Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

3,7 -

Kina (HK) EWH

3,1 -12,7%

Sydafrika EZA

3,5 -

EMU-området EZU

4,0 -

Indien IFN

3,7 -

Latinamerika ILF

3,1 -

Ryssland RSX

3,0 -

USA SPY

4,6 -

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

4,8 +3,2%

Oljeindustrin OIH

2,6 -13,8%

Teknologi QQQ

4,4 -

Olja USO

1,9 -

Energi XLE

3,0 -

Sjukvård XLV

4,5 -

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

3,7 -

Astra Zeneca AZN

4,3 -

Ericsson ERIC

3,6 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Elektronik

-1,6%

Maskin

-1,6%

Metall prod

-2,6%

Gruva

-6,3%

Hela marknaden

-3,3%

5-Handelsdagar

Förändring

Bank

-5,7%

El,Va,Gas

-6,2%

Elektronik

-6,7%

Olja

-12,2%

Hela marknaden

-8,1%

10-Handelsdagar

Förändring

El,Va,Gas

-4,0%

Bygg

-5,2%

Bank

-6,5%

Energi

-15,3%

Hela marknaden

-8,2%

Aktuella värden

 

Marknaden

 

Allt är förlåtet

 

Då vänder vi på steken och kör racet åt andra hållet ett tag...

Idag är det köp som gäller, i vart fall dagen ut, sedan får vi se.

 

Det är tveksamt om vi är över tröskeln redan, grundproblemet kvarstår: högt värderade börser, dämpad tillväxt hos dragloket (Kina) och en fullständigt dopad finanspolitik.

 

Det som stället till med bekymmer är märkligt nog att företagen i sig går bra och levererar jämna vinster till stor del. Det är bara värderingen av dessa som är tveksamma, lindrigt talat så när det gäller kinesiska bolag.

 

Som om inte detta ställer till det tillräckligt återstår problemet med finanspolitiken och stödåtgärderna som i mycket motverkar sig själva.

 

Till viss del finns stödåtgärderna från Centralbankerna för att tillföra likviditet åt marknaden och det kan man utan vidare säga att de gör!

Den andra effekten man önskade sig av detta vara att få fart på tillväxt och därmed nå det man anser som en hälsosam inflation. (Vad det nu är...)

 

Här går man uppenbarligen fel.

Med stimulanser i form av sänkt ränta lyckas man också få ner kostnaderna för företagen vilket gör att inflationen istället minskar eftersom företagen inte behöver öka priset på sina varor för att ändå visa på god vinst.

Räntenivån permanentas och skulle man nu ändå pressa upp räntorna, då ökar kostnaderna och försäljningen riskerar att falla, liksom vinsterna.

Man kan säga att den ekonomiska politiken målat in sig i ett hörn.

 

Men...

Oavsett detta kan man ägna sig åt spekulation och försöka lära av tidigare kraftiga börsrörelser.

Relevansen i detta ligger i att det mänskliga psyket är relativt stabilt, vilket vi tydligt ser på dagens börshandel.

 

Diagrammet nedan visa vad som sker efter det att vi noterar låg andel Köpvärderade aktier och en mycket hög andel Sälj-värderade aktier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvecklingen visar det stora S&P500 Index i USA och andel värdepapper som fått signalen Sälj, Behåll samt Köp.

 

De Blå linjerna och prickarna markerar var andelen Sälj varit hög och andelen Köp varit låg. De markerar också var det historiskt varit mycket lämpligt att köpa värdepapper som nyss varit utdömda....

Dagens börshandel bekräftar detta i allra högsta grad.

Om detta är rimligt eller sunt är inget att bekymra sig över, det är så här det fungerar.

 

Problemet med diagrammet är att det visar hur signalerna fungerar under en uppgångsperiod.

Det kan mycket väl vara så att detta är starten på en nedgångsperiod och gäller ett helt annat mönster.

Försäkringen mot att fastna i en fälla är som vanligt att redan nu bestämma sig för vid vilken nivå man ska lämna sin placering, dvs en helt vanlig stop/loss strategi. Bestäm hur stor förlust du kan acceptera och sätt nivån för ett stopp där.

 

Obligationstillfälle!

Det finns just nu en möjlighet för er som gärna undviker börscirkusen att köpa en mindre mängd fastighetsobligationer. (Ca 5 miljoner SEK totalt)

Obligationen löper ytterligare 2 år och avkastar ca 8,5% per år.

Den har tidigare varit erbjuden här i Brevet men då med tre års löptid.

Anledningen till detta tillfälle är att nuvarande placerare är i behov av likvider pga ett köptillfälle.

Är du intresserad, hör av dig direkt till mig för mer information. Tillfället lär endast finnas några få dagar.

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,84

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

6,51

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,13

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

8,10

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,36

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,27

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Första kupong utbetald, 25%.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Fulltecknat

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Fulltecknad

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-08-25

2,5

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

14%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

3,2% -

Säljvärderade aktier

56,0% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Kinarädsla

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved