Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

4,5 +

Kina (HK) EWH

4,2 -

Sydafrika EZA

4,0 -

EMU-området EZU

5,0 -

Indien IFN

4,5 -5,1%

Latinamerika ILF

3,7 -

Ryssland RSX

3,8 +0,8%

USA SPY +0,1%

5,4 +

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

4,4 +

Oljeindustrin OIH

4,0 +

Teknologi QQQ

5,5 +

Olja USO

2,5 -2,9%

Energi XLE +1,8%

4,2 +3,3%

Sjukvård XLV

5,4 -

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

4,4 -

Astra Zeneca AZN

5,2 -

Ericsson ERIC

4,2 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Gruva

3,3%

Olja

2,3%

Energi

1,8%

El,Va,Gas

0,5%

Hela marknaden

1,0%

5-Handelsdagar

Förändring

Gruva

9,4%

Metall prod.

3,4%

Olja

3,4%

Läkemedel

-5,7%

Hela marknaden

-1,1%

10-Handelsdagar

Förändring

Gruva

5,1%

Miljö

2,1%

El,Va,Gas

1,6%

Energi

-6,1%

Hela marknaden

-0,8%

Aktuella värden

 

Marknaden

 

Kinas centralbank ser ut att ha tagit upp kampen med Greklands centralbank vad gäller trovärdighet i uttalanden.

 

Igår devalverade man sin Yuan för andra dagen i rad med beskedet att nu är valutan anpassad till marknaden. Idag devalverade man den igen med tillägget att nu är värdet rätt.....

 

Än så länge är inget sagt om det självklara, att detta är en reaktion på sämre tillväxt men också på Japans oblyga hanterande av sin valuta.

 

Så kan det gå när politiker får större makt över marknadsekonomin än ekonomin i sig själva.

I bästa fall lugnar det ner sig härifrån, i sämsta är detta enbart början på ett valutakrig.

 

Kinesiska varor har blivit billigare men detta betyder också att speciellt de kringliggande och konkurerade ländernas varor blivit dyrare.

Det finns även en spridningseffekt i detta och den slår mot råvaror och länder som exporterar råvaror till Kina.

 

Med ens blev oron över Greklands ekonomi kraftigt förminskad i relation till denna plötsliga händelse. Hur devalveringen ska tolkas är oklar och någon stans kan man ana att det kan vara början för Kina att lösgöra sig från kopplingen till USD. Tanken svindlar....

 

Förlorarna

 

När vi söker efter de stora förlorarna bland sektorer och fonder är det ofrånkomligt att inte hamna bland Råvarufonder och länder som exporterar råvaror.

Vi håller oss till Råvarufonderna och då främst till Gruvsektorn.

 

Eftersom vi de senaste åren matats med information om fantastiskt bra det ser ut att gå med tillväxten är jag säker på att en och annan blir förvånad över detta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafen visar värdeutvecklingen de senaste 5 åren av samtliga bolag noterade på USA -börsen.

"Pris" i diagrammet ska utläsas som Teoretiskt värde, ett värde som bestäms utifrån p/e-tal, ränteläge, tillväxt mm. Värdet är inget pris i sig utan snarare ett värde som kan användas för att göra jämförelse över tiden.

 

Diagrammet visar hur markanden värdesätter just Gruvsektorn i sin helhet den senaste 5-års perioden.

Här kan vi verkligen tala om förlorare!

 

De inritade linjerna med texten -50% finns där som en påminnelse om att hur lågt en marknad eller en aktie än har fallit, så kan den ändå falla ytterligar 50%, eller mer för den delen.

Bottenfiske är förenat med en mycket stor risk för den som inte kan ligga kvar i en investering tillräckligt länge, eller för den som inte har en fungerande stop/loss strategi och lämnar placeringen vid en i förväg bestämd förlust.

 

Sektor - Fond

Att enbart peka ut en teoretisk sektor är ingen hjälpt av, ska det bli pengar krävs det ett noterat värdepapper kopplat till en sektor.

När det gäller gruvsektorn kan denna lätt följas med hjälp av en Råvarufond som tex denna:

 

BGF World Mining A2 med PPM-nummer 481911.

 

Denna fond kan enkelt handlas hos din nätmäklare eller via ditt PPM-sparande.

 

Utvecklingen följer sektorn och ser ut så här för de senaste 5 eller 7 åren:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvecklingen för fonden är minst sagt både skakig, tröstlös och lärorik.

Fonden hade sin topp för 7 år sedan. Därefter rasade den samman med -67% på några månader.

De som lät sig skrämmas bort då kunde se hur värdet nästan helt återhämtade sig på 2-års tid.

Men, sedan dess har fonden de följande 5 åren fallit i stadigt i värde med ca -50%.

Utvecklingen följer utseendet på Gruvsektorn mycket väl.

 

Just nu är vi nere i riktiga bottennoteringar, igen.

Om det är ett köpläge eller inte, det vet vi som vanligt efteråt men fonden är billigare än den varit de senaste 6-åren och ligger strax ovanför priset vi såg vid raset 2009.

Självklart går det fortfarande att förlora stort på en placering och att förvänta sig att vi snart ska nå gamla toppnoteringar är galet.

 

Förutsättningarna för de forna priserna finns helt enkelt inte längre.

Det som gällde då var att vi hade en blomstrande tillväxt med stor brist på råvaror.

Reaktionen på detta var att det öppnades en mängd nya gruvor för att möta efterfrågan, som tog slut ungefär samtidigt som gruvorna var klara. Tänk: Pajala...

 

Men även om marknaden inte kommer att se samma febriga efterfrågan igen är detta tveklöst en placering som kommer att passa i en långsiktig portfölj.

 

Lycka till och glöm inte att sätta en stop/loss nivå!

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,95

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

7,29

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

4,06

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

8,46

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,54

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,31

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Första kupong utbetald, 25%.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Fulltecknat

 

Brygglån 7

Fulltecknat

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Fulltecknad

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-08-13

3,7

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

14%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

8,2% -

Säljvärderade aktier

28,3% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Nya försvagningar

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved