Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

4,5 -

Kina (HK) EWH

4,7 -

Sydafrika EZA +1,9%

4,4 +

EMU-området EZU

5,0 +

Indien IFN

5,3 +2,3%

Latinamerika ILF

3,7 -3,1%

Ryssland RSX

3,5 -

USA SPY

5,4 -

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

4,0 -

Oljeindustrin OIH

3,2 -6,1%

Teknologi QQQ

5,6 -

Olja USO +0,8%

2,9 -

Energi XLE

3,5 -

Sjukvård XLV

5,7 +0,3%

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

4,2 +

Astra Zeneca AZN

5,8 +

Ericsson ERIC

4,5 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Olja

1,1%

Gruva

0,9%

Konfektion

0,7%

El, Va, Gas

-1,3%

Hela marknaden

-0,1%

5-Handelsdagar

Förändring

Miljö

2,9%

Personal

2,3%

Finans

2,2%

Energi

-2,8%

Hela marknaden

0,5%

10-Handelsdagar

Förändring

Livsmedel

1,8%

Personal

1,6%

Miljö

1,1%

Gruva

-4,4%

Hela marknaden

-0,9%

 

 

 

 

 

 

 

Marknaden

 

Samtidigt som oron över både Grekland och Kina ser ut att ha dämpats kan man konstatera att utflödet av sparpengar från rena aktiefonder ökar.

Tilltron över att värdeökningen ska fortsätta som de senaste åren ser ut att vara bruten.

 

Märkligt nog gäller detta även för råvaror och ädelmetaller.

 

Nygammal kris

 

Inte ens oljan klarar av att hålla fast vid sin tidigare uppgång sedan den bottnade

kring $45 fatet. Oljeinvesterare pustade ut när priset nyligen var uppe kring $60 fatet men nu är vi åter nere kring bottnen på $45.

Detta är nära priset från 2009 då vi noterade $40 fatet.

 

Denna kris i oljebranschen har pågått parallellt med Greklandskrisen men inte fått någon större uppmärksamhet här i Europa.

 

Prisfallet är mycket mera oroande och störande än många anar eller vill medge.

De senaste årens expansion i främst USA där oljeutvinning av skifferolja genom fracking-metoden blivit en verkligt stor och vinstgivande bransch, har nu istället omvandlats till en förlustaffär.

 

Inte nog med att det går illa för företagen i sig, det har också kraftigt påverkat värdet för alla de som investerat i obligationer som försett branschen med kapital.

Flera av dessa obligationer är nu betraktade som skräp, dvs junkbonds!

 

Redan för ett år sedan skrev JP Morgan Bank så här:

"If oil prices stay at $65 per barrel for three years, 40 percent of all energy junk bonds could be looking at default"

 

Oljepriset har fortfarande inte kommit över $65 och redan när uttalandet kom för ett år sedan bedömdes det att 30% av de oljerelaterade obligationerna var "pressade".

Sedan 2011 har det investerats ca 1500 miljarder USD, ca 1000 miljarder har investerats via obligationer där en stor del av dessa dessutom försetts med hävstång.

 

Risken är nu mycket stor att flera av dessa obligationer nu inte längre klarar sina åtaganden.

Detta leder då till att vi åter är tillbaka i en situation som liknar den vi hade när Subprime-obligationerna i fastighetsmarknaden kraschade.

Dvs det som blev startskottet för hela den finansiella kris vi befunnit oss i sedan dess.

 

Slutsatsen blir som vanligt - investera inte i förhoppningar utan i fasta värden med förutsägbar utveckling och med en begränsad och överskådlig löptid!

 

Det är bara en tidsfråga innan dessa obligationer dyker upp på marknaden här i Sverige och då för att finansiera byggandet av hyresfastigheter.

Behovet är skriande men politiken för att uppföra husen är lika frånvarande som nuvarande Bostadsminister.

Det är ändå enbart en fråga om tid till byggandet sätter fart och då högst troligt med finansiering med någon form av obligationer med en tilltalande stabil och säker ränta.

 

Redan nu ser vi genom brygglån och fastighetsobligationer hur lätt det går att finansiera projekt i sektorn och dessutom med stor säkerhet. Snart kommer detta på bred front, allt annat är otänkbart.

 

Semester...

Den är snart slut och då övergår jag till mer frekventa brev.

Europa och USA tenderar att hålla väldigt låg fart på markanden även under augusti månad så riktigt full fart lär det inte bli för än i slutet av månaden.

 

Brygglån och Obligationer

Även på den fronten är det relativt lugnt några veckor till.

Just nu är det dock många som jobbar på högtryck för höstens projekt vilket lär synas i form av erbjudanden och investeringsmöjligheter i höst.

Även om allt fler börjat upptäcka möjligheterna i hyresfastighetsbranschen kräver det både kunskap och kapital för att starta upp nya företag här.

Vi kommer att hålla oss till de som tydligt kan dokumentera att de erbjuder detta, dvs branschkunskap, ekonomisk stabilitet och erfarenhet av långsiktiga projekt med stor säkerhet.

 

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,79

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

6,18

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,31

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

7,98

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,18

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,28

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Första kupong utbetald, 25%.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Fulltecknat

 

Brygglån 7

Fulltecknat

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Fulltecknad

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-08-05

3,9

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

43%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

9,2% +

Säljvärderade aktier

28,1% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Forstatt låg aktivitet

 

Länk till >Arkivet

(Tillfälligt avstängd)

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved