Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

4,4 -4,4%

Kina (HK) EWH

4,8 -

Sydafrika EZA

4,9 -

EMU-området EZU

4,4 -

Indien IFN

4,7 +0,6%

Latinamerika ILF +1,7%

4,7 -

Ryssland RSX +1,9%

4,2 -

USA SPY

5,0 -

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

4,7 -

Oljeindustrin OIH +0,5%

3,7 -

Teknologi QQQ

5,1 -

Olja USO

4,4 -5,2%

Energi XLE

4,2 -

Sjukvård XLV

3,9 -

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

4,2 -

Astra Zeneca AZN

4,5 -

Ericsson ERIC

3,6 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Personal

2,1%

El, Va, Gas

0,9%

Gruva

0,9%

Internet

-1,8%

Hela marknaden

-0,2%

5-Handelsdagar

Förändring

Fastigheter

3,4%

Försäkring

0,1%

Konfektion

-0,1%

Läkemedel

-2,6%

Hela marknaden

-0,5%

10-Handelsdagar

Förändring

Fastigheter

1,4%

Konfektion

0,5%

Bank

0,2%

Elektronik

-9,2%

Hela marknaden

-2,3%

 

 

 

 

 

 

 

Marknaden

 

Grekland igen och Risker

 

Ja, det var väl klart att Grekerna sa Nej.

 

Många sa Nej till att vika sig för Makten.

 

Några sa Nej till Bankerna som "tagit pengarna" och några till Översittarfasonerna från EU.

 

Men de allra flesta sa Nej till att fortsätta lidandet och att fortsätta på den inslagna vägen, allt enligt tanken "Hur kan det bli värre än så här?"

 

De flesta av de som sa Nej har gemensamt att de varken varit med om att förhandla fram lånen eller varit med om att få ta del av pengarna.

 

De hör också till de som fått se sina löner, pensioner, sjukvård och andra sociala inrättningar förtvina.

 

Hur någon ens kan förvänta sig ett annat svar än Nej på frågan om man vill fortsätta så här, är det enda som borde vara överraskande i valresultatet.

 

Greppet att låta frågan (hur den än tolkats) gå till en folkomröstning, är både genialisk och en läxa för den som underskattar sin motståndare bara för att man har olika politisk ideologi.

 

Att lägga skulden på Det Grekiska Folket är både enfaldigt och trångsynt.

Det är inte folket som varken förhandlat fram lånen eller gjort kreditbedömningen.

Saken blir inte bättre av att försöka göra ett nummer av att endast drygt 60% av befolkningen deltog i valet och att endast drygt 60% av dessa sa nej, dvs ungefär 36% av grekerna röstade nej.

Det resonemanget leder till att det endast var 24% som röstad Ja......och att det då var 50% fler som röstade Nej......

 

Orsaken

Att man hamnat i den här situationen beror till största delen på ren fartblindhet av EU:s institutioner och banker. Helt enkelt ett väldigt dåligt förarbete och en miserabel uppföljning av Greklands finanser.

Gör man så ska man inte vara överraskad av att detta blivit resultatet.

Förenklar man dessutom frågan till en fråga om moral, då har man tappat verklighetsuppfattningen totalt.

 

Ekonomisk påverkan

Detta är en fråga för den väldigt lilla ekonomin Grekland, inte en fråga för Världsekonomin.

Visst finns det en spridningsrisk och visst skakar det Börserna och för en del utlånare lär det bli en hård läxa. Men, det är inte på något vis en domedagsfråga.

Världsekonomin såväl som Europaekonomin kommer att rulla på ungefär som vanligt, förhoppningsvis en aning klokare.

 

Det som bör göras nu är att ge Grekland andrum medan man räddar både Euron, EMU och EU.

För att lyckas med det behövs säkert en rad nya grepp och infallsvinklar, vilka vet vi inte än men vi vet att de som provats så här långt inte är lösningen.

 

Risker

 

Det har som jag skrev om sist dykt upp allt fler låneaktörer med sikte på fastighetsbranschen. Upplägget fungerar ungefär som Crowdfunding.

Det betyder att man går ut med prospekt och förfrågan till allmänheten för finansiering av fastighetsprojekt.

 

Upplägget är strålande enkelt och tydligt, projekten pressenteras, räntan budas fram genom intresse eller ointresse.

Stort intresse ger lägre ränta, litet intresse ger högre ränta.

 

Företaget bakom arangemanget av lånet är inget annat än en ren administratör som för samman låntagare och långivare.

 

Skillnaden.....

Många som ser detta uppläget tycket att detta är en strålande möjlighet till god avkastning och visst kan det vara så. I många fall tom. bättre avkastning är de brygglån som pressenteras här.

 

Men....tycker man så har man missat villkoren och missuppfattat upplägget.

Det som saknas totalt är Säkerheten!

 

Det finns ingen Agent som håller på säkerheten för lånen, i de fall det ens finns någon säkerhet!

Det finns inte heller någon som på minsta vis tillvaratar långivaren intresse om återbetalningen sviktar!

 

Döm själv!

Läs själv här hos en sådan aktör: Tessin.se

 

  • Var är säkerheten?
  • Vad händer om låntagen inte kan betala tillbaka?
  • Vem ska du vända dig till om det blir problem?
  • Hur hanterar du skatteeffekter?

 

Föredömligt är att Tessin tydligt nämner riskerna på sin hemsida men det blir lite som att läsa varningstexten från Systembolaget när man vill smaka ett gott vin.

 

Den här typen av lån är fastighetslånens motsvarigheten till SMS-lån.

Är man beredd att acceptera detta och väl förstått riskerna, då är modellen utmärkt enkel och lätthanterlig.

I övrigt är likheten mellan våra brygglån och dessa lån den samma som mellan Statsobligationer och SMS-lån.......

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,97

1,82

2,56

-19

Pan America Silver

PAAS

10,68

8,46

11,16

13,51

-47

Eldorado Gold

EGO

6,35

4,09

6,82

6,49

-65

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

9,92

10,82

10,25

7

Gold Resource

GORO

4,99

2,68

4,88

5,00

10

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,59

1,10

1,45

7

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Första kupong utbetald, 25%.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Fulltecknat

 

Brygglån 7

Fulltecknat

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Fulltecknad

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-07-06

3,9

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

14%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

8,4% -

Säljvärderade aktier

21,2% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Grekland skrämmer

 

Länk till >Arkivet

(Tillfälligt avstängd)

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved