Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

4,7 -2,8%

Kina (HK) EWH

5,0 -

Sydafrika EZA

5,0 +

EMU-området EZU

5,1 +

Indien IFN

4,7 +2,4%

Latinamerika ILF +0,9%

4,6 -

Ryssland RSX +1,9%

4,4 -

USA SPY

5,2 -

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

4,7 -2,2%

Oljeindustrin OIH +0,4%

4,3 -

Teknologi QQQ

5,4 -

Olja USO

5,5 -

Energi XLE

4,2 +

Sjukvård XLV

5,8 +0,3%

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

4,7 -

Astra Zeneca AZN

4,5 -

Ericsson ERIC

3,9 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Fastigheter

2,9%

Konfektion

0,7%

Kontor

0,6%

Läkemedel

-2,0%

Hela marknaden

-0,3%

5-Handelsdagar

Förändring

Fastigheter

4,1%

Livsmedel

2,0%

Bank

1,6%

Läkemedel

-2,6%

Hela marknaden

-0,5%

10-Handelsdagar

Förändring

Konfektion

2,7%

Fastigheter

2,3%

Hemmet

2,3%

Gruva

-2,7%

Hela marknaden

0,0%

 

 

 

 

 

 

 

Marknaden

 

Grekland update

 

Det finns väl knappast någon analytiker som inte kommenterar greklandskrisen just nu.

Typiskt är också att det görs med en bestämd uppfattning om vems fel det är och hur det ska lösas.

 

Om det vore så enkelt skulle det inte finnas någon kris.

 

Sortering

Vi får börja med att sortera ut begreppet kris:

 

Kris 1: För den Europeiska gemenskapen består krisen i att det finns sprickor i fasaden.

Det ser inte bra ut när det uppenbaras att systemet med en gemensam valuta för länder med olika skattesystem och finanspolitik, inte fungerar något vidare bra.

Den upptäckten är pinsamt närbesläktad med "Kejsarens nya kläder".

 

Självklart fungerar det inte men det är ändå pinsamt att det gått så här långt.

 

Kris 2: Den här krisen är för EMU. Trots idoga försök att pressa Grekland till besparingar så har man inte lyckats. Det går inte att få fart på ett land genom att spara sig ur en kris. Det finns folk som fått "Nobelpris" för den insikten.

 

Kris 3: Långivarnas kris. Här är det banker och stater som sitter illa till när de nu riskerar att bli av med sina pengar. En bister påminnelse om att vara noga med kreditgivning och panter.

 

Kris 4: Grekernas kris. Det är mycket som verkligen är illa i Grekland nu. Välfärden rasar ihop under det spartryck som finns och utsikten om än hårdare besparingarna tilltalar dem inte.

 

Kris 5: Handeln. En stor del av Greklands inkomster kommer från turismen. Oron gör att denna påverkas, speciellt när det gäller enkla saker som tillgång till kontanter och konkursrisk för tex, bokade hotell od.

 

Kris 6: Externa kriser. Här finner vi allmän börsoro, svajiga fonder och handel utanför turismsektorn.

 

Kris 7: Prestigekrisen. Väldigt många personer har satsat mycket på sitt tvärsäkra ställningstagande till krisen och till vilka åtgärder som är bäst.

 

Vilken kris man än väljer som den viktigaste kommer detta i längden inte att få någon större betydelse.

Min egen favoritlösning är ett val mellan två varianter:

 

1. Långivarna får ge med sig om de någonsin vill se några pengar från detta.

Ett normalt ackordförfarande där man kanske får se en rimlig förlust i utbyte mot att få tillbaka en del av chansningen. För chansning är det alltid när det gäller utlåning mot ränta.

 

En lösning kan vara att räkna fram vilken nivå Grekland tål och omförhandla lånetid och belopp därefter.

 

2. Ett större steg, min favorit. Låt Grekland återgå till egen valuta under ordnade former där man fortfarande förbinder sig till att betala åter en del av sina lån enligt ovan.

Med egen valuta får man ungefär samma monetära status som Sverige och Storbritannien.

Växelkursen bestäms av marknaden istället av utländska politiker.

På så vis får Grekland åter en möjlighet till egen demokrati och självständighet.

Ja, ja, det fins regler i diverse EU-fördrag som hindrar utträde ur EMU, men de liksom allt annat är eller blir förhandlingsbart i ett läge som detta.

 

Krisen är inte längre Greklands utan snarare omvärldens.

Grekerna kan enkelt konstatera att de inte kan uppfylla de krav som ställs på dem.

Nu är det upp till långivarna att fundera över hur mycket de kan förlora på den dåliga idén att ta med Grekland i EMU.

 

 

För övrigt ska man vara utanför marknaden om man vill ha en lugn semester, allt enligt teorin om Dödszonen för aktier.

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

 

Sista chansen, tar slut under veckan.

 

Företagsobligationen nedan kommer att finnas kvar tills den är fylld vilket den troligen blir om en veckas tid (Fylld till ca 87%)

 

Repris: Ny Företagsobligation

 

Ibland får man en Ketchup-effekt, först ingen och sedan allt och precis så är det nu vad gäller obligationer och brygglån.

I förra veckan var det brygglånet som fulltecknades på bara några dagar och nu är det företagsobligationen som är klar för emission.

 

Det är ytterligare en fastighetsbolagsemission den här gången, den stora skillnaden mot tidigare är att den löper på 4,25 år.

Visserligen är risken stor att den återbetalas tidigare då de förvärvade fastigheterna kan ingå som säkerhet inför kommande billigare banklån.

Men, löper obligationen på som angivet innebär det en fast ränta på 9,25% per år i över fyra års tid.

Betalningen sker kvartalsvis till din depå eller kapitalförsäkring.

 

Risken i obligationen är fastighetsmarknaden.....

Vi har i Sverige på något vis vaknat upp till en skriande bostadsbrist pga förd politik - Först folk, sedan bostäder. Efterfrågan är massiv.

 

Den märkliga tågordningen i detta kan diskuteras men personer med kännedom om fastighetsbranschen har inte varit sena med att fånga tillfället, som ofta består i bildandet av nya eller utveckling av befintliga fastighetsbolag.

Det är idag nästan omöjligt att finna hyresfastigheter med vakanser och just det här bolagets siffror visar tydligt på hur det kan se ut; av de 11000 kvm som finns i befintliga fastigheter är 11 kvm vakanta.... Ett mindre kontorsutrymme står tomt!

 

Den möjlighet som uppstått på marknaden är givetvis ett strålande tillfälle för de som kan sin fastighetsmarknad.

Men, utan likvider är de mycket svårt att kunna fånga tillfällen som uppstår.

Som jag skrivit om tidigare är det något av "Moment 22" som gäller vi banklån till fastighetsköp.

Äger du inte fastigheten får du inte belåna den. Ett gällande köpeavtal räcket inte och det här vi kommer in.

 

Obligationen ger möjlighet till både köp och förädling av fastigheterna.

En del av fastigheterna kommer högst troligt att säljas av när bolaget nått sitt mål med förädlingen.

Likviden från en sådan försäljning kontrolleras av Agenten (instansen som står för säkerheten i projekten) men kan lånas ut igen under löptiden mot motsvarande säkerhet om köparen så önskar. Detta för att kunna fånga in nya köptillfällen.

 

Förtid

Som jag nämnde finns en uppenbar risk att bolaget vill lösa in obligationen i förtid. För att kompensera långivarna för den då uteblivna framtida räntan säger avtalet att inlösen av obligationen ska ske mot 106% första året, andra året 104% och tredje året 102%.

 

Tanken från investerarens sida ska vara att placeringen ska löpa tiden ut, dvs 4,25 år.

Den är garanterad att kunna lösas tidigare men då mot en kostnad som till en viss del gröper ur vinsten.

 

Säkerheten

Som vid alla tidigare tillfällen är säkerheten så stor som det går att få den.

Samtliga aktier i Fastighetsbolaget är låsta hos Agenten under löptiden, dessutom är ett borgensåtagande på obligationens räntekostnader tecknat med Moderbolaget.

Den försumbara vakansgraden gör också att hyresintäkterna ger ett driftsnetto på 12 MSEK årligen, dvs ungefär dubbelt så mycket som lånet kostar i ränta.

 

Frågor?

Prospekten i länkarna som kom med Dagens Brev förklarar placeringserbjudandet men som vanligt är det bara att höra av sig till mig med frågor och funderingar.

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

0,98

1,82

2,56

-19

Pan America Silver

PAAS

10,68

9,48

11,16

13,51

-47

Eldorado Gold

EGO

6,35

4,21

6,82

6,49

-65

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

10,48

10,82

10,25

7

Gold Resource

GORO

4,99

2,98

4,88

5,00

10

Timmins Gold cp

TGD

1,13

0,64

1,10

1,45

7

 

Brygglån 1

Återbetalad. Årlig ränta 20%, faktisk löptid blev 6 månader och 3 veckor.

 

Obligation 2

Fulltecknad. Obligationen är igång. 2,25% per kvartal

 

Förlagslån 1

Fulltecknat. Första kupong utbetald, 25%.

 

Nordic Home Paraden 2 Stockholm

Avslutad och återbetald.

 

Brygglån 2

Fulltecknat, återbetalning i dec. Blev förlängt med 4 dagar, med 1,5% premium.

Är nu återbetalt. 18% årsränta.

 

Företagsobligation 2

Fulltecknat. Är igång. Kupong 2,25% per kvartal.

 

Företagsobligation 3

Fulltecknad. Startad

 

Brygglån 3

Återbetald, årsränta 15%

 

Brygglån 4

Återbetald. blev förlängd 2 månader. 15% årsränta.

 

Brygglån 5

Återbetald. Totalt 8 månader 10% ränta. 15% årsränta.

 

Brygglån 6

Fulltecknat

 

Brygglån 7

Fulltecknat

 

Brygglån 8

Fulltecknat

 

Brygglån 9

Fulltecknat

 

Brygglån 10

Fulltecknad

 

Företagsobligation 3

Teckning pågår

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2015-06-29

4,8

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

14%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

12,4% -

Säljvärderade aktier

16,5% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Mer nervös börs

 

Länk till >Arkivet

(Tillfälligt avstängd)

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved