Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

4,7 +1,3%

Kina (HK) EWH +0,8%

4,3 -

Sydafrika EZA

3,9 -4,1%

EMU-området EZU

4,9 -

Indien IFN

4,7 -

Latinamerika ILF

3,5 -

Ryssland RSX

3,6 -

USA SPY

5,4 +

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

4,4 +2,4%

Oljeindustrin OIH

3,5 -

Teknologi QQQ

5,5 +

Olja USO

2,4 -5,9%

Energi XLE

4,0 +

Sjukvård XLV

5,4 -

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

4,2 +

Astra Zeneca AZN

5,3 -

Ericsson ERIC

4,4 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Försäkring

1,6%

Konfektion

1,1%

Livsmedel

1,1%

Läkemedel

-0,6%

Hela marknaden

0,4%

5-Handelsdagar

Förändring

Gruva

4,0%

Metall prod.

3,2%

Bygg

2,4%

Läkemedel

-2,2%

Hela marknaden

-0,4%

10-Handelsdagar

Förändring

Gruva

2,5%

Metall prod.

1,9%

Bygg

1,5%

Läkemedel

-6,7%

Hela marknaden

-0,9%

Aktuella värden

 

Marknaden

 

Devalveringen av den kinesiska valutan har fått finansvärlden att till stora dela tappa greppet.

Man vet inte om detta är början eller slutet på något.

Det kan vara så att Kina tyckte att de senaste årens utveckling helt enkelt krävde detta för att ge valutan en mera rättvis värdering i förhållande till den ekonomiska tillväxten.

 

Men det kan också vara så att man ser hur konkurrenskraften nu minskat och därför tar steget att så kraftigt vrida den dit man vill ha den.

 

Oavsett vilket ser världen än så länge väldigt handfallet på problemet.

Fem procents devalvering är ingen liten justering när den utförs av världens andra största ekonomi och kommer inte heller att försvinna bara man blundar.

En garanterat spännande utveckling kommer att följa på detta.

 

Förlorarna II

 

Det är inte enbart Kina som har problem med tillväxten, betydligt värre är det i Latinamerika och speciellt så i Brasilien.

Brasilien är världens 6:e största ekonomi med ca 200 miljoner invånare men får ingen fart på tillväxten.

Trots sin storlek på både ekonomi och befolkningsmängd är det märkligt tyst om utvecklingen det senaste året.

 

Från svensk horisont ser en ordinär Brasilienfond ut så här:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedan septembertoppen 2014 har fonden fallit med -41%, det närmar sig en halvering i värdet och då talar vi om ett land som anses ha stor ekonomisk potential.

 

Den dystra sanningen är att den potentialen stadigt minskar på grund av de hårda kopplingarna till länder som Kina och till andra drivande nationer.

Minskar importen eller tillväxten i dessa länder då drabbas Brasilen hårt med sin råvaruexport och sin stora exportindustri.

Den egna tillväxten räcker inte till.

 

Fynd?

Tyvärr är det svårt att kalla Brasilienfonder för ett fynd trots det kraftiga fallet men optimisten ser något annat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det går nu att köpa en Brasilienfond till samma pris som 2006 eller för dig som missade det senaste fyndläget, 2009.

(Fonden här är FIM Brazil av den anledningen att Hanselsbanken hade en Brasilienfond för 10år sedan).

 

Om detta kan bli ett fynd eller inte kan man aldrig säga i förväg, det beror dessutom på vilken tidshorisont och exitstrategi man har.

Ser man på diagrammet är det tydligt att det har handlat om både stora och snabba rörelser.

 

Optimisten

Precis som i fallet med det förra Brevets exempel med Gruvsektorn, är det även här en fråga om chansning. Att göra en analys över Brasiliens framtida utvecklingspotential är inget annat än bortkastad tid.

Utfallet blir olika beroende på vem som gör analysen och varför. Dessutom kan man ta lärdom av de analyser som gjordes efter raset 2009 där det både varnades för att leta bottenläge men också berättades om fantastiska möjligheter.

 

Båda analyserna hade fel.

Det var verkligen ett bottenläge, förutsatt att du sålde ett år senare.

Samma sak gällde för de fantastiska möjligheterna. Brasiliens ekonomi såg strålande ut i ungefär ett år, sedan dess har det gått utför.

 

Framtiden får någon annan sia om, jag konstaterar bara att vi nu har samma pris på en Brasilenfond som vid raset 2009 eller som för 10-år sedan.

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,93

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

6,92

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,92

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

8,10

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,37

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,27

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Första kupong utbetald, 25%.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Fulltecknat

 

Brygglån 7

Fulltecknat

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Fulltecknad

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-08-17

3,8

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

48%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

9,9% +

Säljvärderade aktier

29,1% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Liknar åter en botten

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved