Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

3,9 -

Kina (HK) EWH

3,5 -9,4%

Sydafrika EZA

3,6 -

EMU-området EZU

4,1 -

Indien IFN

4,0 -

Latinamerika ILF

3,2 -

Ryssland RSX

3,2 -

USA SPY

4,8 -

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD +0,6%

4,9 +4,0%

Oljeindustrin OIH

2,7 -9,8%

Teknologi QQQ

4,5 -

Olja USO

2,1 -

Energi XLE

3,2 -

Sjukvård XLV

4,8 -

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

3,7 -

Astra Zeneca AZN

4,5 -

Ericsson ERIC

3,8 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Bank

-0,7%

El,Va,Gas

-1,1%

Metall prod

-1,2%

Energi

-3,6%

Hela marknaden

-2,0%

5-Handelsdagar

Förändring

Gruva

-0,7%

El,Va,Gas

-2,3%

Detaljhandel

-2,5%

Energi

-9,0%

Hela marknaden

-4,5%

10-Handelsdagar

Förändring

Gruva

3,3%

El,Va,Gas

0,0%

Metall prod

-1,0%

Energi

-8,4%

Hela marknaden

-4,0%

Aktuella värden

 

Marknaden

 

Kinasyndromet?

 

När nu Greklandskrisen är utbytt mot Kinakrisen betyder det att vi har en helt annan situation.

Greklands ekonomi är beroende av andra länder men andra länders ekonomi är beroende av Kina. En viss skillnad!

 

När nu Kinas tillväxt faller påverkar det resten av världen.

Länder som Australien är tex. väldigt beroende av att sin största kund fortsätter att handla råvaror och energi. Minskar den handeln, då minskar vinsten för de Australien.

Stora delar av Sydamerika är i samma situation.

 

Det är inte bara en minskad tillväxt som orsakar problem, 3-dagarsdevalveringen som nyligen genomfördes av Kina ändrad förutsättningarna för övriga lågprisländer i Asien när gapet mellan kostnader för tillverkning i Kina och i andra länder plötsligt minskade med 5%.

 

Devalveringen påverkade även värdet på ägandet av bolag i Kina och denna minskning fortsätter nu raskt nedåt i takt med omvärderingen av börsvärdet.

 

Motköp

Kinesiska staten har redan proklamerat att man tänker låta en stor del av pensionssparandet gå till att bromsa börsfallet. Ett förslag som givetvis är lika huvudlöst som det låter.

Det är inte så att börsbolagen är för lågt värderade och därför kan ses som en bra placering med tillväxtpotential, tvärtom faller faktiskt bolagen på helt egna meriter.

De är för högt värderade och på så vis en usel placering för pensionspengar.

Näsan så att man misstänker att de sneglat på Den Svenska Modellen vid införandet av PPM-sparandet....

 

Nu då?

Det är knappast ett Kinasyndrom vi ser, tillväxten är fortfarande god, men detta kommer att justera aktievärderingar jorden runt.

Hela årets svenska börsuppgång är nu i stort sett utraderad.

Säkerheten, aktierna, är densamma som före fallet men nu till reducerat värde.

Aktieutdelning i de flesta aktiebolag är beklagligt låg, även vid stora vinster eller vid tillväxt och den lär inte bli bättre av en lågkonjunktur.

 

Säkraste avkastningen nu är från bostadsobligationer kopplade till hyror.

Den sortens placeringar lär bli allt mera intressanta som alternativ till aktier.

Dessutom förstärks attraktionen av att både räntorna och inflationen är väldigt låga och högst troligt kommer att förbli så ett bra tag till.

 

Flera av våra Bostadsobligationer är dessutom inom en direkt krisbransch, hyresfastighetsmarknaden. Efterfrågan är mycket större än utbudet och klarar inte hyresgästerna att betala för sig, då får du göra det via skatten.....

 

Fortsatt gäller att vi är på nedgående i såväl aktiemarknaden, energi och råvaror.

Fallet kan fortsätta länge än men oavsett vilket är priserna nu frestande låga och betydligt lägre än för ett halvår sedan.

 

Om man vill ta risken att köpa eller inte ska bero på den egna ekonomiska situationen, vill det sig illa har vi långt kvar till botten men även upp till tidigare toppnivåer.

Vi lär komma dit igen och gör vi inte det, då har vi större bekymmer att fundera över än en misslyckad mindre placering på börsen.

 

 

 

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,92

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

7,14

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,39

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

8,46

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,58

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,29

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Första kupong utbetald, 25%.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Fulltecknat

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Fulltecknad

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-08-24

3,0

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

14%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

4,9% -

Säljvärderade aktier

42,2% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Kinarädsla

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved