Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

4,0 -

Kina (HK) EWH

3,5 -

Sydafrika EZA

3,4 -7,1%

EMU-området EZU

4,1 -

Indien IFN

4,1 -

Latinamerika ILF

3,2 -

Ryssland RSX

3,8 -

USA SPY

5,0 -

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

4,4 -

Oljeindustrin OIH

3,8 -

Teknologi QQQ

5,0 -

Olja USO

3,8 +1,4%

Energi XLE

3,7 -

Sjukvård XLV

4,7 -4,5%

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

3,5 -

Astra Zeneca AZN

4,9 +

Ericsson ERIC

3,7 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Läkemedel

-0,1%

Fastigheter

-0,2%

Bank

-0,4%

Gruva

-2,6%

Hela marknaden

-1,8%

5-Handelsdagar

Förändring

Bygg

-0,1%

Elektronik

-1,0%

Konfektion

-1,1%

Gruva

-5,9%

Hela marknaden

-2,2%

10-Handelsdagar

Förändring

Energi

3,9%

Olja

2,4%

Konfektion

1,1%

Mjukvara

-7,4%

Hela marknaden

-4,7%

Aktuella värden

 

Marknaden

 

Besvärjelsestrategi

 

Även om den senaste sessionen i fredags (igår stängt) på USA:s börs blev ett bakslag så ser det ut som om man inte tänker låta sig svepas med i första taget här hemma.

Här trummar man på med prognoser om lysande utsikter för exportindustrin och utfästelser om att Grekland redan om 10-år kommer att vara ett land med mycket god tillväxt....

 

Kanske är detta ett nytt grepp, att få fart på ekonomin genom en blandning av förnekelse och besvärjelser?

 

Med några steg tillbaka kan vi konstatera att inte någon viktig åtgärd genomförts för att få ordning på Greklands skuldsättning, att Kinas börs fortsätter att falla, trots rekordstort stödprogram från staten, samt att Sverige främst är ett exportland, helt beroende på omvärldens köplust.

Något grönt ljus syns ännu inte till vilket kanske är orsaken till att samtliga sektorer föll i USA-handeln i fredags.

 

Ska vi ändå vara positiva och se efter möjligheten till vändning så finns den främst i det faktum att samtliga råvarupriser och energipriser, fallit kraftigt vilket definitivt är positivt för tillverkningsindustrin, samt att vi nu allt mer närmar oss slutet på den negativa fasen av det säsongsbundna handelsmönstret, dvs Dödszonen för aktier.

Perioden för ett ökat inflöde av kapital påverkar i regel alltid börsen positivt, inte minst när det inte finns något att hämta från traditionella ränteplaceringar i form av statsobligationer.

 

I det korta perspektiver lär börsen stiga pga. att USA var stängt igår och då "missade" en positiv handelsdag vilket gör att USA-börsen stiger och då drar med sig övriga börser.

 

Återbetalning av Brygglån...tyvärr

Det senaste brygglånet har redan blivit återbetalt, redan efter 3 månader, vilket är möjligt enligt avtalen.

Det negativa med detta är den korta ränteperioden, 3 istället för 6 månader.

Det positiva är att bedömningen av upplägg och kreditvärdighet varit helt korrekt.

Hela projektet vara av sådan kvalitet att det "köptes upp" av en utomstående finansiär som var villig att finansiera till lägre pris för låntagaren.

Låg avkastning ligger inte i vårt intresse och då är det bättre att släppa projekten och gå vidare till nästa.

 

Nu?

Vi har lämnat de lägsta regionerna på både Ti-värde och index för de flesta sektorerna, det är fortfarande en god chans att försöka pricka in en botten men absolut inget bra tillfälle att chansa med trygga pengar.

Det är för stunden inte mycket att tillägga för en marknad som denna, det är chans eller att avvakta stabilitet som gäller.

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,84

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

6,62

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

2,75

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

7,51

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,34

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,28

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Första kupong utbetald, 25%.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Fulltecknat

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Återbetald efter 3-månader, 15% årsränta.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-09-08

2,8

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

14%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

4,4% -

Säljvärderade aktier

41,9% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Fortfarande vändningsförsök

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved