Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

4,0 -

Kina (HK) EWH

3,8 -

Sydafrika EZA +4,3%

4,2 +0,1%

EMU-området EZU

4,4 -

Indien IFN

4,2 -

Latinamerika ILF

3,5 -

Ryssland RSX

3,8 -

USA SPY

5,1 -4,5%

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

4,4 -

Oljeindustrin OIH

3,0 -

Teknologi QQQ +5,0%

5,1 -

Olja USO

2,1 -

Energi XLE

3,3 -6,8%

Sjukvård XLV

5,1 -

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

4,0 -

Astra Zeneca AZN

4,6 -

Ericsson ERIC

4,0 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Internet

4,1%

Läkemedel

3,7%

Konfektion

3,0%

Gruva

-2,3%

Hela marknaden

2,1%

5-Handelsdagar

Förändring

Elektronik

-2,9%

Bank

-3,5%

Livsmedel

-4,1%

Gruva

-10,5%

Hela marknaden

-5,4%

10-Handelsdagar

Förändring

Bank

-3,4%

Detaljhandel

-3,6%

Elektronik

-4,7%

Gruva

-13,6%

Hela marknaden

-5,8%

Aktuella värden

 

Marknaden

 

Uppstuds

 

Nu är det bråttom!

Västvärldens börser kom fram till att de har väldigt lite att göra med övervärderingen av Kinas börser...

Det var dumt att låta sig dras med och skadan håller nu på att repareras.

Risken är bara den att det inte enbart är Kinas börser som är övervärderade, speciellt inte sett till tillväxten.

Såvida man inte vill betala mer för samma vara, dvs. aktier, så är det tveksamt att låta börsvärderingen stiga mer än tillväxten, vilket den gjort länge nu.

 

Det har och är fortfarande goda köplägen i flera sektorer men det kan inte uteslutas att de nya stödåtgärder som sätts in från Kinas Centralbank stoppar börsoron för den här gången.

Våra diagram och Ti-värden säger att vi är på rekordlåga nivåer vilket ofta indikerar en botten.

Det ska inte blandas ihop med betydelsen av att handla då vi går över Ti-5, dvs då börsen är lugn och visar på en stabil utvecklig.

Fynden kan man göra nu, tryggheten får man efter Ti-5.

 

Spridningseffekt på Obligationer och Brygglån

Allt fler anser att vi närmar oss en topp på börsen och att det är hög tid att placera pengarna i andra säkrare värden.

Självklart är det då Brygglån och Obligationer med hög säkerhet som lockar.

En stabil avkastning på 8-15% per år, beroende på produkt, ter sig speciellt efter den senaste böljegången väldigt attraktivt!

Redan i somras såg vi hur intresset för dessa placeringar steg kraftigt, vilket gjorde att allt som blev tillgängligt tecknades och övertecknades direkt.

 

En annan effekt som också syns är att det nu kommer allt fler aktörer i denna bransch men tyvärr med en katastrofalt sämre säkerhet och dessutom med sämre avkastning.

Det är som vanligt, kvalitet kostar.

Ett ofog är det som kallas "indikativ avkastning". Det ska översättas till "just nu gissar vi på att avkastningen blir".

 

En stabil obligation, eller ett brygglån, ska redan vid starten erbjuda en fast garanterad avkastning och ha en transparant säkerhet, inlåst av en tredje oberoende part som ska agera i obligationsägarnas intresse.

Den typen av erbjudanden är sällsynta men samtidigt de enda som kommer att erbjudas via den här sidan!

 

Uppladdning

Dagen tillbringas hos Jool i Göteborg där höstens erbjudanden och möjligheter ska presenteras.

Resultatet av detta kommer framöver.

 

Obligationstillfälle! (Nästan slut)

Det finns just nu en möjlighet för er som gärna undviker börscirkusen att köpa en mindre mängd fastighetsobligationer. (Ca 5 miljoner SEK totalt)

Obligationen löper ytterligare 2 år och avkastar ca 8,5% per år.

Den har tidigare varit erbjuden här i Brevet men då med tre års löptid.

Anledningen till detta tillfälle är att nuvarande placerare är i behov av likvider pga ett köptillfälle.

Är du intresserad, hör av dig direkt till mig för mer information. Tillfället lär endast finnas några få dagar.

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,73

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

5,95

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

2,88

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

7,62

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,16

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,25

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Första kupong utbetald, 25%.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Fulltecknat

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Fulltecknad

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-08-27

2,5

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

42%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

3,6% +

Säljvärderade aktier

46,2% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Vändning?

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved