i år. Nedgången speglar oron för den ekonomiska utvecklingen i Latinamerika, råvarupriser och ländernas beroende av tillväxten i Kina.

 

Sektorer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det här diagrammet ger också en tydlig bild av utvecklingen i år.

 

QQQ,XLV, Nasdaq och Läkemedelsbranschen. Dessa sektorer speglar i stort sett börsutvecklingen i USA som så här långt varit knappa 2%.

 

GLD Guldsektorn har helt tappat fart och aktualitet. Trots stor börsoro är sektorn ner med -6%. Förvånande för alla i branschen.

 

XLE, OIH Energi och Oljeindustrisektorn. En spegling av svag konjunktur och fallande energipriser.

 

USO, Råolja. Prisraset för råolja är till mycket stor del en politisk fråga. Priset styrs dels av efterfrågan men till betydligt större del av tillgången. Tvärt emot all domedagspredikan om sinande oljekällor har det nu blivit för mycket råolja på marknaden.

Detta tillstånd kommer inte att vara för evigt....

 

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,81

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

6,30

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

2,73

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

8,13

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,30

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,26

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Första kupong utbetald, 25%.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Fulltecknat

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Återbetald efter 3-månader, 15% årsränta.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-09-10

3,0

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

28%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

4,7% +

Säljvärderade aktier

31,4% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Fortfarande vändningsförsök

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved