Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

4,6 -

Kina (HK) EWH

4,9 -

Sydafrika EZA

4,4 -

EMU-området EZU

5,1 -

Indien IFN

5,0 -

Latinamerika ILF

4,0 -3,1%

Ryssland RSX +3,3%

4,1 -

USA SPY

5,5 -

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

4,1 +

Oljeindustrin OIH +2,7%

3,9 +3,0%

Teknologi QQQ

5,6 -

Olja USO

3,4 -

Energi XLE

4,1 +

Sjukvård XLV

5,9 -0,9%

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

4,2 -

Astra Zeneca AZN

5,2 -

Ericsson ERIC

4,7 +

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

El,Va,Gas

0,6%

Elektronik

0,4%

Data

0,1%

Fritid

-2,7%

Hela marknaden

-0,5%

5-Handelsdagar

Förändring

Stål

1,8%

Energi

1,5%

Olja

0,9%

Fritid

-4,5%

Hela marknaden

-0,9%

10-Handelsdagar

Förändring

Internet

3,2%

Fastigheter

1,1%

Bygg

0,6%

Gruva

-9,0%

Hela marknaden

-1,2%

 

 

 

 

 

 

 

Marknaden

 

Marknaden ser ut att skaka av sig oron över både Greklandskrisen och fallet på Shanghaibörsen i Kina. Helt utan annan anledning än att pengarna som fylls på från pensionssparande måste hitta en hemvist.

 

Då ännu inget har hänt, mer än möjligtvis ännu sämre ränta, är det fotfarande bara aktiemarknaden som kan erbjuda möjlighet till värdestegring.

Här bestäms värdestegringen enbart av vad man kan acceptera som ett rimligt p/e-tal eller som en tänkbar positiv utveckling.

 

Annan ränta

 

Att få ränta via banksparande är i stort sett obefintlig. För många är dessutom aktieplacering otänkbar med tanke på redan gjorda vinster och rådande värdering.

Det är nu det frestar med lite nyheter och alternativ!

 

Som jag skrivit om tidigare så är Crowdfunding ett frestande alternativ för många.

Det som hägrar är bra ränta på kort tid, dvs ca 9% / år.

 

Idag skrivs det åter igen om Toborrow i SvD. (Länk)

Man talar mycket om de nya fräscha som ett alternativ till annat sparande, ungefär som om risken var liten eller obefintlig.

Inte någon stans lyckas man beskriva vad som verkligen sker och gäller, att Toborrow enbart är en webbtjänst som länkar ihop långivare med låntagare.

 

Toborrow gör inte någon som helst due diligence (ekonomisk grundlig kontroll) av låntagarna, annan än den som vem som helt hittar on-line vad gäller konkurs od.

Toborrow är visserligen öppna med att risken finns men man kan knappas säga att de lyckas så väl med det budskapet.

 

(Allternativt är det jag som har en alltför ortodox syn på risktagande och spel...?)

 

Man kan tycka mycket om den här typen av låneförmedling men en sak är klar, den är allt annat än beprövad. Av de 36 lån som förmedlats har 3 förfallit till betalning. Hur det går med resten vet vi inte än!

 

Prova gärna men var medveten om att det inte finns någon att vända sig till om återbetalningen uteblir.

Det ev. problemet lämnas till var och en av långivarna att lösa via kronofogde.

 

Inte jämförbara!

Några läsare har hört av sig med frågor kring crowfunding och vill gärna jämföra dessa med brygglån och företagsobligationer. Gör inte det!

 

Den enda likheten är att det handlar om lån, i övrig är skillnaden lika stor som att köpa en begagnad bil obesedd på Blocket jämfört med att köpa en ny bil hos Generalagenten.

 

Det som förvillar är själva lånebehovet, räntenivån och löptiden.

Det stämmer att låntagaren inte kan låna pengarna via bank, att räntenivå på ca 10% och löptiden på upp emot 12 månader, påminner om ett brygglån.

 

Skillnaden däremot är mycket stor.

Anledningen till att lånet inte är tillgängligt från banken är att det inte varken finns säkerhet eller panter från de som söker pengar via crowdfunding.

För brygglånstagaren handlar det uteslutande om regelverk och tid som sätter stopp för banklån. Säkerhet finns alltid till ett större värde än lånet.

 

Räntan är i samma härad men klart reglerad och villkorad för brygglånen.

 

Löptiden är ofta kortare i brygglånen och dessutom tidsbegränsade med dyra påföljder för de företag som inte klarar återbetalningen i tid.

Skulle detta ske, då finns det tillgång till säkerheten som redan är juridiskt uppbunden av en tredje part, Agenten, som tar sig an långivaren intresse.

 

Börsen då?

Jag tror det förvånar en del men så här ser utvecklingen ut för året på svenska börsen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaren har varit orkeslös och förvånande stilla med dramatiken från Grekland, Kina och Centralbankerna.

Faktum är att Börsen varit orkeslös ända sedan 15 februari!

Vi befinner oss nu på exakt samma index som då. Den uppgång vi har så här långt in i året kommer från reaktionen då Riksbanken berättade att de ska göra vad som krävs för att få fart på inflationen..... något man misslyckat med totalt, precis som USA riksbank gjort.

 

Något säger att vi kan få en spännande höst....

 

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,71

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

6,46

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,29

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

8,36

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,20

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,32

0,65

1,45

29,4

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Första kupong utbetald, 25%.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Fulltecknat

 

Brygglån 7

Fulltecknat

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Fulltecknad

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-07-30

3,8

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

28%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

8,6% -

Säljvärderade aktier

26,9% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

En ev. botten?

 

Länk till >Arkivet

(Tillfälligt avstängd)

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved