Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

4,2 -

Kina (HK) EWH

3,8 -

Sydafrika EZA

4,0 -

EMU-området EZU

4,7 -

Indien IFN +0,3%

4,5 -

Latinamerika ILF

3,5 -

Ryssland RSX

3,5 -4,5%

USA SPY

5,4 -

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD +1,3%

4,5 +1,6%

Oljeindustrin OIH

3,2 -5,1%

Teknologi QQQ

5,4 -

Olja USO

2,2 -

Energi XLE

3,7 -

Sjukvård XLV

5,5 +

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

4,0 -

Astra Zeneca AZN

5,2 -

Ericsson ERIC

4,0 +

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Gruva

0,4%

El,Va,Gas

-0,1%

Bygg

-0,2%

Olja

-2,6%

Hela marknaden

-0,7%

5-Handelsdagar

Förändring

Bygg

2,5%

Konfektion

1,3%

Detaljhandel

1,1%

Olja

-5,2%

Hela marknaden

-0,4%

10-Handelsdagar

Förändring

Gruva

5,3%

Bygg

3,3%

El,Va,Gas

2,5%

Läkemedel

-6,8%

Hela marknaden

-1,5%

Aktuella värden

 

Marknaden

 

Osäkerhet

 

Reaktionen på världens börser är självklar helt enligt talesättet; When in doubt, stay out.

 

Osäkerheten på hur rader av problem ska lösa sig är stor.

Vi har kreditkrisen i en rad länders banker: Grekland, Kina, Ryssland.

Så lägger vi till problem med minskad tillväxt i Kina och en fortsatt krympande tillväxt i Grekland.

Ovanpå detta har vi Rysslands aggressiva beteende och IS framfart i Mellanöstern.

För att inte tala om spridningseffekten kring detta.

 

Med en fallande tillväxt faller även priset på såväl råvaror som energi.

Oljepriset är nu på väg att leta sig en ny bottennotering.

För oljans del är det inte bara den minskande tillväxten som bromsar efterfrågan, energianvändning rent generellt har blivit betydligt mera effektiv än för bara några år sedan vilket i sin tur skapar än svagare efterfrågan.

 

Nästa kris i spåren av detta är den som uppstår i statsfinanser när efterfrågan och pris på oljeprodukter minskar.

Det var väldigt länge sedan skatt på drivmedel enbart gick till vägunderhåll eller skador orsakade av oljedrivna transporter.

Numera är det en betydande skatteintäkt rent generellt.

 

Ingen åtgärd

Som situationen är just nu, vad gäller fondsparande och börsinvesteringar över lag, är det bara två riktningar som gäller: antingen håller man sig fortsatt utanför börsen eller så hoppas man på bottenfiske.

Det sistnämnda går under benämning Dobbel och Spel.

Var en botten finns är det ingen som vet i förväg (se bara på oljepriset) men det man däremot alltid vet är att det är bättre att köpa nu än när priserna var på topp.

 

Sugen?

Det här diagrammet över priset på ett fat Brent-olja riskerar att få igång speldjävulen hos de flesta?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom. volymstaplarna, de röda och gröna, talar sitt tydliga språk, att mycket få vågar agera varken upp eller ner just nu.....

 

OBS! Detta är inte på något vis en rekommendation att köpa någon form av oljeprisrelaterat värdepapper, utan enbart ett stilla påpekande om hur prisutvecklingen sett ut de

senaste 10-åren....

 

Alternativ placering, Brygglån

Den som letat efter ett något stabilare alternativ till Börsen och då fann Brygglånen, fick igår återbetalning på ett av dessa.

Periodräntan, 10 månader, blev 13,3%, ganska precis det dubbla mot vad en placering i en Sverigefond under samma tid har genererat.

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,96

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

7,14

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,88

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

8,00

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,39

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,28

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Första kupong utbetald, 25%.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Återbetald. Totalt 10 månader 13,3% ränta.

 

Brygglån 7

Fulltecknat

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Fulltecknad

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-08-20

3,7

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

14%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

8,6% +

Säljvärderade aktier

30,3% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Ingen trigger för uppgång

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved